در باره ما

گروه حقوقی تخصصی ملکی اداری

افتخار گروه حقوقی تخصصی ملکی اداری همکاری با تعدادی از حقوقدانان و وکلای خوشنام و حرفه ای است. وکلای تیم ما نزدیک به دو دهه تجربه اندوخته اند. در این دوره، با همت والا و تلاش مثمرثمر آنان توفیقات بسیار خوبی در ارائه خدمات حقوقی به شهروندان محترم حاصل شده است. گروه حقوقی تخصصی ملکی اداری با شعار«تبلیغات ما عملکرد ما است»، توانسته است انواع پرونده های ملکی را هوشمندانه پیش ببرد.

علاوه بر پرونده های ملکی اخیراً خدمات وکالت خانواده و خدمات مالیاتی نیز به جمع خدمات ما افزوده شده است. در این مدت وکلای گروه حقوقی تخصصی ملکی اداری توانسته اند در کلیه موضوعات مورد اشاره، آرزوی موکلین خود را برای غلبه بر مشکلات حقوقی چندین و چند ساله شان محقق سازند.

گروه ما تا به امروز با پیمودن یک مسیر منطقی و به دور از هر گونه ابهام و عدم صداقت، توانسته است اعتماد موکلین خود را جلب نماید. وظیفه ما روشن ساختن واقعیات هر پرونده و برداشتن گام های مطمئن و برنامه ریزی اصولی و حساب شده برای دستیابی به اهداف مطلوب می باشد.

ویژگی های متمایز ما

روند فعالیت ها و اقدامات حقوقی

  • پرهیز از دادن وعده های فریبنده و اغوا کننده
  • مطالعه دقیق پرونده و همفکری در جلسات اتاق فکر برای انتخاب بهترین مسیر پیگیری هر پرونده
  • بررسی های اولیه میدانی با حضور در مراجع قضایی و برآورد کیفیت پیگیری هر پرونده و تشریح روش انجام کار با حضور موکل یا موکلین
  • انجام محاسبات اولیه در مورد هزینه های دادرسی، خسارت های احتمالی، هزینه وکالت و مشاوره و سایر موارد
  • در نظر گرفتن حقوق حقه و منافع موکلین در هر پرونده و برخورد منصفانه در مورد هزینه وکالت
  • محرمانه بودن اطلاعات موکلین و اجتناب از افشای آن ها
  • ارائه اطلاعات درست حقوقی و آگاه ساختن موکلین و ترسیم مسیر پیگیری پرونده برای آنان
  • پرهیز از آمد و شدهای بی مورد و پیمودن مسیرهای بهتر برای حصول سریع به نتیجه

آشنایی با گروه ما

دکتر محمد معتمد

دکتر محمد معتمد

استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

20 سال سابقه وکالت دعاوی ملکی

متخصص دعاوی کیفری و حقوقی

مشاور حقوقی و داور امور دعاوی

سیاوش غریبی

سیاوش غریبی

وکیل پایه یک دادگستری

20 سال سابقه وکالت دعاوی ملکی

متخصص دعاوی دیوان عدالت اداری

متخصص دعاوی ملکی در منابع طبیعی، شهرداری، ثبت، جهاد کشاورزی و…

زهرا ابوالفضلی

وکیل ابوالفضلی

وکیل پایه یک دادگستری

15 سال سابق وکالت انواع دعاوی

دکترای تخصصی و کارشناس ارشد حقوق بین الملل

متخصص دعاوی حقوقی

سید علیرضا طباطبایی

غلیرضا طباطبایی

وکیل دادگستری

25سال سابق فعالیت

وکیل انواع دعاوی حقوقی و کیفری

کارشناس جرایم الکترونیک

Instagram
LinkedIn
Telegram
فهرست
Call Now Button
ارسال پیام