در باره ما

ملکی اداری

ملکی اداری : افتخار گروه حقوقی تخصصی ملکی اداری همکاری با تعدادی از حقوقدانان و وکلای خوشنام و حرفه ای است. وکلای تیم ما نزدیک به دو دهه تجربه اندوخته اند. در این دوره، با همت والا و تلاش مثمرثمر آنان توفیقات بسیار خوبی در ارائه خدمات حقوقی به شهروندان محترم حاصل شده است. گروه حقوقی تخصصی ملکی اداری با شعار«تبلیغات ما عملکرد ما است»، توانسته است انواع پرونده های ملکی را هوشمندانه پیش ببرد.

علاوه بر پرونده های ملکی اخیراً خدمات وکالت خانواده و خدمات وکالت ثبتی و وکالت دعاوی اداره کار و دهها خدمات حقوقی  و مشاوره ای متنوع به جمع خدمات ما افزوده شده است. در این مدت وکلای گروه ملکی اداری توانسته اند در کلیه موضوعات مورد اشاره، آرزوی موکلین خود را برای غلبه بر مشکلات حقوقی چندین و چند ساله شان محقق سازند.

گروه ما تا به امروز با پیمودن یک مسیر منطقی و به دور از هر گونه ابهام و عدم صداقت، توانسته است با تکیه بر قوانین مدنی و کیفری و … اعتماد موکلین خود را جلب نماید. وظیفه ما روشن ساختن واقعیات هر پرونده و برداشتن گام های مطمئن و برنامه ریزی اصولی و حساب شده برای دستیابی به اهداف مطلوب می باشد.

ویژگی های متمایز ما

روند فعالیت ها و اقدامات حقوقی

  • پرهیز از دادن وعده های فریبنده و اغوا کننده
  • مطالعه دقیق پرونده و همفکری در جلسات اتاق فکر برای انتخاب بهترین مسیر پیگیری هر پرونده
  • بررسی های اولیه میدانی با حضور در مراجع قضایی و برآورد کیفیت پیگیری هر پرونده و تشریح روش انجام کار با حضور موکل یا موکلین
  • انجام محاسبات اولیه در مورد هزینه های دادرسی، خسارت های احتمالی، هزینه وکالت و مشاوره و سایر موارد
  • در نظر گرفتن حقوق حقه و منافع موکلین در هر پرونده و برخورد منصفانه در مورد هزینه وکالت
  • محرمانه بودن اطلاعات موکلین و اجتناب از افشای آن ها
  • ارائه اطلاعات درست حقوقی و آگاه ساختن موکلین و ترسیم مسیر پیگیری پرونده برای آنان
  • پرهیز از آمد و شدهای بی مورد و پیمودن مسیرهای بهتر برای حصول سریع به نتیجه

آشنایی با برخی اعضای گروه حقوقی تخصصی ملکی اداری

دکتر محمد معتمد

دکتر محمد معتمد

استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری ، 22سال سابقه وکالت دعاوی ملکی ، متخصص دعاوی کیفری و حقوقی

غلیرضا طباطبایی

سید علیرضا طباطبایی

وکیل پایه یک دادگستری ، 15 سال سابقه فعالیت ، وکیل دعاوی حقوقی و کیفری ، کارشناس جرایم الکترونیک

آرمین محمدیان

آرمین محمدیان

وکیل پایه یک دادگستری ، 16 سال سابقه فعالیت ، وکیل دعاوی حقوقی و کیفری ، کارشناس دعاوی ملکی ثبتی

ملیحه رنجبر

ملیحه رنجبر

وکیل پایه یک دادگستری ، 6 سال سابقه فعالیت ، وکیل دعاوی حقوقی و کیفری ، کارشناس دعاوی ملکی و خانواده

ثمین ترک

ثمین ترک

وکیل پایه یک دادگستری ، 10 سال سابقه فعالیت ، متخصص دعاوی حقوقی ، تغیییر جنسیت ، تغییر شناسنامه و …

ساحل ناصری ملکی اداری

ساحل ناصری

وکیل دعاوی اداره کار ، 4 سال سابقه فعالیت ، وکیل دعاوی کارگری و کارفرمایی و بیمه تامین اجتماعی

امینه حمید پور

امینه حمید پور

وکیل دادگستری ، متخصص دعاوی خانواده و حقوقی

مشاوره دعاوی ملکی
روزهای اداری(8 تا 21)