فرم درخواست تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه و قرارداد

اگر درخواست تهیه و تنظیم دادخواست ، شکواییه ، لایحه یا قرارداد توسط وکیل و کارشناس حقوقی را دارید فرم را تکمیل نمایید. ضمناً هزینه نگارش پس از دریافت فرم ، در تماس با شما به اطلاع خواهد رسید.
  • لطفا نوع درخواست خودتان شامل آیتم های : دادخواست، شکواییه ، لایحه و قرارداد را در محل وارد نمایید
  • هر چه در مورد درخواست خود در ذهن خود دارید به زبان ساده بنویسید .نگران نباشید وکیل ما آن را تنظیم خواهد نمود.
  • انواع فایل های مجاز : (jpg, gif, png, pdf).
    هر کدام از اسناد خود را که مورد نظرتان است به اینجا بکشانید.

مشاوره تخصصی
Call Now Button