فرم تنظیم اوراق قضایی

اگر درخواست تهیه و تنظیم دادخواست، شکواییه یا لایحه توسط وکیل و کارشناس حقوقی را دارید این فرم را تکمیل نمایید. ضمناً هزینه نگارش با توجه به نوع درخواست متفاوت بوده و با دریافت فرم، طی برقراری ارتباط با شما به اطلاع تان خواهد رسید.
  • هر چه در مورد درخواست خود در ذهن خود دارید به زبان ساده بنویسید .نگران نباشید وکیل ما آن را تنظیم خواهد نمود.
  • انواع فایل های مجاز : (jpg, gif, png, pdf).
    هر کدام از اسناد خود را که مورد نظرتان است به اینجا بکشانید.

 

بازگشت به صفحه قبل

فهرست
Call Now Button