مشاوره حقوقی ملکی اداری

مشاوره حضوری
  • این مشاوره توسط وکیل متخصص امور ملکی مدیریت می شود.
  • تقاضا می شود با آمادگی کامل و در دست داشتن اسناد و مدارک لازم در جلسه حضور یابید.
  • اولین جلسه مذاکره حضوری معمولاً بدون دریافت هزینه مشاوره انجام می پذیرد.
  • لطفاً برای تعیین وقت، با  شماره 02144096954 تماس حاصل فرمایید.
مشاوره تلفنی
  • مشاوره تلفنی شما از طریق وکیل متخصص امور ملکی انجام می پذیرد.
  • لطفاً هنگام مشاوره مدارک لازم در دسترس باشد تا فرایند مشاوره به نحو مطلوب پیش برود.
  • مبلغ مشاوره   500.000 ریال خواهد بود.
  • با توجه به عدم امکان استرداد وجوه واریزی، لطفاً قبل از واریز پول، در مورد تصمیم خود اطمینان حاصل فرمایید.
[vc_btn title=”درخواست مشاوره تلفنی” color=”warning” align=”center” css_animation=”flipInY” link=”url:https%3A%2F%2Fmelkiedari.ir%2F%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2585-%25d9%2585%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587%2F|||”]
[vc_btn title=”لیست وکالت انواع دعاوی ملکی” color=”warning” align=”center” css_animation=”flipInY” link=”url:https%3A%2F%2Fmelkiedari.ir%2F%25d8%25af%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c-%25d9%2585%25d9%2584%25da%25a9%25db%258c%2F|title:%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%20%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C||”]
فهرست
Call Now Button