کمیسیون ماده 12 چیست؟

با سلام.
کاربر گرامی لطفاً برای بهره مندی از خدمات وکالت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از ساعت 9 صبح تا 8 شب با شماره 09306977305 تماس بگیرید.

کمیسیون ماده 12 چیست؟

کمیسیون ماده 12

کمیسیون ماده 12

شهروندان باید بدانند کمیسیون ماده 12 چیست؟

برای رسیدگی به تشخیص زمین دایر و بایر از زمین موات ، کمیسیون ماده 12 تشکیل می شود. این کمیسیون در وزارت راه و شهرسازی و با حضور سه نفر از نمایندگان این دستگاه در هر استان تشکیل می شود. کمیسیون ماده 12 زیر نظر مدیرکل مربوطه فعالیت نموده و به پرونده ها رسیدگی می کند. مراد از ماده 12 نیز ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 22 شهریورماه 1366 و دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی مصوب 1367 است. به استناد ماده 12 قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیاء زمین و همچنین تعیین زمین دایر و تمییز بایر از موات برعهده وزارت راه و شهرسازی است.

در مورد مشکلات مربوط به ملک خود با ما مشورت کنید

قبل از ورود به بحث در مورد کمیسیون ماده 12 احتمال دارد شما شهروند گرامی در مورد انواع کمیسیون ها از جمله کمیسیون ماده 12 یا کمیسیون ماده 100 شهرداری ، کمیسیون ماده 5 و یا کمیسیون ماده 77 مشکلاتی دارید. یا اینکه در مورد شهرداری و اعتراض به آراء کمیسیون ها بدنبال وکیل خبره نظیر وکیل شهرداری هستید. نگران نباشید و در اولین فرصت برای وکالت انواع پرونده های ملکی اداری خود، با ما تماس بگیرید.

مطلب مفید | وظیفه کمیسیون ماده 5

وکلا و تیم تخصصی ما در این زمینه صاحب تجربه فراوان هستند. اما چنانچه برای مطالعه بیشتر به این صفحه مراجعه نموده اید، ضمن دعوت شما به مطالعه مقاله حاضر،  توصیه می کنیم در صورت مواجهه با هر گونه مشکلات ملکی ، حتما آن را با ما در میان بگذارید.

 ماده 12 قانون زمین شهری

تشخیص عمران، احیاء، تأسیسات متناسب، تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت راه و شهرسازی است.این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه است.

مطلب مفید | مراحل دریافت سند مالکیت

بر اساس ماده مورد بحث، «نحوه تشخیص نوع اراضی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری به موجب دستورالعملی که وزارت راه و شهرسازی تهیه و به موقع اجرا می گذارد می باشد.» دستورالعمل مورد نظر تحت عنوان «دستورالعمل اجرائی مواد یک و چهارده آئین نامه قانون زمین شهری» به شماره 3700/1 و به تاریخ 2/ 5/ 1367 به وزارت راه وشهرسازی ابلاغ شده است. در این دستورالعمل ، تشخیص عمران و تعیین نوع زمین به کمیسیونی موصوف به کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری محول شده است.

مراحل رسیدگی به درخواست ها در کمیسیون 

 • وصول درخواست از طرف مراجع درخواست کننده.
 • ارسال مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی.
 • در صورت نداشتن نقشه یاد شده ارسال دو نسخه کروکی دقیق زمین منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین.
 • انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوائی با مقیاس مناسب و ارسال به کمیسیون.

توضیح: گاهی درخواست کنندگان به مدارک مالکیت دسترسی ندارند.

در این مورد موظف است آخرین استعلام ثبتی و نام آخرین مالک یا مالکین که با حضور و امضاء نماینده اداره ثبت تنظیم شده باشد را به کمیسیون تسلیم نماید.

وظایف دبیرخانه کمیسیون 

 1. وصول استعلام ادارات دولتی ذیربط و پاسخ به استعلامات مذکور در خصوص نوع زمین.
 2. بررسی وضعیت مورد استعلام از لحاظ بلامانع بودن طرح در کمیسیون.
 3. تکمیل پرونده و ارجاع آن به کمیسیون.
 4. جمع آوری آراء کمیسیون و ابلاغ آنها به مالکین یا درج در روزنامه کثیر الانتشار.
 5. ارسال یک نسخه از آراء صادره به اداره کل زمین شهری استان.
 6. تهیه آمار از فعالیتهای کمیسیون.
 7. جمع آوری مدارک لازم جهت دفاع در محاکم.

با وصول درخواست رسیدگی، دبیر خانه کمیسیون با کنترل مدارک پیوست درخواست، بررسی خود را آغاز می نماید. از جمله موارد بررسی این است که پلاک دولتی نباشد(زیرا طرح پلاک دولتی در کمیسیون ممنوع است). همچنین قبلاً گواهی عمران موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری برای پلاک مورد نظر صادر نشده باشد. و نیز کمیسیون ماده 12 قبلاً در مورد این پلاک رأی صادر نکرده باشد. بعد از بررسی موضوعات سه گانه، کمیسیون جهت تشکیل کمیسیون و در صورت لزوم بازدید اعضاء از محل تعیین وقت خواهد نمود.

مطلب مفید | وکیل کمیسیون ماده 5

اعضاء کمیسیون با مطابقت مدارک و معاینه وضع ظاهری محل و تحقیق از مطلعین و معتمدین مبادرت به صدور نظریه خواهند نمود. سپس کمیسیون یک نسخه نقشه امضاء شده را به انضام نظریه خود حداکثر ظرف یک ماه به مرجع درخواست کننده ارسال می کند. نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد شده در کمیسیون بایگانی می شود.

نظریه کمیسیون ماده 12 یعنی چه؟

نظریه کمیسیون که جهت یک زمین یا ملک صادر شده برای موارد مراجعات بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد ضروری نمی باشد. آراء صادره باید عاری از هر گونه قلم خوردگی و لاک گرفتگی باشد. مشخصات دقیق پلاک اعم از مالک و شماره پلاک و مساحت و … آن باید در نظریه قید گردد. رای صادره می بایست مستدل و متکی به شواهد و مدارک صادر گردد.نباید مقدمه رای با نتیجه آن مغایرت و تضادی داشته باشد. تعیین نوع دایر به صورت باغ، مزروعی آبی و یا مزروعی دیم مزروعی مشتمل بر تعدادی درخت، ساختمان و کارگاه ضروری است. پس از صدور نظریه، پرونده مستقیما” به دبیرخانه کمیسیون ارجاع می گردد . ابلاغ رای صرفا” پس از بررسی از طریق دبیرخانه کمیسیون صورت می گیرد . در مواردی که نیاز به طرح قسمت مشخصی از یک پلاک دارای وضعیت ثبتی مشاع در کمیسیون باشد لازم است:

1 – قسمت مذکور مفروزالرعیه بوده و با کروکی امضاء شده خود آن مشخص و مساحت دقیق نیز روی کروکی پیاده گردد .

2 – هنگام صدور رای دو نکته زیر در متن رای ذکر شود :

الف : نظریه کمیسیون روی قسمتی که صادر میشود قابل تسری به قسمت های دیگر ملک نخواهد بود .

ب : نظریه مذکور صرفا” از جهت تعیین نوع زمین ارائه شده و مدارکی برای تثبیت مالکیت متقاضی روی ملک مورد نظر نخواهد بود .

نحوه اعتراض به رای صادره از کمیسیون 

 1. دارندگان اسناد عادی
 2. دارندگان اسناد رسمی

تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیاء زمین، کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری است. تشخیص کمیسیون ماده 12 قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد . مدت زمان اعتراض به رای صادره، سه ماه از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون است. در این مدت معترض می تواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و  تقاضای نقض نظریه کمیسیون ماده 12 را بنماید . دادگاه نسیت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم را صادر خواهد نمود.

رعایت تشریفات در کمیسیون

در جهت اجرای قانون مذکور مسائل شکلی خاصی هم باید رعایت شود. عدم رعایت این مسائل باعث ابطال مراحل بعدی و در نتیجه ابطال تملک می گردد. این مسائل عبارتند از:

 • ارجاع توسط مرجع ذیصلاح. کمیسیون فقط در مورد پلاک هایی اظهار نظر می کند که توسط مراجع رسمی و ذی صلاح جهت تشخیص و تعیین ماهیت ارجاع می شود.
 • داخل حوزه شهر قرار داشتن پلاک ها.
 • ممنوعیت طرح پلاک دولتی در کمیسیون.
 • عدم صدور گواهی عمران.
 • عدم صدور رأی قبلی توسط کمیسیون.
 • بازدید اعضاء از محل و تطبیق مدارک با محل.
 • لزوم شرکت تمام اعضاء در کمیسیون.
 • لزوم صدور رأی با اکثریت.
 • عدم وجود قلم خوردگی و یا لاک گرفتگی.
 • ذکر مشخصات دقیق پلاک .
 • مستدل بودن رأی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up