تنظیم دادخواست، لایحه و شکواییه

تنظیم لوایح ، دادخواست و شکواییه امری کاملاً تخصصی و یک عمل حرفه ای است که تنها از عهده افراد خبره و حقوقدان بر می آید.

دادخواست و شکواییه چیست و کاربرد هر کدام  در کجاست؟

دادخواست

دادخواست  همان برگه چاپی مخصوص است که خواهان برای دادخواهی کردن و ارائه عرض حال خود با مراجع قضایی از آن استفاده می کند.

برای آنکه دعاوی حقوقی در محاکم دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد کار با تنظیم دادخواست آغاز می شود.

در حقیقت، دادخواست برگه ادعای خواهان یا مدعی حق در یک دعوای حقوقی است.

از این منظر بسیار مهم است که دادخواست به گونه ای تنظیم شود که کلیه خواسته های مدعی یا خواهان در آن قید گردد و چیزی از قلم نیفتد.

مهم تر از آن، نوع نگارش و توجه به جنبه های قانونی و ویژگی های دعوای مطروحه است.

در این خصوص پرهیز از طرح هر گونه مطالب بیهوده و غیر مؤثر در دادخواست، جنبه مهمی است که در دادخواست باید ملحوظ شود.

فرق دادخواست و درخواست

فرق دادخواست و درخواست در این است که دادخواست برای دعاوی ترافعی است ولی درخواست برای دعاوی غیر ترافعی است.

دادخواست فرم مخصوص دارد ولی درخواست نیازی به فرم خاص ندارد.

شکواییه

شکوائیه همان برگه شکایت یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی علیه دیگران است.

شخصی که به واسطه ارتکاب جرم توسط دیگران دچار آسیب یا ضرر و زیان شده چه باید بکند؟

او می تواند از طریق طرح شکایت کیفری یا همان تنظیم شکواییه و ارائه آن به دادسرا به دادستان یا بازپرس شکایت خود را اعلام می نماید.

شاکی در هنگام تنظیم شکواییه باید تمام شرایط بزه دیده را داشته باشد.

در غیر این صورت شکایت وی با منع تعقیب رو به رو خواهد شد.

مهمترین شرایط یک شکایت محل وقوع جرم و تاریخ وقوع جرم می باشد.

نگارش و تنظیم لوایح امر تخصصی است

برای هر دعوا اعم از حقوقی یا کیفری، هر یک از طرفین پرونده، دفاعیات خود را در قالب لایحه تقدیم دادگاه می کند.

در واقع چه مدعیان در جلسه حضور داشته باشند و چه نیاز به حضور در محاکم نداشته باشند مهم تقدیم کتبی دفاعیات آنان در قالب لایحه می باشد.

بیشتر افراد به هنگام مواجهه با پرونده های حقوقی و یا کیفری در کلیه دعاوی از جمله دعاوی ملکی، قادر به نگارش لایحه نیستند.

از این رو برای تنظیم و نگارش لایحه یا باید یک سری اصول و شیوه ها را فرا بگیریم.

این موضوع سبب می شود بتوانیم نزد مرجع قضایی احقاق حق نماییم و برنده دعوا باشیم.

در غیر این صورت باید این امر را به فرد متخصص واگذار کنیم.

انواع قراردادهای حقوقی ملکی

یکی از مشکلات جدی در حوزه مسائل ملکی، فقدان آگاهی و دانش لازم در مورد انواع قراردادها است.

قراردادهایی که در قالب بیع، اجاره ، هبه، صلح و… میان طرفین یک معامله انجام می پذیرد.

باید دانست بسیاری از اینگونه قراردادها سرانجام خوشایندی ندارند.

به دلیل در نظر نگرفتن نکات حقوقی در قراردادهای مورد نظر  گرفتاری هایی برای افراد بوجود می آید.

پس اگر کار تنظیم قراردادها به کارشناسان و متخصصین حقوقی و وکلا واگذار شود قطعا در آینده مشکلات کمتری برای شهروندان بوجود خواهد آمد.

به افراد متخصص مراجعه نمایید

تنظیم دادخواست، لایحه و شکواییه را به چه کسی بسپارید؟

اگر خود قادر به تنظیم هستید چه بهتر. در غیر این صورت این کار با کمک وکیل و کارشناس حقوقی باید انجام پذیرد.

تفاوت وکلا در دقت نظر در خواسته های موکل، صرف وقت برای مطالعه پرونده و در نهایت دانش و تجربه آنان است.

البته هر وکیل در نوشتن و تنظیم دادخواست نیز شیوه خود را دارد.

در این مورد لازم است دقت نظر و وسواس و صبر و حوصله به خرج داد.

ممکن است روزهایی را وکیل صرف مطالعه و بررسی ابعاد مختلف یک دعوا کند سپس اقدام به تنظیم دادخواست یا شکواییه نماید.

به عنوان مثال برابر قانون آیین دادرسی مدنی اگر دادخواست ما ناقص باشد دو روز فرصت برای رفع نقص وجود دارد.

اگر خواهان در مهلت مقرر رفع نقص کرد دادخواستش روند عادی را طی می کند.

در غیر این صورت قرار رد دادخواست صادر و ابلاغ می شود که در این صورت خواهان ظرف مدت ده روز فرصت اعتراض دارد.

در صورت عدم اعتراض، دادخواست وی رد می شود.

از این نکات حقوقی بسیار زیاد است و نمی توان به همه موارد در اینجا اشاره نمود.

ما مفتخریم به عنوان یک گروه حقوقی تخصصی در حوزه مسایل ملکی، راهنمایی لازم را به شما ارائه نماییم.

در صورت توافق شما با ما، قطعاً همه توان خود را برای پیگیری حقوقی دعاوی شما عزیزان مصروف خواهیم نمود.

در صورت تمایل به تنظیم انواع دادخواست ها، شکواییه ها، لوایح و قراردادهای حقوقی ملکی می توانید به صفحه اصلی سایت مراجعه و در قسمت مربوط به درخواست تنظیم دادخواست، شکواییه لایحه و قرارداد وارد شوید. یا اینکه با ما تماس حاصل فرمایید.

 

قانون آیین دادرسی مدنی

تفاوت دادخواست و درخواست، شکواییه چیست؟، دادخواست چیست؟، انواع دادخواست، معنی دادخواست، تفاوت لایحه و دادخواست

فهرست
Call Now Button