وکالت پرونده ملکی

وکالت پرونده ملکی/ آیا شما با برخی نهادها و سازمان ها در مورد ملک خود مشکل حقوقی دارید؟

اگر چنین است ما می توانیم در هر مورد از دعاوی ملکی سازمانی شما را یاری نماییم.

گروه حقوقی تخصصی «ملکی اداری» آماده انجام مشاوره و قبول وکالت پرونده ملکی شما در امور زیر می باشد:

وکیل پرونده شهرداری

این وکیل می تواند با وکالت پرونده ملکی شما در هر یک از آراء صادره از کمیسیون های شهرداری از حقوق شما دفاع نماید.

وکیل منابع طبیعی

وکیل دعاوی راه و شهرسازی

وکیل دعاوی ثبت اسناد و املاک

این وکیل با قبول وکالت شما در دعاوی مربوط به ادارات ثبت از جمله موارد زیر وکیل مناسبی برای احقاق حقوق شما خواهدبود.

ممکن است شما در مورد هر یک از موارد اشاره شده در جستجوی فردی برای قبول وکالت پرونده ملکی خود باشید.

چنانچه قصد اعتراض به آراء صادره از سوی هر یک از کمیسیون های مربوطه را دارید با ما تماس بگیرید.

وکیل دیوان عدالت اداری و متخصص دعاوی سازمان ها و دیوان عدالت اداری بهترین راهنمای شما خواهد بود.

فهرست
Call Now Button