انواع اقرارنامه محضری و دستی کدامند؟

با سلام.
کاربر گرامی لطفاً برای بهره مندی از خدمات وکالت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از ساعت 8 صبح تا 8 شب با شماره 09125453894 تماس بگیرید.

انواع اقرارنامه محضری و دستی

انواع اقرارنامه محضری و دستی

انواع اقرارنامه محضری و دستی

اقرارنامه چیست؟

اگر بخواهیم در مورد انواع اقرارنامه محضری و دستی صحبت کنیم باید ابتدا مفهوم اقرارنامه را درک کنیم. مهمترین نکته کلیدی در اقرارنامه آن است که بگوییم اقرارنامه سندی است که در آن اعتراف به سلب یک حق از خود در آینده می شود. حقی که از آن ما بوده و اینک حقوق مربوط به آن را از خود سلب و به دیگری نسبت داده ایم. یا اینکه اذعان به دریافت یک حق و سلب هر گونه حقی برای اعتراض و یا ادعا در آینده در آن مورد می نماییم.

آنچه که به اقرارنامه معنا و مفهوم می دهد سلب حق اعتراض از خود در آینده است. در حقیقت اقرارنامه از این جهت از افراد اخذ می شود که حق هر گونه اعتراض در آینده از آنان سلب شود. اقرارنامه می تواند اعتراف به وجود یک حق به نفع شخص یا اشخاص دیگر باشد. اگر جز این مفهوم باشد به سند مورد نظر نمی توان اقرارنامه اطلاق نمود. به عبارتی نمی توانیم در یک سند به نفع خودمان مطلبی بگوییم. اگر اینگونه باشد دیگر به آن سند نمیتوان اقرارنامه اطلاق نمود.

مثلاً نمی توان گفت “اقرار می نمایم که فلان ملک با مشخصات ….. متعلق به اینجانب …. می باشد”.

چنین متنی را نمی توان اقرارنامه نامید.

اما اگر آن ملک متعلق به ما بوده ولی آن را به دیگری داده ایم می توانیم اقرارنامه تنظیم و بگوییم فلان ملک را با مشخصات….. به آقا یا خانم ……  با مشخصات…… داده ایم و حق هر گونه اعتراض را از خود سلب نماییم.

انواع اقرارنامه

برای نوشتن اقرارنامه دقت کنید

برای نوشتن اقرارنامه دقت کنید

اقرارنامه را می توان در مورد موضوعات مختلف تهیه و تنظیم نمود. هر کدام از انواع اقرارنامه محضری و دستی می تواند در موارد خاص بکار آید.  بسیار مهم خواهد بود که متن اقرارنامه را چه کسی می نویسد. و تا چه اندازه به آثار حقوقی متن نگارش شده واقف است. زیرا برخی متون فاقد هر گونه ارزش حقوقی بوده و در آینده ممکن است مشکلاتی را برای افراد ایجاد نماید. بنابراین اگر می خواهید اعتبار اقرارنامه در مراجع قانونی و دادگاه پذیرفته شود هیچگاه خودتان اقدام به نگارش متن اقرارنامه نکنید. بهتر است انجام این کار را به دفاتر اسناد رسمی محول نمایید.

از آنجا که  اعتبار سند عادی و رسمی تحت ضوابطی پذیرفتنی است، بنابراین سعی نکنید اعتبار اقرارنامه را به دست خودتان مخدوش سازید.

ملیحه رنجبر . وکیل

انواع اقرارنامه را می توان در خصوص موضوعات مختلف نگارش نمود. از جمله در موارد زیر :

 واگذاری ملک

 تنظیم سند ملک (ملکی)

 دریافت حقوق و مزایا

فسخ اجاره

ابرا (بخشش) مهریه

موافقت پدر با ازدواج دختر

گذشت در پرونده کیفری

و….

آشنایی با انواع اقرارنامه محضری و دستی

اقرارنامه محضری

اگر متن اقرارنامه در دفتر اسناد رسمی و یا مراجع قانونی دیگر تنظیم شود به آن اقرارنامه قانونی و یا محضری گفته می شود. این نوع اقرارنامه ها از ضمانت اجرایی قانونی برخوردارند. و قانون نیز از آن حمایت می نماید.

اقرارنامه دستی

اگر اقرارنامه بوسیله افراد نوشته شود به آن اقرارنامه دستی گفته می شود. اگر چه اقرارنامه محضری از حمایت های قانونی و قضایی برخوردار است اما نمی توان گفت اقرارنامه دستی فاقد اعتبار است. با این وجود به دلیل اینکه در متن اقرارنامه دستی می توان انکار و تردید نمود و یا حتی ادعای جعل را در مورد آن مطرح ساخت لذا بهتر است اقرارنامه همواره در مراجع قانونی و همراه با دو شاهد نگارش و امضاء و مهر شوند.

شرایطی که موجب اعتبار انواع اقرارنامه محضری و دستی می شود

اگر بخواهیم در مورد اعتبار انواع اقرارنامه محضری و دستی صحبت کنیم اولین موضوع آن است که “اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار فرد نابالغ، فرد دیوانه ، نادان ، سفیه و فردی که از روی اجبار و اکراه اقرار نموده است اقرارنامه را از درجه اعتبار ساقط می کند.

در مواردی که اقرارنامه به صورت دستی نگارش می شود در همه این موارد امکان تردید و انکار وجود دارد. اما در مواردی که اقرارنامه در مراجع رسمی ثبت می شود هر گونه ادعا در این زمینه رد خواهد شد. به همین خاطر است که گفته می شود به رغم اینکه دادگاهها اقرارنامه دستی را می پذیرند، با این وجود بهتر است اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود تا در آینده هر گونه تردید و انکار در مورد آن مسموع نباشد.

نمی توان انواع اقرارنامه اعم از محضری یا دستی را تنظیم نمود و بعد آن را انکار کرد

یکی از موضوعات مهم در مورد  انواع اقرارنامه محضری و دستی، موضوع انکار در اقرارنامه دستی یا عادی است. بدین صورت که اگر کسی اقرارنامه ای را تنظیم و حقی را از خود سلب نمود نمی تواند آن را پس بگیرد. یا اینکه آن را مورد انکار قرار دهد. ماده 1275 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد:

“هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.”

ماده 1277 قانون مدنی نیز مقرر می دارد:

“انکار بعد از اقرار مسموع نیست. لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده میشود. و همچنین است‌ در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد. مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده. لیکن ‌دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

توضیح در مورد یک نمونه از اقرارنامه

آنچه که در مورد انواع اقرارنامه محضری و دستی وجود دارد، بیش از آنکه مربوط به رسمی و یا عادی بودن آن باشد، به متن و محتوای اقرارنامه توجه دارد. بنابراین در این مورد باید دقت زیادی به خرج داد. در ذیل یک نمونه از اقرارنامه مربوط به انصراف از حق استفاده از انباری را مشاهده می فرمایید.

نمونه اقرارنامه انصراف از حق استفاده از انباری

اینجانب …………. فرزند ………….. به شماره شناسنامه ………… متولد ……………….. صادره ……………… دارای شماره ملی …………….. ساکن ………………………… مالک ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به شماره پلاک ……………. واحد……………به شماره ثبت……………..فرعی………….از………..اصلی، واقع در بخش …………………………………………..

در کمال اختیار و آگاهی و از روی میل و اراده و رضایت کامل اقرار و اعتراف صریح می نمایم مبنی بر این که از تمامی حقوق مکتسبه خود در خصوص استفاده از انباری واقع در آپارتمان موصوف به نفع آقای/خانم …………….. فرزند …….. به شماره شناسنامه …………صادره از ……… متولد ……… ساکن ………………….. مالک ششدانگ آپارتمان به شماره پلاک …………..به شماره ثبت……………فرعی………….از…………… اصلی، واقع در بخش ………………. صرفنظر نموده و رضایت تام و کامل دارم که اداره ثبت اسناد و املاک ………………. و مراجع ذیصلاح اداری و ثبتی و قانونی وفق مقررات و موازین قانونی در این خصوص تصمیمات لازمه را اتخاذ نموده و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و دفاتر مربوط و موجوده در اداره ثبت نیز اقدام نمایند و در این خصوص حق هر گونه اعتراض در حال و آینده را از خود سلب و هیچگونه ادعا و اعتراضی نداشته و نخواهم داشت.

امضا و اثر انگشت …… به تاریخ……

امضا و اثر انگشت شاهد اول …..به تاریخ…….

امضا و اثر انگشت شاهد دوم …… به تاریخ…..

اعطای وکالت به وکیل 

در صورتی که شما در مورد انواع دعاوی حقوقی و کیفری پرونده دعاوی در محاکم مختلف دارید و موضوع اقرارنامه و انواع آن برایتان دردسر درست کرده است می توانید برای اعطای وکالت با سایت ملکی اداری تماس بگیرید تا پیگیری پرونده تان توسط وکیل متخصص صورت پذیرد.

24 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلا من دادخواست فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تعهد دادم
  طرف باید ثمن معامله کارخانه رو 1399/03/30 میداد ولی پرداخت نکرد بفرمایید اگه فسخ تائید شد و بنده دادخواست مطالبه خسارت ناشی از فسخ قرارداد رو مطرح کنم چه خساراتی رو شامل میشه
  آیا میتونم هزینه کارکردنش با کارخانه و آسیب زدن به دستگاهارو از تاریخ فوق الذکر تا تاریخ دادخواست که به مدت چهار سال میشود رو از خریدار اخذ کنم و پول بیمه و مالیات و امثال اینها هم شامل میشه
  باتشکر

  پاسخ
 • سلام من یک کارخانه فروختم هم در محضر برگه گرفتم هم برگه عادی گرفتم متنش این بود اگه پول و قصط بانک رو تا تاریخ فوق ندهد معامله فسخ میشود بعدش خریدار وفای به شرط نکرد بنده هم دادخواست ملزم به ایفای تعهد دادم بازم عمل نکرد بعد یک ماه دادخواست فسخ به دلیل عدم ایفا تعهد دادم# بعدش خریدار کیفری ادعا کرد امضای قولنامه دست نویس عادی جعل است و نامه توقف عملیات اجرایی آورد شعبه حقوقی گذاشت رو پرونده فسخ قرارداد
  بعدا دادگاه کیفری طبق نظر کارشناس شکایت جعل رو رد کرد منم رای رو آوردم شعبه حقوقی تا توقف اجرایی رو باطل کنم قاضی رای فسخ رو صادر کنه
  و حالا میخواد برای همون قرارداد دست نویس که در کیفری رد شد دوباره حقوقی شکایت کنه به من بگید این آقا با شکایت حقوقی برای ابطال اون قرارداد دوباره میتونه توقف اجرایی بیاره بزاره و جلوی رای پرونده فسخ رو بگیره یا نه###
  بعدش دادگاه حقوقی برای اصالت امضا دوباره می‌فرسته کارشناسی بشه یا همون کارشناسی پرونده کیفری رو ارائه بدیم قاضی بهش توجه میکنه
  مرسی

  پاسخ
  • بهتر است با توجه به موضوع و اهمیت آن با وکیل به صورت تلفنی مشورت نمایید.

   پاسخ
 • سلام من به نام شوهرم مسکن مهر دراومده ومیگه خودت قسطش بده برای خودت هنوز در مرحله دادن قسط هستم آیا اقرار نامه برای مسکن مهر هم میشود یا نه متشکرم

  پاسخ
 • سلام.
  به من یک جواز تاسیس گاوداری مبنی بر افزایش ظرفیت گاوداری قبلی توسط وکالت نامه و اقرارنامه واگذار شده و در ان من هم تعهد کردم که بدهی گاوداری را به بانک پرداخت کنم از انجا که گاودار به اسم بانک بود ان را از بانک خریداری کردم ولی چون جواز تاسیس در زمین افراد غیر گرفته شده قادر به ساخت و ساز نشدم .ایا میشه به عنوان فروش مال غیر شاکی بشم.
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  پاسخ
  • وکیل املاک
   11 آگوست 2022 16:12

   سلام.
   لطفا جهت مشاوره با وکیل از طریق واتساپ سایت اقدام نمایید.
   سپاس

   پاسخ
  • وکیل املاک
   18 اکتبر 2022 14:44

   سلام -موضوع تقریبا پیچیده است نیاز به وکیل باتجربه داریدموفق باشید.

   پاسخ
 • باسلام پدرم چندین سال قبل منزلی رابه من هبه کردند حالاپس ازچندسال پشیمون شده ضمنافیش اب برق گاز پروانه ساختمان به نام خودم است ملک فاقدسندرسمی وغیررسمی است خواستم ببینم امکان داره ملک راازمن بگیره ممنون

  پاسخ
 • علیرضا
  1 می 2022 14:40

  سلام.ماشینمو دادم یه کسی که برام بفروشه مقداری از پول از یه حساب و بنام یک شخص و مقداری دیگش هم از حساب و بنام شخص دیگه ای به حسابم کامل اومده.حالا میترسم برم تعویض پلاک و بنام یکی از این دوتا بزنم و اون یکی بیاد بگه پولی که زدم حسابتو باید پس بدی.باید الان جیکار کنم برام مشکل پیش نیاد؟چجور اقرارنامه باید بگیرم از اینا؟

  پاسخ
  • وکیل املاک
   2 می 2022 00:51

   سلام. لطفا از طریق واتساپ سئالتون رو بپرسید.
   سپاس از شما

   پاسخ
 • باسلام پدرم 40 سال پیش ملکی را به طور رسمی از فردی خریده و اکنون فردی که نوه برادرش است مدعی است که باید پدرم یک اقرارنامه عادی که توسط آن فرد تنظیم شده را امضا کند و اقرار کند که این ملک متعلق به برادرش هم بوده و با توجه به اینکه چندین بار اقدام به تهدید و ارعاب پدرم کرده و چون از اساس این موضوع کذب است پدرم این اقرارنانه عادی را که نوه برادرش علیه او تنظیم کرده را امضا نکرده و اکنون پس از گذشت پنج سال یکی از آشنایان آن فرد پیغام آورده که این فرد سال گذشته از غفلت پدر سالخورده ما (83)سال سن استفاده کرده و به لطایف الحیل امضا پدرم را بر روی آن اقرارنامه عادی گرفته و مدعی شده به محض اینکه پدر ما از دنیا برود این اقرارنامه را در دادگاه به جریان می اندازد اگر واقعا این ادعایش،درست باشه و امضای پدرمان را گرفته باشد و بعد از فوت پدرمان آن را نشان دهد ما چه باید بکنیم

  پاسخ
  • وکیل املاک
   12 آوریل 2022 22:27

   لطفا از طریق واتساپ سایت با وکیل ارتباط برقرار نموده و سوال خود را انجا بپرسید. ممنون

   پاسخ
  • زانیار
   20 ژوئن 2022 20:24

   سلام جهت خرید حواله خودرو آیا گرفتن اقرارنامه از صاخب حواله ارزش دارد؟ یا فرقی ایجاد میکند؟

   پاسخ
   • وکیل املاک
    20 ژوئن 2022 22:38

    سلام. لطفا سوالات خود را در واتساپ سایت مطرح نمایید تا وکیل پاسخ حقوقی بدهد.
    سپاس از شما.

    پاسخ
    • مهروش خواجوندی
     8 اکتبر 2023 06:31

     مامانم بعد از حدود 50 سال می خواست نسبت به وصیت نامه پدرش اعتراض کنه چون برادرش سرشون کلاه گذاشته. الان متوجه شده که سال 96 به محضر رفته و یه اقرار نامه دستی که برادرش با عنوان رضایت برای سند گرفتن یک قطعه زمین بظاهر ازش می خواسته ولی در واقع برگ اقرارنامه دستی مامانم را عوض کرده و برگه ای که خودش که مبتنی بر عدم اعتراض به وصیت نامه پدر‌شون بوده را نوشته و جلوش گذاشته و امضا گرفته و محضری کرده. او هرگز یه نسخه از اقرار نامه را هم به ایشون نداده و دیشب متوجه شده ایشون متن را اینطور تنظیم کرده بوده و در متن اقرار نامه نوشته و اعتماد بیش از حد ایشون باعث این اشتباه شده که متن اقرار نامه را مجدد نخونه. حالا سوالم اینه که می شه این اقرار نامه را باطل کرد؟ یا اول وصیت نامه پدرشون را باطل کنند و به خودی خود این اقرار نامه باطل می شه؟ ایا این مورد از مصادیق کلاهبرداری با تبانی دفتر خونه محسوب نمی شه؟

     پاسخ
     • وصیت نامه فقط برای یک سوم اموال موثر است مگر آنکه سایر وراث رضایت داشته باشند و اگر منظور شما این است که ورثه دیگری در کار نبوده و فقط مادر شما با برادرش تنها وراث بوده اند که با اقرارنامه رضایت به اجرای وصیت نامه داده اند متاسفانه امکان پیگیری بسیار بعید و ناممکن است زیرا در دفترخانه امضا داده اند.

 • سلام من یه گوشی تلفن از یه شرکت برنده شدم حالا میگن باید بیایی محضر و اقرارنامه بنویسی و بعدش جایزه رو تحویل بگیری. منظورشون از این کار چیه؟ چرا اقرارنامه میگیرن؟

  پاسخ
  • وکیل املاک
   5 آوریل 2022 15:06

   سلام.
   لطفا از طریق واتساپ سایت سوالتون رو از وکیل بپرسید.
   سپاس

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.