تجدیدنظر خواهی از احکام حقوقی

با سلام.
کاربر گرامی لطفاً برای بهره مندی از خدمات وکالت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از ساعت 9 صبح تا 8 شب با شماره 09306977305 تماس بگیرید.

­ تجدیدنظر خواهی از احکام حقوقی ، نمونه دادخواست تجدیدنظرخواهی

فرجام خواهی

آیا می دانید بهترین مسیر تجدیدنظرخواهی از احکام حقوقی چیست؟

حتماً شما هم تا کنون به دفعات اصطلاحاتی نظیر فرجام خواهی از احکام و یا عنوان تجدیدنظر خواهی را شنیده اید. ما در این مقاله قصد داریم در باره تجدیدنظر خواهی از احکام حقوقی توضیخاتی ارائه نماییم که امیدواریم برای شما مفید باشد.  پس با ما همراه شوید و تا انتهای مقاله را دنبال کنید. همچنین اگر در این رابطه خواهان مشاوره با وکیل و یا اعطای وکالت به وی میباشید لطفا با ما تماس بگیرید.

مطلب مرتبط | وکیل تنظیم دادخواست ، شکواییه و لایحه

تجدیدنظر خواهی از احکام حقوقی یکی از طرق عادی اعتراض به آراء غیر قطعی صادره از دادگاه بدوی است. پس از صدور حکم در مرحله بدوی، محکوم علیه می تواند از طریق تجدیدنظر خواهی به رأی صادره اعتراض نموده و خواهان رسیدگی به پرونده در مرحله بالاتر( دادگاه تجدیدنظر) شود.

مطلب مفید | واخواهی از احکام حقوقی

آثار تجدیدنظر­خواهی

 • اثر انتقالی : یعنی با درخواست تجدیدنظر خواهی از احکام حقوقی رسیدگی به اعتراض در مرجع دیگری غیر از مرجع صادر کننده رأی صورت می­گیرد.
 • اثر تجدیدنظرخواهی بر اجرای حکم: پس از صدور رأی بدوی، تا اتمام مهلت تجدینظر خواهی و در صورت تجدیدنظر خواهی تا صدور حکم قطعی، رأی بدوی اجرا نمی شود. مگر در خصوص دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق که رأی بدوی فورأ اجرا می شود.

آراء قابل  تجدیدنظر­خواهی

 • احکام:

‌الف – در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000 000 3) ریال متجاوز باشد.

ب – کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.

ج – حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

 • قرارها

‌الف –  ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

ب – رد دعوا یا عدم استماع دعوا.

ج – سقوط دعوا.

د – عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

مطلب مرتبط | بهترین وکیل غرب تهران

وکیل تجدیدنظرخواهی
وکیل تجدیدنظرخواهی

احکام غیرقابل تجدیدنظرخواهی

احکام زیر اگرچه از مصادیق احکام قابل تجدیدنظر خواهی باشد، قابل تجدیدنظر خواهی نخواهد بود:

 • هر حکم مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
 • احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به‌طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
 • احکامی که طرفین حق تجدیدنظر‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.
 • احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به‌ دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌شود، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر نباشد.

مهلت تجدیدنظر­خواهی

 • این مهلت در مورد آراء صادره از دادگاه بدوی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ رأی است.
 • در خصوص احکام غیابی، مهلت تجدیدنظرخواهی از احکام حقوقی حسب مورد 20 روز یا 2 ماه پس از اتمام مهلت واخواهی است.

چه کسی می­تواند تجدیدنظر­خواهی کند؟

 • طرفین دعوا و وکلای ایشان
 • دادستان کل کشور

برای تقدیم دادخواست تجدیدنظر­ خواهی از احکام حقوقی به کجا مراجعه کنیم؟

دادخواست تجدیدنظر­ خواهی از احکام حقوقی ابتدا در دفتر خدمات قضایی الکترونیکی ثبت میشود. سپس از آن طریق دادخواست به دفتر دادگاه صادر کننده حکم ارسال میگردد. پس از تکمیل دادخواست و احراز تقدیم دادخواست در مهلت قانونی، دادخواست به همراه پرونده به دفتر دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می­شود. براساس ترتیب به یکی از شعب  دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع داده شده و رسیدگی می­شود.

مطلب مفید | نمونه دادخواتست واخواهی رای غیابی

هزینه دادرسی تجدیدنظر ­خواهی از احکام حقوقی

در دعاوی مالی، هزینه دادرسی تجدیدنظر­خواهی  5/4 درصد ارزش محکوم­ به است.

در دعاوی غیر مالی از ۴۰۰.۰۰۰ هزار ريال تا ۱.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ريال است.

هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه 300.000 ریال است.

جهات تجدیدنظر خواهی

 براساس ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است :

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه .

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی

ه- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان

مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و ‌پیوست‌های آن را برای طرف دعوا می‌فرستد . طرف دعوا باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا ‌نرسیده باشد، پرونده به ‌مرجع تجدیدنظر ارسال می شود.

رسیدگی به درخواست تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان به صورت ماهوی و با دعوت از طرفین دعوا صورت می گیرد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 • تأیید رأی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را صحیح تشخیص دهد، آنرا تأیید و برای اجرا به دادگاه بدوی ارسال می نماید.
 • تأیید رأی ضمن اصلاح: چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیراز اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌افتادگی در آن‌قسمت از خواسته که به‌ اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کرد.
 • نقض رأی: در موارد زیر دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را نقض می نماید:
 • عدم صلاحیت دادگاه بدوی: هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی
  تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال‌می‌دارد.
 • موجه بودن ادعای تجدیدنظر خواه: چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید.‌ درغیر این‌صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به‌دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

نمونه دادخواست  تجدید­نظر خواهی از احکام حقوقی

ریاست محترم شعبه

با سلام؛ احتراماً به استحضار می­رساند؛

اینجانب …… نسبت به دادنامه شماره…..که در تاریخ  …….      از دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …… شعبه  ……..    صادر شده و در تاریخ ……..   ابلاغ شده است؛ معترض و درخواست تجدیدنظر خواهی و   درخواست رسیدگی می شود. رونوشت دادنامه و لایحه   تجدیدخواهی / و وکالتنامه که جمعاً …..برگ می­باشد؛ پیوست دادخواست تقدیم می­شود.

محل مهر و امضا

مطلب مفید | وکیل اصل 49

مستندات قانونی ( برخی مواد آیین دادرسی مدنی)

‌ 349 :

مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین موردحکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.

‌ 343  :

دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به‌تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.

 344  :  

اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می‌باشد یا اقامتگاه او معلوم‌نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یادشده به‌موجب قرار دادگاهی که دادخواست را‌دریافت نموده رد می‌گردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد بود.

‌ 353  :

دادگاه تجدیدنظر در صورتی‌که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. درغیر این‌صورت پس از‌نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up