دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

با سلام.
کاربر گرامی لطفاً برای بهره مندی از خدمات وکالت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از ساعت 9 صبح تا 8 شب با شماره 09306977305 تماس بگیرید.

دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

یکی از دعاوی مطرح بویژه در مورد آپارتمان های نوساز، دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی است. بیایید در این مورد کمی بیشتر بدانیم. صورتمجلس تفکیکی چیست ؟ آیا در باره دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی چیزی شنیده اید؟ باید بدانید یکی از اقداماتی که در امور ملکی گاهی پای افراد را به مراجع قضایی باز می کند، موضوع صورتمجلس تفکیکی است.

مطلب مرتبط | دعوای الزام اخذ پایان کار

صورتمجلس تفکیکی را می توان سندی دانست که در آن مشخصات قسمت های تفکیگی یک ساختمان و واحدهای آن مشخص می شود. این سند را مأمور اداره ثبت بر اساس گواهی پایان کار ساختمان تهیه می کند. هدف از این کار آن است که مشخصات و حدود اربعه هر واحد و قسمت مشاعات مشخص گردد. تا سهم هر شخص از واحدهای تفکیکی معلوم شده و این کار مبنای تهیه سند برای هر واحد خواهد بود.

اهداف تهیه صورتمجلس تفکیکی

۱- فروش قطعات مفروزی

۲- صدور اسناد مالکیت قطعات مفروزی

۳- تنظیم تقسیم نامه بین مالکین مشاعی

روند کار برای تهیه صورتمجلس تفکیکی

بعد از آنکه یک ساختمان با تعداد واحدهای مشخص ساخته شد، نوبت به اخذ تأییدیه مهندس ناظر می رسد. این سند مبنای صدور گواهی پایان کار شهرداری می گردد. اگر ملک در محدوده قانونی شهر قرار داشته باشد و شخصی باشد موضوع کمی فرق دارد. در این مورد، مالک با ارائه نقشه تفکیکی مصوب شهرداری موضوع ماده ۱۰۱ شهرداریها و مدرک مالکیت خود، درخواست تفکیک می نماید. اما در مورد آپارتمان ها به جای نقشه تفکیکی ، پایان کار شهرداری ملاک عمل است و عمل تفکیک بر اساس قانون آپارتمان ها انجام می پذیرد .

مطلب مفید | الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

مالک ملک شخصی با در دست داشتن نقشه تفکیکی و مالک یا مالکین آپارتمان ها صرفاً با  گواهی پایان کار اقدام می کنند. آنان با این مدارک به دفتر اسناد رسمی مراجعه و درخواست صورتمجلس تفکیکی می نمایند. در دفترخانه، بر اساس درخواست مالک یا مالکین، تقاضای ارائه شده به اداره ثبت اسناد و املاک محل ملک ارسال می شود. اداره ثبت محل موضوع را به کارشناس ارجاع می دهد.

کارشناس نیز به محل ملک مراجعه می کند و مشخصات قسمت های مختلف هر واحد و مشاعات را تهیه و در صورتمجلس تفکیکی درج می کند. بعد از  اینکه حکم صورت مجلس تفکیکی صادر شد، مالک یا مالکان ملک، تقسیم‌ نامه ای را تنظیم  و امضا می کنند. این امر برای آن است که میزان سهم هریک از شرکا در آن مشخص شود.

دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

باید دانست صدور سند مالکیت مرحله بعد از تهیه و تنظیم صورتمجلس تفکیکی است. لذا دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ملک، فقط در شرایطی میسر خواهد بود که قبلاً سند مالکیت برای ملک صادر نشده باشد. املاکی که سند ماکیت دارند دعوی و درخواست الزام به صورتمجلس تفکیکی در مورد آن ها معنی نداشته و ترتیب اثر به چنین درخواستی داده نمی شود. دعوی الزام به تنظیم صورتمجلس تفکیکی از نوع دعاوی غیر مالی محسوب می گردد. لذا تنها دادگاه های نزدیک به محل وقوع ملک ، صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند.

دادخواست الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

ممکن است فروشنده ملک، از اخذ صورتمجلس تفکیکی امتناع ورزد. در نتیجه امکان اخذ سند و انتقال ملک به خریدار میسر نشود. یا در این مورد تعلل نماید. در این صورت خریدار می تواند با تنظیم دادخواست، فروشنده را ملزم به اخذ صورتمجلس تفکیکی نماید. بدیهی است خریدار می تواند علاوه بر الزام به تهیه صورتمجلس تفکیکی، الزام به اخذ سند و الزام به اخذ پایان کار را نیز از دادگاه درخواست نماید. در صورتمجلس تفکیکی، حدود و مساحت قسمت اختصاصی و همچنین مشترکات قید می گردد. بر این اساس دارندگان مالکیت اختصاصی به قدر السهم خود از مشترکات، مالکیت مشاعی خواهند داشت .

نحوه طرح دعوی الزام خوانده به صورتمجلس تفکیکی

  1. خریدار با تعلل یا امتناع فروشنده از اخذ صورتمجلس تفکیکی مواجه می شود.
  2. خریدار تصمیم می گیرد موضوع را پیگیری نماید او ابتدا به مراجع قضایی مراجعه و دادخواستی را در این زمینه به دادگاه تقدیم می کند.
  3. در دادخواست خریدار به عنوان خواهان تقاضای محکومیت فروشنده به عنوان خوانده به اخذ صورتمجلس تفکیکی را از دادگاه درخواست می کند.
  4. خریدار موظف است در دادخواست خود نام کلیه فروشندگان و خریداران ملک از ابتدا تا انتها را در دادخواست قید نماید. بنابراین دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی، باید به طرفیت همه مالکان ملک طرح گردد. در صورتی که خواهان فقط نام اخرین مالک را در دادخواست قید نماید، دعوی از طرف دادگاه قضایی مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
  5. ممکن است دادگاه، خوانده را محکوم به اخذ صورتمجلس تفکیکی کند اما فروشنده باز هم از انجام این کار خودداری کند. در این صورت خریدار می تواند بر اساس رأی دادگاه شخصاً اقدام به پیگیری موضوع و اخذ صورتمجلس تفکیکی نماید. سپس خریدار یا خواهان با طرح شکایت از فروشنده، درخواست پرداخت هزینه های پرداختی خود و خسارات دادرسی را از دادگاه طلب نماید.

  نمونه رأی دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

تکلیف بایع به اخذ مجوزهای لازم جهت انتقال رسمی

نظر به اینکه لازمه تنظیم سند رسمی انجام مقدمات از جمله اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی می‌ باشد، ولو این تعهدات در مبایعه‌نامه تصریح نشده باشند، فروشنده به انجام امور فوق مستنداً به مبایعه‌ نامه عادی محکوم می‌شود.

  رای بدوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

در خصوص دعوی …. و … به طرفیت ۱- خانم الف.ت. ۲-آقای م.ر. به خواسته صدور حکم به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و انتقال سند رسمی و اخذ اشتراک از شهرداری و تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی به استناد کپی مصدق بیع‌ نامه و استعلام از دفترخانه ؛ دادگاه نظر به اینکه عقد بیع نسبت به ششدانگ یک واحد آپارتمان واقع در طبقه اول جزء پلاک ثبتی …  به نحو صحت فی‌ مابین طرفین دعوی خواهان به‌عنوان خریدار و خواندگان به‌عنوان فروشنده در تاریخ ۸۹/۱۰/۱۴ منعقد گردیده است

و نظر به اینکه خواندگان دلایل و مدارکی که حکایت از انحلال عقد بیع باشد به دادگاه ارائه نکرده‌اند و اینکه یکی از وظایف فروشندگان مطابق سندیات بیع‌نامه ؛ حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال رسماً بنام خریدار بوده است و اینکه مطابق پاسخ استعلام از ثبت پلاک ثبتی کما فی السابق به نام خواندگان می‌باشد که این دلالت بر عدم ایفاء وظایف فروشندگان دارد.

لذا دعوی مطابق مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۵۱۹ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی محمول بر صحت تشخیص که دادگاه خواندگان را به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و انتقال رسمی یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی مذکور واقع در طبقه اول بنام خواهان در قبال دریافت تتمه معامله و پرداخت خسارت دادرسی معادل…  ریال محکوم می‌کند دعوی به خواسته اخذ اشتراک آب از شهرداری نظر به اینکه مجوز صدور اشتراک با آب و فاضلاب است مستنداً به ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادر می‌شود. رأی دادگاه غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه می‌باشد.

رئیس شعبه …  دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر (الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی)

تجدیدنظرخواهی … به طرفیت … نسبت به دادنامه شماره … مورخه ۹۱/۴/۱۳ صادره از شعبه … دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان بعنوان یکی از خواندگان و مالکین مشاعی پلاک ثبتی … به همراه مالک دیگر خانم … به اتکاء مبایعه‌نامه عادی ۲۴/۱۰/۸۹ به اخذ پایان کار صورتمجلس تفکیکی و انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول غربی پلاک مرقوم بخش … تهران به مساحت تقریبی … مترمربع محکوم گردیده اند صورت پذیرفته است

به نظر این دادگاه به اصالت سند عادی فوق‌الاشعار خدشه‌ای وارد نشده و آپارتمان مورد نظر به تصرف تجدیدنظرخوانده داده شده است و از آنجا که لازمه تنظیم سند رسمی ، انجام مقدمات اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی می‌باشد و در دادخواست بدان اشاره شده ، لذا مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی انجام تعهد قراردادی برای طرفین الزامی است و چون انتقال رسمی سند آپارتمان به جز با رعایت ترتیب قراردادی ممکن نخواهد بود و تمام موارد در دادخواست ذکر شده از باب تعهدات مذکور خواسته ابتدائی مواجه با اشکال نیست و تجدیدنظرخواهی متکی به دلیل نمی‌باشد بنابراین مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه مذکور را تأیید می‌نماید.

این رأی قطعی است.

رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

مطالب مفید دیگر:

دعوی موجر و مستأجر

همه چیز درباره پیش‌فروش ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up