وکیل قرارداد مشارکت در ساخت

با سلام.
کاربر گرامی لطفاً برای بهره مندی از خدمات وکالت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از ساعت 8 صبح تا 8 شب با شماره 09125453894 تماس بگیرید.

وکیل قرارداد مشارکت در ساخت، مندرجات قرارداد مشارکت، ضمانت اجرای نقض قرارداد مشارکت

وکیل قرارداد مشارکت در ساخت
وکیل قرارداد مشارکت در ساخت

14 موضوعی که باید در قرارداد مشارکت در ساخت بطور دقیق ذکر شود چیست؟

8 نکته کلیدی قرارداد مشارکت در ساخت کدامند؟

آیا میدانید بسیاری از طرفین قرارداد مشارکت در ساخت در عمل با ناکامی و شکست مواجه می شوند. علت این امر بی توجهی به تنظیم قرارداد در همان شروع کار است. حتماً میدانید تعداد زیادی از مالکان ساختمان های قدیمی و یا صاحبان زمین از سرمایه کافی برای احداث بنا برخوردار نیستند. این افراد معمولاً در قالب قرارداد مشارکت در ساخت، اقدام به تخریب و نوسازی ساختمان و یا احداث بنا می نمایند. اما بیشتر آنان بدلیل بی توجهی به تنظیم قرارداد ، از همان ابتدا دچار مشکل شده و برخی نیز بدلیل اختلافات شدید ، مجبور به طرح شکایت می شوند.

در این مقاله در این مورد اطلاعات مختصر و مفیدی را از زبان وکیل مشارکت در ساخت کسب خواهید نمود.

قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟

قرارداد مشارکت در ساخت، قراردادی است که در چارچوب قوانین و بویژه قانون مدنی تنظیم و طرفین آن یعنی مالک و سازنده اقدام به تخریب و نوسازی ساختمان قدیمی و یا ساخت و ساز در زمین می نمایند. به موجب قرارداد مزبور یکی از طرفین ، زمینی را برای احداث ساختمان و یا ساختمان قدیمی را برای نوسازی به عنوان سهم الشرکه خود می آورد. طرف دیگر توان فنی و سرمایه لازم را برای ساخت و ساز تأمین می کند. در این قرارداد سهم هر یک از طرفین از ساختمان احداث شده براساس توافق طرفین تعیین می شود.

14 نکته مهم از زبان وکیل قرارداد مشارکت در ساخت 

نکات کلیدی قرارداد مشارکت در ساخت
نکات کلیدی قرارداد مشارکت در ساخت

 • عنوان قرارداد: باید حتماً عنوان ” قرارداد مشارکت در ساخت” تصریح گردد.
 • موضوع قرارداد: موضوع قرارداد باید با تمام مشخصات به صورت دقیق مشخص و تصریح گردد.
 • طرفین قرارداد: طرفین قرارداد باید مشخص شده و تعیین گردد که کدام مالک زمین یا ساختمان بوده و کدام سازنده است.
 • ارزش ملک و سرمایه طرفین: بهتر است مشخص شود ارزش ملک و سهم سرمایه سازنده در زمان عقد قرارداد چه میزان است. در این صورت اگر در آینده اختلافی در این زمینه حادث شود سرمایه مالکان و سهم سرمایه سازنده از قبل معلوم خواهد بود.
 • سهم طرفین: میزان سود و زیان طرفین باید در قرارداد مشخص شود.
 • تعهدات: تعهدات هریک از طرفین اعم از اخذ مجوز از شهرداری، پرداخت عوارض، تحویل زمین یا ساختمان، اتمام ساختمان و… به طور دقیق باید در قرارداد ذکر شود.
 • مدت انجام تعهد: تاریخ شروع و پایان انجام تعهد، مهلت انجام تعهد هر یک از طرفین به طور مجزا و دقیق از قبیل مهلت تحویل ساختمان یا زمین، مهلت اخذ مجوز از شهرداری، مهلت احداث بنا اعم از سفت کاری و نازک کاری و ….. باید به طور دقیق در قرارداد ذکر گردد.

مطلب مرتبط | الزام سازنده به احداث بنا

 • تعیین نوع مصالح برای ساخت و ساز: در قرارداد مشارکت باید نوع و میزان و کیفیت  مصالح و ابزارآلاتی که باید در ساخت ساز از طرف سازنده استفاده گردد، تعیین شود.
 • برنامه زمان بندی انجام کار: سازنده لازم است برنامه زمان بندی انجام پروژه را تهیه نماید. در این برنامه ، ضمن تشریح هر مرحله بطور دقیق ، موعد انجام هر مرحله را مشخص نماید.
 • اسناد هزینه : بهتر است سازنده در آخر هر هفته صورتحساب اقدامات خود را به انضمام مدارک مربوطه تهیه و امضاء نموده و در اختیار مالک قرار دهد.
 • افتتاح حساب مشترک : بهتر است از همان ابتدا حساب مشترکی برای انجام پروژه افتتاح گردد . همه واریزی ها و برداشت ها در مورد احداث بنا صرفاً از طریق این حساب باید انجام پذیرد. ضمن اینکه بهتر است برداشت از حساب با دو امضاء انجام پذیرد.
 • ضمانت اجرا: ضمانت اجرای عدم انجام تعهد در هر مرحله از طرف هریک از طرفین، انجام ناقص تعهدات و انجام تعهدات به صورت اشتباه، تأخیر در انجام تعهد باید صریحاً قید شود.
 • تعیین مرجع حل اختلاف و حدود اختیارات: در قرارداد شایسته است مشخص گردد که در صورت حدوث اختلاف بین مالک و سازنده، اختلاف از طریق داوری و یا مراجع قضایی حل می شود.
 • امضاء: طرفین قرارداد باید زیر تمام صفحات قرارداد را امضا نمایند.

8 نکته طلایی در قرارداد مشارکت در ساخت

 • ملک باید دارای سند رسمی باشد.
 • قرارداد مشارکت را در دفتر اسناد رسمی تنظیم نمایید.
 • حتما اطمینان حاصل گردد که آورنده ساختمان قدیمی یا زمین، مالک یا دارای وکالت تام از طرف مالک است.
 • مالک حتی الامکان از دادن وکالت کاری به سازنده خودداری نماید. در صورت ضرورت به اعطای وکالت، وکالتنامه به صورت موردی و دارای مدت باشد.
 • تمام تعهدات طرفین باید به صورت کتبی در قرارداد قید شود.
 • سازنده باید متعهد گردد در مدت ساخت و ساز مسکن مناسبی را در اختیار مالک قرار داده و پول پیش و اجاره بهای آن را پرداخت نماید. این هزینه ها از سهم مالک از ساختمان کسر می گردد.
 • سازنده در برابر کلیه خسارت های وارده به ملک های همجوار، حوادث ناشی از کار و هزینه های بیمه تأمین اجتماعی مسئولیت دارد. این نکات باید بهتر است در قرارداد مورد تاکید قرار گیرد.
 • اختیار تام برای پیش فروش سهم سازنده، به سازنده ندهید. ممکن است سازنده پیش از انجام تعهد، سهم خود را پیش فروش نموده و از انجام تعهد امتناع کرده و متواری گردد.

نقض قرارداد مشارکت در احداث بنا

تخلف از قرارداد مشارکت در ساخت یا نقض عقد در چند حالت ممکن است:

 • موعد انجام تعهد سپری شده و متعهد به تعهدات خود عمل نکند.
 • موعد انجام تعهد به اتمام رسیده و متعهد تعهدات خود را به طور ناقص انجام دهد.
 • متعهد تعهدات خود را عمداً یا سهواً نادرست انجام دهد. برای مثال از وسایل و مصالح نامرغوب در ساخت و ساز استفاده نماید.
 • متعهد، تعهدات خود را با تأخیر انجام دهد.

ضمانت اجرای نقض قرارداد مشارکت

در صورتی که هر یک از طرفین به دلایل فوق قرارداد را نقض نماید:

 • اگر ضمانت اجرای خاصی در قرارداد تعیین شده باشد به همان عمل می شود.
 • چنانچه انجام تعهد با تأخیر باشد، طرف دیگر حق مطالبه خسارت تأخیر در اجرای تعهد را دارد.
 • در صورت عدم تعیین ضمانت اجرا در قرارداد مشارکت، طرفین ملزم به انجام تعهد براساس اصول کلی حقوقی زیر خواهند بود:
 • اگر متعهد به تعهد عمل نکند یا تعهد ناقص انجام پذیرد، ملزم به انجام تعهد می شود.
 • در صورتیکه امکان الزام متعهد به انجام تعهد میسر نباشد، انجام تعهد با هزینه وی انجام می شود.
 • اگر تعهد اشتباه انجام شده باشد، طرف دیگر حق فسخ قرارداد را دارد.
مرجع صالح رسیدگی به اختلافات
 • در صورتی که در قرارداد تصریح شده باشد که اختلافات ناشی از قرارداد مزبور به داوری ارجاع داده می شود، اختلاف باید از طریق داوری رفع شود.
 • در صورتی که قید شده باشد که اختلافات از طریق مراجع قضایی حل می شود و یا در خصوص مرجع حل اختلاف، قرارداد مسکوت باشد، اختلافات ناشی از قرارداد، در مراجع قضایی رسیدگی می شود.

تماس با وکیل قرارداد مشارکت در ساخت 

اگر شما به عنوان یکی از طرفین قرارداد مشارکت در ساخت ، خواهان دریافت مشاوره حقوقی از وکیل مشارکت در ساخت هستید و یا قصد نگارش قرارداد توسط وکیل را دارید. یا خواهان اعطای وکالت به وکیل در دعاوی مربوطه می باشید با گروه حقوقی تخصصی ملکی اداری تماس برقرار نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.