وکیل واخواهی حقوقی و تنظیم دادخواست

با سلام.
کاربر گرامی لطفاً برای بهره مندی از خدمات وکالت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از ساعت 9 صبح تا 8 شب با شماره 09306977305 تماس بگیرید.

وکیل واخواهی حقوقی

وکیل تنظیم دادخواست واخواهی

وکیل واخواهی حقوقی و نقش وی در صدور آراء مناسب

ممکن است در جریان رسیدگی به یک پرونده قضایی، به دلایل مختلفی خوانده پرونده در دادگاه حضور پیدا نکند. در چنین مواردی حکمی که صادر میشود حکم غیابی خواهد بود. زیرا در غیاب خوانده صادر شده است. در نتیجه، خوانده بدلیل عدم حضور در جلسه، نتوانسته از خود دفاع کند. البته شرایط اجرای حکم غیابی هم شرایط خاصی است که خوب است در مورد آن نیز اطلاعات لازم را کسب کنیم.

بر اساس قانون، میتوان در چنین مواردی در مورد حکم صادره، واخواهی به عمل آورد. برای انجام این کار، بهتر آن است که از وکیل واخواهی حقوقی کمک بگیریم.

وکیل واخواهی حقوقی در گروه حقوقی ملکی اداری میتواند در پرونده هایی که علیه شما حکم غیابی صادر شده است با حضور در دادگاه و نیز تنظیم لایحه دفاعیه از حقوق حقه شما دفاع کند.

چنانچه شما در موقعیت واخواهی قرار دارید، در صورت نیاز به راهنمایی ، مشاوره و یا اعطای وکالت به وکیل، با ما تماس بگیرید.

واخواهی چیست و چرا باید به وکیل واخواهی حقوقی مراجعه نمود؟

حق دفاع در برابر ادعاهایی که علیه افراد مطرح میشود یک حق قانونی و شناخته شده و مورد تصریح قانونگذار است.

وقتی دادگاه در مورد رسیدگی به یک دعوی، جلسه ای را برگزار میکند، به طرفین پرونده، ابلاغ میشود در روز رسیدگی در جلسه دادگاه حضور پیدا کنند. بطور طبیعی، هم خواهان و هم خوانده دعوی سعی میکنند با جمع آوری مدارک و مستندات لازم، در جلسه حاضر شوند و به دفاع از حقوق خود بپردازند.

هدف از تشکیل دادگاه آن است که به ادعای خواهان رسیدگی کند و از طرفی از خوانده میخواهد تا از خود دفاع کند.

مطلب مفید | نمونه دادخواست واخواهی

از آنجا که دعوی را شخص خواهان مطرح میکند لذا همیشه سعی میکند یا خودش و یا وکیل در جلسات دادگاه حاضر شوند. بنابراین حکم غیابی در مورد خواهان دعوی مطرح نیست. بلکه دعوی، علیه خوانده یا شخصی است که در دادگاه حاضر نشده و نتوانسته از خود دفاع نماید.

قانون برای چنین مواردی که خوانده یک دعوی، نتوانسته به دلایل موجه در دادگاه حاضر شود و لذا حکم غیابی علیه وی صادره شده، پیش بینی اقدام اعتراضی تحت عنوان «واخواهی» نموده است.

پس، واخواهی یعنی اعتراض به حکم غیابی علیه خوانده یک دعوی.

واخواهی از حکم غیابی باید با تکیه بر ادله و مستند به قانون مطرح شود. لذا باید بتواند بر روی حکم صادره تاثیر بگذارد. در این موارد رجوع به وکیل واخواهی از حکم حقوقی بهترین اقدامی است که خوانده دعوی میتواند برای رسیدن به حق خود انجام دهد.

بنابراین وکیل واخواهی حقوقی به وکیلی گفته میشود که به عنوان وکیل پایه یک دادگستری و وکیل با تجربه و متخصص میتواند با تنظیم دادخواست واخواهی، از حقوق موکل خود دفاع کند.

قانون در مورد واخواهی چه میگوید؟

برای آنکه بدانیم قانون در مورد واخواهی چه میگوید به سراغ گروه حقوقی تخصصی ملکی اداری رفتیم. در این گروه با جمعی از وکلای پایه یک دادگستری به گفتگو نشستیم. نتیجه این گفتگو به طور خلاصه در ادامه می آید :

واخواهی ، هم در دعاوی کیفری و هم در دعاوی حقوقی امکان پذیر است. در دعاوی کیفری تنها در مواد 406 و 407 قانون آیین دادرسی کیفری به واخواهی اشاره شده است. اما در دعاوی حقوقی واخواهی بیشتر جریان دارد. از اینرو مواد 305 تا 309 قانون آیین دادرسی مدنی به آن پرداخته است. روی سخن ما جنبه حقوقی واخواهی است. لذا تکیه بر قانون آیین دادرسی مدنی است.

ماده 305 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد حق اعتراض محکوم غایب چنین مقرر میدارد:

«محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه‌ صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است».

مهلت واخواهی از حکم غیابی

واخواهی باید در مهلتی که قانون مشخص نموده ارائه شود. در مورد مهلت واخواهی ، ماده ۳۰۶ مقرر میدارد:

«مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ‌ابلاغ واقعی خواهد بود. مگر اینکه معترض به حکم، ثابت نماید عدم اقدام به ‌واخواهی در این مهلت، به‌دلیل عذر موجه بوده است. در این‌ صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول‌ دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود».

جهات واخواهی حکم حقوقی

وکیل واخواهی حقوقی در گروه حقوقی تخصصی ملکی اداری مستند به ماده 306 قانون مدنی جهات زیر را عذر موجه برای واخواهی میداند:

۱ – مرضی که مانع از حرکت است.

۲ – فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.

۳ – حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.

۴ – توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

ابلاغ قانونی و اعتبار آن

وکیل واخواهی حقوقی با استناد به قانون میگوید چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به‌عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء‌ مهلت قانونی و قطعی شدن، به‌ موقع اجراء گذارده خواهد شد. ‌

در صورتی که حکم، ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد، می‌تواند دادخواست واخواهی را، به دادگاه صادر کننده حکم‌ غیابی، تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای‌ حکم خواهد بود.

‌معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین مناسب در اجرای حکم غیابی

اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له یا شخصی که حکم به نفع وی صادر شده، خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به‌ محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.

‌امکان تقدیم دادخواست در حکم غیابی

در حکم غیابی تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌ می‌باشد.

‌الزام به جبران خسارت در واخواهی حقوقی

به استناد ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی ، چنانچه خوانده یک دعوی یا همان محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به‌ نفع او صادر شود، خواهان دعوی ملزم به جبران ‌خسارت ناشی از اجرای حکم به‌ خوانده دعوی یا واخواه می‌باشد.

شرایط صدور حکم غیابی

حکم همیشه نسبت به خواهان دعوا حضوری است. ولی در مورد خوانده اگر این سه مورد وجود داشته باشد آن حکم به صورت غیابی خواهد بود.

الف) چنانچه شخص خوانده یا قائم مقام یا وکیل او در هیچ یک جلسات حضور پیدا نکند.

ب) اگر خوانده یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی او لایحه ارسال نکند.

پ) در صورتیکه ابلاغ به این اشخاص به صورت واقعی نبوده باشد یعنی به صورت قانونی باشد.

تاثیر ابلاغیه الکترونیکی در واخواهی

در چند سال اخیر همه افراد باید کد ثنا داشته باشند تا پرونده های قضایی خود را پیگیری نمایند. بدیهی است داشتن کد ثنا و باز کردن ابلاغیه در سامانه یا درگاه خدمات الکترونیکی قضایی به منزله رویت ابلاغیه حضور در جلسه دادگاه خواهد بود. در چنین مواردی اگر خوانده دعوی در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه واخواهی از محکوم غایب را نمیپذیرد.

اقدام وکیل واخواهی خواهی در دعوی

وکیل واخواهی حقوقی میداند چه نوع دادخواست را باید تنظیم کند و چگونه آن را تنظیم نماید. بنابراین در واخواهی حقوقی بهتر است خودتان وارد عمل نشوید و انجام این کار را به وکیل واخواهی حقوقی بسپارید.

عدم حضور خوانده در دادگاه یک مشکل حقوقی است و وکیل واخواهی حقوقی باید بتواند برای آن راه حل مناسب پیدا کند.
بنابراین توصیه موکد ما آن است که واخواهی را به وکیل بسپارید و از انجام این کار توسط خودتان بپرهیزید. مگر آنکه از قبل با چند وکیل مشورت نموده و اطلاعات کافی برای این کار را جمع آوری کرده باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up