اخذ سند مالکیت المثنی و نقش وکیل در دریافت آن

با سلام.
کاربر گرامی لطفاً برای بهره مندی از خدمات وکالت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از ساعت 9 صبح تا 8 شب با شماره 09306977305 تماس بگیرید.

اخذ سند مالکیت المثنی

دریافت سند مالکیت المثنی

آیا برای اخذ سند مالکیت المثنی به وکیل نیز داریم؟

اگر شما از آن دست از افراد هستید که هم وقت کافی برای انجام امورات ثبتی و ملکی دارید و هم اطلاعات مناسب برای انجام بموقع و صحیح دریافت سند مالکیت ، بطور قطع بهتر است شخصاً امورات خود را پیگیری نمایید.

مطلب مفید | انواع سند مالکیت ملک

اما چنانچه وقت کافی برای اقدامات ملکی و ثبتی ندارید و یا از اطلاعات کافی برای این کار برخوردار نیستید، بهتر است انجام این کار را به وکیل بسپارید. بدین ترتیب مجبور به پرداخت هزینه های بیشتر و یا طولانی شدن زمان انجام کار نخواهید شد.

وکیل برای درخواست سند مالکیت المثنی به دلیل شناخت فرایند و مراحل انجام کار در ادارات ثبت و مراجع قضایی میتواند در هر مرحله که نیاز به مراجعه به یکی از این مراکز باشد راساً اقدامات را دنبال کند. در نتیجه در کوتاهترین زمان و با پرداخت هزینه های معقول و مناسب سند مالکیت المثنی را برای شما بگیرد.

چرا باید سند مالکیت المثنی بگیریم؟

گاهی ممکن است به دلایل زیر سند مالکیت از دسترس ما خارج شود. دلایل متعددی برای از دسترس خارج شدن سند مالکیت وجود دارد. به عنوان مثال میتوان موارد زیر را مورد اشاره قرار داد :

 • از بین رفتن سند و یا بخشی از آن
 • مفقود شدن سند
 • سوختن تمام یا بخشی از سند
 • وجود سند نزد اشخاص دیگر که حاضر به استرداد آن نباشند.

در این موارد شما باید بدنبال اخذ سند مالکیت المثنی باشید. اما مهمتر از این موضوع ، آشنایی با نحوه اقدام در مراحلی است که باید برای اخذ سند مالکیت دنبال کنید تا سرانجام موفق به اخذ سند المثنی شوید. در ادامه این مراحل را مورد اشاره قرار خواهیم داد.

مراحل اخذ سند مالکیت المثنی

 • اخذ دو برگ استشهادیه از اداره ثبت
 • تکمیل برگ استشهادیه محلی
 • گواهی برگ استشهادیه توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی
 • پرداخت هزینه انتشار آگهی
 • انتشار یک نوبت اگهی در روزنامه کثیرالانتشار یا یکی از روزنامه‌های آگهی‌های ثبتی
 • مهلت زمان ١٠ روز جهت اعتراض به انتشار آگهی روزنامه رسمی
 • صدور سند المثنی ملکی در صورت عدم اعتراض به آگهی

همانطور که ملاحظه میکنید شما در گام اول باید از اداره ثبت اسناد و املاک شروع کنید. در آنجا دو برگ فرم استشهادیه جهت اخذ سند مالکیت المثنی را تحویل دهید. اما برگه ها را کجا بگیریم؟ چکونه آن را تکمیل کنیم؟ چند نسخه تکمیل و تحویل دهیم؟ فرایند این کار چگونه است؟ در ادامه با ما همراه شوید تا توضیح مختصری ارائه نماییم.

مطلب مفید | مراحل ثبت ملک و عملیات مقدماتی

نحوه تنظیم استشهادیه اخذ سند المثنی

مالک یا وکیل ملکی ثبتی برای شروع کار میتواند دو برگ استشهادیه جهت دریافت سند مالکیت المثنی را از طریق دفاتر اسناد رسمی دریافت کند. همچنین امکان دریافت این برگه ها در جستجوی گوگل واینترنت وجود دارد.

متقاضی سند المثنی ، پس از دریافت این برگه ها ، با تکمیل قسمت بالای آن ، باید آن را به تایید و امضا سه نفر برساند. در ادامه به اتفاق یکی از آن سه نفر به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و فرم تکمیل شده را به دفترخانه ارائه نماید. نفر سوم ضمن تایید مراتب و مندرجات استشهادیه و گواهی امضا سایر شهود، فرم‌ها را امضا و در انتها امضای نامبرده توسط سردفتر گواهی میشود.

بعد از تکمیل فرم مورد نظر و مهر و امضاء دفترخانه ، این فرم را که در آن علت تقاضای سند المثنی و شماره پلاک ثبتی قید شده ، متقاضی به اداره ثبت املاک ارائه می‌دهد.

انتشار آگهی صدور سند المثنی مالکیت

بعد از تحویل برگه استشهادیه به اداره ثبت ، نوبت به انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار میرسد. برای اینکار پیش‌نویس آگهی المثنی توسط اداره ثبت تهیه و تحویل متقاضی می‌گردد. متقاضی دریافت سند مالکیت المثنی پیش نویس آگهی را به روزنامه‌ کثیر الانتشار(که از سوی اداره ثبت معرفی میشود) تحویل میدهد. پس از یک نوبت درج آگهی در روزنامه ، چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی به صدور سند المثنی واصل نشود ، سند مالکیت المثنی صادر می‌شود.

پیش نویس آگهی شامل چه چیزی است؟

در پیش‌نویس آگهی جهت دریافت سند مالکیت المثنی ، موارد زیر قید میشود :

 • نام و نام‌خانوادگی مالک
 • شماره پلاک ثبتی
 • بخش و محل وقوع ملک
 • معاملات و سلسله ایادی پلاک
 • خلاصه ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت
 • در متن آگهی قید میشود چنانچه هر کس اصل سند در نزد وی می‌باشد یا مدعی معامله یا حقی است بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار به اداره ثبت مراجعه نماید.

اعتراض به صدور سند مالکیت المثنی

هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد، باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبث محل مراجعه کند. سپس اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید. در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله، صورت مجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه از آن به متقاضی سند المثنی تسلیم و اصل سند به ارائه دهنده مسترد می شود.

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.

صدور سند مالکیت المثنی

پس از نشر آگهی ، دفتر املاک اداره ثبت مراتب به کارشناسی ارجاع داده و پس از احراز مالکیت، اگر ملک در قید بازداشت یا رهن باشد مراتب بازداشت و رهن در سند المثنی درج می‌شود.

توضیح اینکه موضوع بازداشت از مرجع بازداشت کننده استعلام می‌شود تا چنانچه بلامانع باشد نظر خود را اعلام نمایند. به عنوان مثال چنانچه ملک در قید رهن باشد از بانک مرتهن پرسش می‌شود. به جهت آنکه بعضی از بانک‌ها اصل سند را نگه می‌دارند. لذا از بانک استعلام می‌شود که مالک مراجعه و تقاضای دریافت سند المثنی نموده است. چنانچه اصل سند در ید شماست و یا صدور سند المثنی بلامانع می‌باشد اعلام فرمایید. به همین نحو موافقت‌ها اخذ می‌شود.

چنانچه در مدت اعتراض کسی با اصل سند مالکیت مراجعه کرد مراتب صورتجلسه شده و اصل سند به آورنده تحویل می‌شود. اما چنانچه متقاضی مدعی تضییع حق است به مراجع قضایی هدایت می‌شود.

دادخواست استرداد سند و صدور حکم

هر گاه سند مالکیت نزد شخص ثالث باشد، پس از نشر آگهی چنانچه شخصی ثالث مراجعه و اصل سند را ارائه نمود یا اینکه مالک راسا” اطلاع پیدا کند که سند در ید شخص ثالث بوده و به مراجع قضایی مراجعه و حکم استرداد سند مالکیت بگیرد و نسبت به استرداد سند اجراییه صادر شود با ارائه گواهی دادگاه و بدون ادامه عملیات و تشریفات موضوع ماده ۱۲۰ و بدون اخطار آگهی،  سند مالکیت المثنی صادر و اصل سند ابطال می‌شود.

اگر اصل سند مالکیت پس از صدور المثنی پیدا شود

ممکن است سند المثنی صادر شده باشد ولی اصل سند مالکیت پیدا شود. در این صورت ، چنانچه مالک اصل سند را ارائه نماید و با سند مالکیت‌ معامله‌ای صورت نگرفته باشد اداره  ثبت اسناد ، اصل سند را دریافت نموده و آن را ابطال و در پرونده ضبط می‌کند و مالک با سند المثنی ادامه عملیات می‌دهد.

اگر معترض به صدور سند نتواند اصل سند را ارائه نماید

هر گاه معترض به صدور سند المثنی نتواند اصل سند را ارائه دهد ، اداره ثبت اسناد، سند المثنی را برابر مقررات صادر و به متقاضی تسلیم می‌نماید. در سند مالکیت المثنی سلسله ایادی درج می‌شود.

قبل از اینکه سند مالکیت المثنی صادر شود بی‌اعتباری سند اولیه طی بخشنامه‌ای صادر می‌شود و پس از صدور بخشنامه ، سند مالکیت المثنی صادر می‌شود.

صدور سند بدلیل ناخوانا بودن و وجود جوهر در آن

چنانچه به علت ریختن جوهر یا سوختگی یا پارگی یا به هر علت دیگرسند اولیه خوانا نباشد مثل اینکه جوهر روی سند ریخته و خوانایی سند از بین برود و امکان خواندن مندرجات آن نباشد جهت اخذ سند جدید، تشریفات دریافت سند المثنی که بیان شد ، انجام می‌شود.

مدت زمان صدور سند

برای دریافت سند المثنی حدود 30 تا 40 روز زمان لازم است . این مدت صرف پیگیری اقدامات زیر خواهد شد :

 • تهیه و تنظیم برگه استشهادیه
 • تایید برگه استشهادیه در دفترخانه
 • تحویل برگه استشهادیه به اداره ثبت
 • تهیه پیش نویس آگهی
 • انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار
 • مهلت اعتراض و رسیدگی و حل آن
 • صدور سند مالکیت المثنی

اعتبار سند المثنی ملکی

سند المثنی بعد از صدور از نظر اعتبار هیچ تفاوتی با سند مالکیت اصلی نخواهد داشت.

صدور سند برای ملک در بازداشت و رهن

برای املاکی که سند آنها در بازداشت و رهن می باشند امکان صدور سند المثنی وجود دارد. بعد از صدور سند المثنی ، در سند قید میشود که ملک در رهن یا بازداشت میباشد.

نقش مرجع قضایی جهت صدور حکم

در مواردیکه سند مالکیت اصلی نزد شخص ثالث است و وی به هر دلیل حاضر نیست سند را به مالک اصلی برگرداند، در اینجا باید دادخواست استرداد سند مالکیت را بطرفیت شخص ثالث تنظیم و تسلیم مرجع قضایی نماییم.

دادگاه در موعد مقرر به موضوع رسیدگی نموده و در صورت احراز و اثبات موضوع ، حکم مقتضی مبنی بر مسترد نمودن سند مالکیت صادر خواهد نمود.

وکیل اخذ سند المثنی ملکی

حتماً تا اینجا متوجه شدید که دریافت سند مالکیت المثنی تابع تشریفات در اداره ثبت و حتی در مواردی اقدامات قضایی است. بدیهی است پیگیری این امر، هم زمانبر است و هم مستلزم صرف وقت. علاوه بر این، متقاضی دریافت سند مالکیت المثنی باید اطلاعات کافی برای پیگیری این موضوع داشته باشد.

از آنجا که همه افراد فرصت کافی برای آنکه کار و زندگی خود را رها کنند و بدنبال دریافت سند مالکیت باشند، ندارند لذا در اینگونه موارد بنظر میرسد وجود وکیل ملکی ثبتی میتواند نقش تعیین کننده ای در حل مشکل داشته باشد.

مطلب مفید | اعسار پرداخت مبلغ بدهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up