اقرارنامه فروش ملک

با سلام، هموطن گرامی به سایت “گروه حقوقی تخصصی ملکی اداری” خوش آمدید. گروه ما در مورد انواع دعاوی حقوقی و کیفری فعالیت می نماید. قبل از مطالعه مقاله حاضر، به اطلاع می رساند اگر در هر یک از امور و مشکلات حقوقی خواهان اعطای وکالت به وکیل متخصص در امور ملکی ، خانواده ، ارث ، ثبت احوال ، تغییر جنسیت ، امور مالیاتی و … هستید، با شماره ثابت 02144096954 و همراه 09306977305 تماس بگیرید. برای آشنایی بیشتر با فعالیت های ما لطفاً از صفحه اصلی سایت بازدید فرمایید.

آیا می دانید اقرارنامه فروش ملک یا اقرارنامه واگذاری ملک چیست؟

اقرارنامه فروش ملک یا اقرارنامه واگذاری ملک در هنگام انجام معاملات ملک بسیار با اهمیت هستند. بویژه در زمانی که ملک با اسناد عادی معامله می شود. قبل از بحث در مورد اقرارنامه واگذاری ملک، بایداشاره شود که اقرار یکی از ادله اثبات دعوا محسوب می گردد. به عبارت دیگر اقرار در کنار اماره، شهادت،سوگند، اسناد کتبی و علم قاضی می تواند به عنوان دلیل اثبات دعوی و جرم باشد.

اقرار در واقع به این معنی است که شخصی در مورد وجود حقی برای شخص یا اشخاص دیگر  به ضرر خودش خبر می دهد. اقرار از نظر تعریف، به معنای بیان اخبار درست علیه اقرار کننده و به نفع دیگری است. در واقع، اقرار بیان یک حق بر ذمه است که به ضرر اقرار کننده خواهد بود.

«اقرار» در قانون

اقرارنامه یا همان اقرار در مواد ۱۲۵۹ تا ۱۲۸۳ قانون مدنی مورد تأکید قرار گرفته است. اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در کنار سند، شهادت، اماره و سوگند مطرح است. اگر اقرار در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد در محاکم قضایی قابل اثبات خواهد بود.

اقرار می تواند به اشکال زیر انجام شود:

اقرارنامه

 • کتبی و در قالب نوشته باشد.
 • در عمل انجام شده باشد.
 • به صورت ادای لفظ صورت پذیرد.
 • با اشاره مطرح شود.

اما آنچه که بیش از همه مطرح و محل اختلاف است ، اقرار به صورت کتبی است.

شرایط اقرار چیست؟

در اقرارنامه، اقرار کننده می باید دارای شرایط زیر باشد تا اقرار او مورد پذیرش باشد:

 • بالغ باشد.
 • عاقل باشد.
 • از روی اختیار و نه اجبار و اکراه اقرار نماید.
 • از روی اراده و قصد باطنی اقرار کند.
 • وابسته به شرط و شروط دیگری نباشد.
 • کسی که به نفع او اقرار می شود شرایط لازم برای تحقق اقرار را داشته باشد. به عنوان مثال بتواند مالکیت مال اقرار شده را داشته باشد.

اقرار در مواردی باید چهار بار تکرار شود که اقرار به جرم زنا و لواط از آن جمله اند. اما در موارد عادی اقرار با یک بار کافی است. اقراری که از روی اجبار و اکراه، اشتباه و نظایر آن بوده و برای قاضی اثبات شود، باطل خواهد بود.

اعتبار اقرارنامه در دادگاه

اعتبار اقرارنامه در دادگاه به برخی نکات مربوط است که لازم است به آن توجه شود. اقرارنامه اگر چه می تواند به عنوان یک سند رسمی به حساب آید اما همیشه نمی تواند دلیل محکمی برای اثبات مالکیت تلقی شود. بلکه تنها یکی از موارد اثبات مالکیت محسوب می گردد. در هر حال اعتبار اقرارنامه در دادگاه هم تحت شرایطی پذیرفتنی است. اگر اقرار به صورت هبه باشد شرط قبولی آن تصرف و در مالکیت داشتن مال غیر منقول به عنوان مثال خانه و ملک خواهد بود. به عبارت دیگر کسی می تواند ادعا کند که ملکی را به صورت اقرار در قالب هبه دریافت نموده که ساکن ملک باشد. در غیر این صورت اگر فرد دیگری در ملک ساگن باشد و دیگری ادعا کند اقرارنامه ملک در اختیار دارد و مالک محسوب می گردد دادگاه از وی نمی پذیرد. مگر آنکه اسناد محکم دال بر مالکیت در اختیار داشته باشد.

اقرارنامه رسمی و اعتبار آن

در محاکم قضایی اقرار می تواند به ضرر دیگری باشد. اما در دفاتر اسناد رسمی اقرارنامه رسمی می تواند فقط به ضرر اقرارکننده و تنظیم کننده سند باشد. اگر اقرارنامه در دفترخانه تنظیم شده باشد از جمله اقرارنامه فروش ملک یا اقرارنامه واگذاری ملک، دارای ارزش و اعتبار قانونی خواهد بود. بنابراین اعتبار اقرارنامه رسمی به تنظیم آن در مراجع رسمی است. قابل ذکر اینکه دفاتر اسناد رسمی غالباً فرم و نمونه انواع اقرارنامه را دراختیار دارند و می توان نمونه ها را از آنان دریافت نمود. اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی در دادگاه به عنوان یک سند رسمی قابل استناد خواهد بود.

اقرارنامه عادی یا اقرارنامه دستی

اقرارنامه عادی یا اقرارنامه دستی در مثال مانند سند عادی و رسمی است. اقرارنامه دستی یا اقرارنامه عادی هم در شراطی قابلیت پذیرش در دعاوی دارد. اما اقرارنامه دستی یا اقرارنامه عادی زمانی می تواند ارزشمند باشد که مورد انکار و تردید قرار نگیرد. یا اینکه اقرارنامه دستی یا اقرارنامه عادی با اسناد رسمی در تعارض قرار نگیرد.

نمونه اقرارنامه فروش ملک

یکی از موارد اقرارنامه، اقرارنامه فروش ملک در مواردی است که ممکن است فروشنده از حق واگذاری به خریدار امتناع ورزد. به عنوان مثال فروشنده ملک هنگام فروش در قالب وکالت، ملک را به خریدار واگذار می کند. اما بعداً به دلایلی از تعهدات خود عدول نموده و مشکلاتی را برای خریدار ایجاد می کند. برای آنکه در این موارد برای خریدار مشکلی ایجاد نشود،  دفاتر اسناد رسمی از فروشنده اقرارنامه فروش ملک می گیرند. تا خریدار بعداً دچار مشکل نشود. در این مورد مقاله اقرارنامه ملکی را نیز مطالعه نمایید.

ارتباط اقرارنامه فروش و وکالت بلاعزل

باید دانست خرید و فروش ملک نیاز به رفت و آمدهای بسیار زیاد در مراجع رسمی دارد. از طرفی با توجه به شرایط اقتصادی و تورم بیش از حد، این احتمال می رود که در موضوع خرید و فروش ملک میان طرفین چالش های جدی ایجاد شود. از این رو در خصوص گرفتاری های افراد، فروشنده به خریدار وکالت بلاعزل می دهد تا خود بدنبال کارهای اداری خرید و فروش برود. این امر می تواند ناشی از دلایل زیر باشد:

 • مشغله زیاد فروشنده و گرفتاری های او
 • آماده نبودن سند  ملک
 • هزینه نقل و انتقال و واگذاری آن به خریدار

اقدامات خریدار بعد از دریافت اقرارنامه فروش ملک از فروشنده

حالا خریدار ملک که هم اقرارنامه فروش ملک را در دست دارد و هم وکالت بلاعزل را، باید اقدامات زیر را انجام دهد:

 • مراجعه به شهرداری برای پرداخت مفاصا حساب
 • مراجعه به دفترخانه و اداره ثبت برای پیگیری استعلام‌های ثبتی و ثبت سند
 • مراجعه به بانک در صورتی که ملک دارای وام باشد
 • و سایر مراجعات متفرقه

نکات مهم در خصوص اقرارنامه فروش ملک و داشتن وکالت بلاعزل

 • به عنوان خریدار ملک فقط به اخذ وکالت بلاعزل اکتفا نکنید. در همان زمان مبایعه نامه هم تنظیم نمایید.
 • وکالت بلاعزل به معنای سند مالکیت خریدار نیست. بنابراین خریدار باید سریعاً به فکر انتقال سند رسمی ملک باشد.
 • دریافت اقرارنامه فروش ملک می تواند سند محکم تری را در اختیار خریدار قرار دهد اما سند قطعی نیست.
 • وکالت با فوت فروشنده ملک باطل می شود. در چنین شرایطی اگر وراث بخواهند خریدار را اذیت کنند او باید مدام درگیر دادگاه شود. بنابراین سریعاً عملیات نقل و انتقال را قطعی نمایید.

وکیل ملکی مشاور و وکیل شما در امور حقوقی و کیفری

اگر در مورد انواع دعاوی حقوقی و کیفری نیازمند بهره مندی از خدمات وکیل کیفری و یا وکیل حقوقی لودید گروه ما در خدمت شما خواهد بود. برای آنکه در امور مربوط به خرید و فروش ملک و مواردی نظیر اقرارنامه فروش ملک و وکالت بلاعزل و …دچار مشکل نشوید با افراد خبره مشورت نمایید. وکیل متخصص امور ملکی مشاور و راهنمای شما در کلیه دعاوی ملکی خواهد بود.

بیشتر مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
Call Now Button
ارسال پیام