تحدید حدود املاک

با سلام.
کاربر گرامی لطفاً برای بهره مندی از خدمات وکالت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از ساعت 9 صبح تا 8 شب با شماره 09306977305 تماس بگیرید.

تحدید حدود املاک ، مراحل اصلاح حدود سند 

در باره تحدید حدود ملک بیشتر بدانید

در باره تحدید حدود ملک بیشتر بدانید

تحدید حدود املاک یکی از مهم ترین اقدامات ملکی و ثبتی برای دریافت سند مالکیت است. قبل از آنکه بدانیم تحدید حدود املاک چیست، لازم است با دو اصطلاح «حد» و «حدود» آشنا شویم.

تعیین حدود اربعه زمین

زمانی که بخواهیم حد چیزی را تعیین کنیم از واژه تحدید استفاده می کنیم. حد در این رابطه به معنی اندازه، کناره و اضلاع دو چیز بکار می رود. در خصوص املاک، تحدید به معنی معین کردن اندازه و حدود اربعه زمین مورد ثبت است. حدود اربعه ملک، همان چهار جهت جغرافیایی اصلی است. در هر سند، حدود اربعه و یا حدود مشخصات تعریف شده است.

در این سند، حد شرق، غرب، جنوب و شمال تعیین می گردد. این تعیین از حیث دسترسی به قطعه مجاور و یا منتهی شدن به خیابان است. درموقع تحدید حدود املاک باید نقشه کامل ملک به وسیله نقشه بردار ثبت ترسیم شود. در صفحۀ سوم اسناد مالکیت، پلاک­ های فرعی و اصلی و حدود اربعه ملک و مساحت کل عرصه (زمین) با حروف درج می ­شود. البته ممکن است برخی از املاک فاقد مساحت و حدود اربعه بوده و فقط شمارۀ پلاک ثبتی داشته باشند. در این صورت برای تعیین مساحت ملک، از نقشۀ ثبتی که توسط کارشناسان ثبتی تهیه می شود استفاده می ­گردد.

مطلب مفید | افراز و تفکیک ملک

مشکلات مربوط به تحدیدحدود املاک و سایر مشکلات ثبتی ممکن است نیاز سما را به وکیل دعاوی مربوط به تحدید حدود اجباری سازد. در این صورت می توانید در مورد دعاوی خود با ما تماس بگیرید.

تحدید حدود املاک  و اصلاح حدود

گاهی در وضعیت یک ملک ثبتی و یا مجاورین آن به دلیل ایجاد معبر و گذرگاه تغییراتی ایجاد می شود. این موضوع سبب می شود حدود اربعه ملک تغییر کند. در اینگونه موارد مالک می تواند از طریق مراجعه به ادارات ثبت درخواست اصلاح حدود نماید.

با روند تحدید حدود آشنا شوید

با روند تحدید حدود آشنا شوید

روند تعیین حدود املاک

برای آنکه تحدید حدود املاک روند درستی را طی کند لازم است یکسری ضوابط قانونی رعایت شود. در ذیل خلاصه این روند ذکر شده است:

 • گاهی حدود مجاورین یک ملک ثبتی از منظر ثبت معین و تعیین شده است.
 • در این موارد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد.
 • گاه یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری هستند.
 • در این موارد، تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های ذیربط به عمل خواهد آمد.
 • عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد شد.
 • بعد از تقاضای ثبت ملک، تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تعیین حدود، به وسیله اعلان احضار می شوند.
 • این اعلان از طریق انتشار آگهی در جراید صورت می پذیرد.
 • گاه متقاضی یا نماینده وی در هنگام تحدید در محل حاضر نمی شوند.در این صورت، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.
 • گاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نمی شوند. در این صورت،حدود ملک تعیین نمی شود و اعلان تحدید حدود نسبت به آن ملک تجدید می شود.
 • اگر مرتبه دوم تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشوند و تحدید انجام نشود،حق الثبت ملک دو برابر می شود.

تحدبد حدود املاک و روش انتشار آگهی تحديد ملک

آگهی تحدید حدود عبارت است از آگهی رسمی که به وسیله اداره ثبت صلاحیت دار منتشر می شود. هدف، آگاهی مردم از این موضوع است که ملک معینی از طرف شخص یا اشخاصی مورد تقاضای ثبت واقع شده است. اگر کسی ادعا یا اعتراضی به آن تقاضا داشت می تواند در مهلت قانونی دادخواست بدهد.

آگهی تحدید عمومی

 بعد از انتشار اولين آگهی نوبتی املاک، انتشار آگهی تحديد حدود عمومی امکان پذير می باشد (ماده ۶۶ آئين نامه قانون ثبت) .

نکات مهم در تهيه پيش نويس آگهی تحديد عمومی
 • پيش نويس آگهی تحديد حدود عمومی هر بخش به ترتيب شماره املاک تهيه می شود.
 • برای هر يک يا چند پلاک با توجه به موقعيت و مساحت آنها روز يا روزهائی برای تحديد حدود تعيين می شود.
 • ممکن است برای يک پلاک با توجه به مساحت و موقعيت آن چند روز جهت تحديد حدود منظور شود.
 • همچنین ممکن است برای چند پلاک يک روز برای تحديد تعیین شود(مواد ۶۱ و ۶۲ آئين نامه قانون ثبت).
 • تاريخ روز تحديد و ساعت مقرر برای شروع عمليات تحديدی بايد ذيل شماره پلاکهای مربوطه قيد شود.
 • در پيش نويس آگهی تحديد عمومی بايد به یک نکته موجه نمود.
 • نباید فاصله بين روز انتشار آگهی تحديدی و روز تحديد، کمتر از ۲۰ و بيشتر از ۶۰ روز باشد (ماده ۶۷ آئين نامه قانون ثبت) .
 • در ذيل آگهی تذکری در مورد مجاوری صاحب حق درج می گردد.
 • یعنی ممکن است مجاور نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقی ملک مورد تحديد حقی برای خود قائل باشد.
 • وی می تواند ظرف ۳۰ روز از تاريخ تحديد بوسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيت دار عرض حال دهد (ماده ۲۰ قانون ثبت).

تحدید حدود املاک

اقدامات مهم در اداره ثبت استاد و املاک در مورد پیش نویس آگهی تحدید عمومی
 • مسئول بايگانی پس از تهيه پيش نويس آگهی تحديد حدود عمومی آن را نزد رئيس اداره ثبت ارسال می کند.
 • رییس اداره ثبت پس از بررسی و کنترل، آن را امضاء می نمايد.
 • پيش نويس آگهی تحديد حدود پس از تايپ به امضاء مسئول اداره می رسد.
 • این پیش نویس جهت جهت چاپ در يکی از روزنامه های محلی يا کثيرالانتشار به اداره ارشاد اسلامی محل ارسال می گردد.
 • پس از وصول روزنامه حاوی آگهی درج شده در آن، مسئول بايگانی آن را با پيش نويس تطبيق می دهد.
 • در صورتي که اشتباهی واقع نشده باشد مراتب صحت و سقم آن را گواهی می نمايد.
 • سپس نسخه ای از آگهی برای ادارات ذيربط ارسال می شود.
 • نسخه ديگری از آن نیز جهت مجلد نمودن با ساير آگهی های موجود منظور می شود.
 • بايگان مربوطه متن عبارت آگهی، شماره، تاريخ و نام روزنامه ناشر را بر روی اظهارنامه ها قيد و صحت آن را گواهی مینمايد.
 • تعدادی از آگهی ها جهت الصاق در محل وقوع ملک و اماکن عمومی به مامور ابلاغ تسليم می شود.
 • او نيز پس از الصاق آنها در معابر و اماکن عمومی مراتب را به رئيس اداره گزارش میکند.
 • مسئول ثبت پس از حصول اطمينان از الصاق آگهی ها، گزارش مامور ابلاغ در دفتر انديکاتور ثبت می شود.
 • گزارش مامور پس از ثبت در دفتر انديکاتور به بايگانی ارسال و در سابقه ضبط می شود.
 • در خاتمه آگهی ها در دفتر ثبت آگهی های تحديدی ثبت می شود.

تحدید حدود املاک

آگهي تحديد حدود اختصاصی

هرگاه متقاضی، تقاضای تحدید اختصاصی یک ملک را داشته باشد باید هزینه های آن را بپردازد. سپس تقاضای وی ثبت، هزینه ها پرداخت و روند اداری آن    طی می شود. متعاقباً اداره ثبت، پيش نويس آگهي تهیه و زمان تحديد به متقاضي اعلام می گردد. متقاضی نیز در زمان تعیین شده به ثبت محل مراجعهئ کی کند. سپس نماينده ثبت و نقشه بردار با حضور در محل، ماموریت تحدید حدود را آغاز می نمایند.

در ادامه ، صورت مجلس تحديد حدود وسيله نماينده تهیه می شود. در این مرحله، ترسيم نقشه و تنظيم برگ ارزيابي وسيله نقشه‌بردار و ارزياب همزمان انجام می شود. وظیفه نماینده ثبت، بررسي و تطبيق با مجاورين و تهيه پيش نويس سند مالكيت مورد تحديد است. انجام این کار با تهیه  گزارش انجام عمليات تحديد به رئيس اداره تکمیل می شود.

اعتراض به تحدید حدود املاک

 • این اعتراض قبل از ثبت ملک در دفتر املاک موضوعیت پیدا می کند.
 • در دعوای اعتراض به تحدید ، معترض نسبت به تقاضای ثبت ملک اعتراضی ندارد.
 • اعتراضش به این است که در جریان تحدید حدود، قسمتی از ملک او جزء ملک متقاضی ثبت محسوب شده است.
 • به عبارتی با تعیین این حدود، به حقوق وی تجاوز شده است.
 • از این رو می تواند از دادگاه تقاضای اعتراض به تحدید حدود را بنماید.
 • قانون برای اعتراض مجاورین و همسایگان یک ملک به عملیات تعیین حدود مهلت تعیین نموده است.
 • معترضین باید ظرف 30 روز از تنظیم صورتمجلس تحدید، اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام نمایند.
 • این اعتراض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم، به دادگاه ارسال و گواهی آن به اداره ثبت تسلیم می شود.
 • بدین ترتیب نحوه اعتراض به حدود نیز مانند اعتراض به اصل ملک است.
 • دعوای اعتراض به حدود باید با تقدیم دادخواست و رعایت مقررات ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آید.
 • این اعتراض، از حیث مالی و یا غیرمالی بودن جزء دعاوی مالی محسوب می گردد.

تحدید حدود املاک

مستند قانونی اعتراض به تحدید حدود

مستند قانونی این اعتراض ، ماده 20 قانون ثبت و با رعایت مواد 16 تا 19 همین قانون می باشد. توضیح اینکه به موجب ماده 20، مجاورین و متقاضی ثبت حق اعتراض به حدود را دارند. لذا مجاور فقط نسبت به حدی که با آن مجاورت دارد می تواند اعتراض کند. نه نسبت به حدودی که با آن ها مجاوذرت ندارد. زیرا در این صورت ذینفع محسوب نخواهد شد.

نمونه آگهی تحدید حدود املاک موضوع ماده 14 قانون ثبت

اعلان تحدید حدود یک قسمت از املاک قطعه 5 ناحیه……

تاریخ

شماره

در تعقیب اعلان نمره …… به موجب ماده 14 قانون ثبت املاک تحدید حدود (یا پلاک های) …………اصلی الی ……………… به استثنای پلاک های املاک مجهول المالک و ثبت شده، در روز دوشنبه 1 خرداد ماه سال 1399 از ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت املاک، صاحبان املاک و مجاورین نمرات فوق الذکر بوسیله این اعلان احضار می شوند که در روز و ساعت مذکور فوق در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان املاک یا نماینده قانونی آن ها در موقع تحدید حاضر نباشند، مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. و اعتراضات مجاورین و صاحبان املاک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت املاک پذیرفته خواهد شد.

رییس ثبت اسناد و املاک ……

 

نمونه فرم صورتمجلس تحدید حدود

قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره  کل ثبت اسناد و املاک استان….

اداره ثبت اسناد و املاک…

صورتمجلس تحدید حدود

برای تعیین حدود…… واقع در …….. اینجانب  ……. به نمایندگی از ثبت اسناد و املاک …….. د محل وقوع ملک مورد تقاضا …….. روز پس از انتشار آگهی تعیین حدود که ضمیمه است در ساعت مقرر در آگهی حاضر شده و مطابق دستور ماده ….. قانون ثبت اسناد و املاک صورتمجلس تعیین حدود مزبور به شرح ذیل تهیه و تنظیم می شود:

اول- مساحت ملک ……………………………………………………..

دوم- مشخصات ملک …………………………………………………

سوم – حقوق ارتفاقی مجاورین و دیگران در آن ملک و حقوق مستدعی ثبت در املاک دیگران ………………………………..

چهارم – اسامی حضار از مجاورین و معترضین ………………..

پنجم – حدود ملک مزبور از قرار تفضیل ذیل است ……………………………….

توضیح: اگر شرح حدود در این قسمت تمام نشود یا آن که جا برای اظهارات اشخاص و توضیحات باقی نباشد، بقیه مطالب را در برگ سفید نوشته، ضمیمه می کنند و ذیل هر دو برگ را حاضرین امضاء می نمایند.

افراز ملک مشاع و هزینه آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up