دادخواست تایید فسخ قرارداد + نمونه

با سلام.
کاربر گرامی لطفاً برای بهره مندی از خدمات وکالت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از ساعت 8 صبح تا 8 شب با شماره 09125453894 تماس بگیرید.

دادخواست تایید فسخ قرارداد + نمونه

نمونه دادخواست فسخ بیعآشنایی با دادخواست تایید فسخ قرارداد

قراردادها بر اساس قانون مدنی ، به دو صورت لازم و جایز تقسیم بندی می‌شوند. در عقد جایز، قرارداد به اراده هر یک از طرفین معامله قابل فسخ است اما در عقد لازم ، فسخ قرارداد قابل اجرا نبوده و طرفین قرارداد باید تا پایان زمان قرارداد به معامله متعهد و پایبند باشند.

قراردادها از منظر قانون مدنی فقط تحت شرایطی قابل فسخ هستند. بنابراین امکان اینکه در هر شرایطی افراد بتوانند قراردادهای منعقد شده میان خود را فسخ نمایند وجود ندارد.

مطلب مفید | اثبات بیع چیست و چگونه انجام میگیرد؟

فسخ یکی از شیوه های انحلال و خاتمه یک قرارداد محسوب میشود. فسخ معمولاً در شرایطی امکان پذیر میشود که یکی از طرفین یا هر دو آنها در متن قرارداد این حق را برای یکدیگر تحت شرایط خاص قید نموده باشند.

وقتی رابطه طرفین قرارداد با فسخ آن پایان میپذیرد که طکی از آنان دادخواست تایید فسخ قرارداد را به دادگاه تقدیم و تایید فسخ را از مرجع قضایی دریافت نماید.

در این مقاله ، وکیل فسخ قرارداد در نظر دارد ، فسخ قرارداد و راههای قانونی آن را مورد بحث قرار دهد. در انتها نیز یک نمونه دادخواست تایید فسخ قرارداد را مورد اشاره قرار دهد. پس با او همراه باشید.

فسخ قرارداد چیست؟

وقیتی به هر دلیلی امکان ادامه قرارداد میان طرفین وجود ندارد ، موضوع فسخ قرارداد مطرح میشود. فسخ قرارداد یک نوع حق است که به یک یا دو طرف قرارداد اجازه میدهد با استفاده از این حق ، قرارداد را پایان دهد . یعنی آن را فسخ نماید.

در اصطلاح حقوقی ، به اختیاری که به شخص برای فسخ قرارداد داده میشود ، خیار فسخ گفته میشود. بطور معمول این اختیار یا خیار فسخ در قرارداد ، شرط میشود.

بنابراین هر گاه طرف قرارداد بخواهد از این شرط استفاده کند ، از حمایت قانونی برخوردار بوده و میتواند تایید فسخ را از مرجع قضایی بخواهد. استفاده از این نوع حق فسخ ، نیازی به توافق طرفین ندارد.

مطلب مفید | تایید و اثبات وقوع بیع در دادگاه

توضیح اینکه فسخ قرارداد میتواند با توافق طرفین و یا با حکم مستقیم قانون انجام پذیرد. بدین معنا که اگر هر دو طرف به فسخ قرارداد راضی باشند که آن را برهم میزنند یا آن را اقاله میکنند. اما اگر یک طرف موافق فسخ و طرف دیگر مخالف فسخ باشد ، حتماً طرف موافق فسخ باید دادخواست تایید فسخ قرارداد را به دادگاه تقدیم نموده حکم تایید فسخ قرارداد را اخذ نماید.

شرایط فسخ قرارداد

طبق ماده ۳۹۶ قانون مدنی اختیارات خریدار یا فروشنده برای فسخ قرارداد بر ده نوع خیار تقسیم بندی شده است. البته هر یک از این خیارات تحت شرایطی میتوانند برهم زننده قرارداد باشند.

انواع خیارات فسخ قرارداد

خیارات بیع یا قرارداد عبارتند از : خیار مجلس ، خیار حیوان ، خیار شرط ، خیار تاخیر ثمن ، خیار رویت و تخلف وصف ، خیار غبن ، خیار عیب ، خیار تدلیس ، خیار تبعض صفقه و خیار تخلف شرط.

 

آثار حقوقی فسخ قرارداد

آثار حقوقی فسخ قرارداد متوجه آینده است. از اینرو تعهداتی که مقرر بوده طرفین آن را انجم دهند ، از میان میرود. با این وجود تعهداتی که پیش از فسخ قرارداد طرفین موظف به انجام آن بوده اند از بین نمیرود و پابرجاست.

به عنوان مثال چنانچه دو روز قبل از زمان فسخ ، یکی از طرفین موظف به پرداخت مبلغی به طرف دیگر بوده با فسخ قرارداد این تعهد پابرجاست و باید این دین پرداخت شود . زیرا تاریخ آن مقدم بر تاریخ فسخ بوده است.

تأیید فسخ قرارداد و شرط خیار

طبق ماده ۱۸۸ قانون مدنی ، طرفین می‌توانند حق فسخ را برای خود ایجاد یا آن را برای شخص ثالثی در نظر بگیرند ، اصطلاحاً این حق، شرط خیار نامیده می‎شود. بنابراین هیچ ایراد قانونی در تعیین حق فسخ برای طرف قرارداد یا شخص ثالث وجود ندارد. نکته آنکه مستند به ماده ۴۰۱ قانون مدنی ، اگر برای خیار شرط ، مدت معین نشده باشد ، هم شرط خیار و هم بیع باطل هستند.

مطلب مفید | تایید فسخ قرارداد بدلیل خیار تخلف شرط

در صورتیکه صاحب حق فسخ قرارداد، طی مهلت مشخص، قرارداد را فسخ کند، می‌تواند به دادگاه، درخواست تأیید فسخ قرارداد را بدهد. دادگاه با دریافت آن ، دادخواست را مورد بررسی قرار میدهد. در صورت تأیید دادخواست ، حکم به تأیید فسخ قرارداد خواهد داد. بنابراین هر یک از طرفین معامله که دارای حق فسخ با شرط خیار باشند، برای تأیید فسخ قرارداد می‌توانند دادخواست تایید فسخ قرارداد را تنظیم و به دادگاه ارائه کنند.

تقاضای تامین دادخواست

خواهان می تواند با ارائه دادخواست تایید فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد و همچنین می تواند بر طبق ماده 121 قانون آیین دادرسی مدنی ، تقاضای تامین خواسته بدهد . که بطور کلی به معنای توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول میباشد. علاوه بر تقاضای تأمین خواسته ، ضمن دادخواست اصلی میتوان خلع ید طرف دعوا را از خواسته نمود .

چند نکته مهم حقوقی در مورد شروط قراردادی

  • اگر برای شرط خیار (قید شده در یک قرارداد) ، مدت معینی مشخص نشود ، قرارداد و شرط باطل هستند.
  • خواهان ضمن تقدیم دادخواست در دعوای تأیید فسخ قرارداد ، ابتدا باید دلیل خود را نسبت به حق فسخ معامله اعلام کند، سپس تأیید فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد.
  • در صورت عدم تعیین زمان معینی برای انتقال رسمی سند و مدت زمان مشخص برای خیار شرط در عقد بیع ، مدت خیار از زمان عقد قرارداد تا روز انتقال سند برقرار خواهد بود.
  • تفاوت اصلی شرط خیار و خیار شرط این است که قید عبارت شرط خیار در قرارداد ضروری است اما در خیار شرط نیازی به ذکر خیار در قرارداد نیست(زیرا این خیار با عدم وجود یکی از شروط قرارداد، خود به خود ایجاد میشود).
  • ذکر عبارت «در صورت پشیمان شدن از معامله» ، از مصادیق خیار شرط نیست.
  • درج شرط پشیمانی از معامله، بدون تعیین مدت زمان مشخص ، موجب باطل شدن شرط و عقد قرارداد می‌شود.
  • چنانچه در یک قرارداد قید شود: «اگر هر یک از طرفین از ادامه معامله منصرف شوند، باید مبلغی بابت زیان پرداخت کنند»، این عبارت در قرارداد ، خیار شرط نیست. زیرا این عبارت قبل از آنکه نشان دهنده اراده طرفین در تعیین خیار شرط باشد، ناشی از لازم الاجرا نبودن قراردادهای بی‌ نام است. همچنین اگر عبارت ذکر شده به معنای اختیار در انحلال قرارداد در زمان دلخواه از سمت یکی از طرفین باشد، دعوای فسخ قرارداد را بی اثر خواهد کرد.
  • از مهم ترین الزامات حقوقی در یک قرارداد این است که شروط به‌ گونه‌ای صحیح در قرارداد بیان شوند.
  • اگر برای خیار شرط، زمانی معینی مشخص نشده باشد، خیار شرط با مراجعه به دادگاه، در حدود قرارداد طرفین قابل تعیین خواهد بود.

نمونه دادخواست تایید فسخ قرارداد (1)

ریاست محترم مجتمع قضایی ……..

سلام علیکم با احترام به استحضار می رساند :

1 –  به حکایت قرارداد مورخ . . . اینجانب و خوانده دعوی در خصوص معامله یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی . . . . فرعی از . . . . اصلی بخش . . . . شهرستان . . . . موافقت نموده و قرارداد امضا شده است .

2 –  اینجانب مبلغ ………. ریال از بهای مورد معامله را پرداخت  نموده ، خوانده در تاریخ مقرر علیرغم آماده بودن مدارک انتقال ، در دفترخانه مورد توافق حضور نیافته به نحوی که این عدم حضور مورد گواهی دفترخانه واقع شده است .

3 – چون در قرارداد ذکر شده است در صورت امتناع خریدار از حضور در دفترخانه ، فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد ، اینجانب طی اظهارنامه شماره  ………. به خوانده فسخ قرارداد را اعلام نمودم. اینک با تقدیم این دادخواست و نظر به مراتب مذکور :

الف –  تایید فسخ قرارداد مورد استدعا است .

ب –  صدوررحکم بر خلع ید از مورد معامله را تقاضا دارد .

ج –  به لحاظ تصرفات خوانده با جلب نظر کارشناسی صدور حکم به پرداخت اجرت المثل دوران تصرف از تاریخ . . .  . هر ماه به مبلغ . . . . ريال و خسارات دادرسی در خواست می شود.

5 –  تفاوت تمبر در زمان مقرر ابطال خواهد شد .

6 –  بدوا صدور قرار تامین خواسته نسبت به اجرت المثل حسب ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی ( جدید ) و اجرای آن سپس ابلاغ آن را درخواست دارم .

 7 – عنداللزوم استعلام ثبتی مورد تقاضا است .

نمونه دادخواست (2)

رياست محترم مجتمع قضايی

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:

اينجانب با خوانده/خواندگان قراردادی را در تاريخ      داير بر       منعقد كرده و كليه تعهدات قراردادی خود را انجام داده‌ام.

نظر به اينكه در قرارداد قيد شده است…………………………..و با عنايت به اينكه از شرط مذكور در قرارداد تخلف گرديده و طبق بند ……  قرارداد مورخ ………….  اينجانب دارای حق فسخ بوده ام و اراده اينجانب به فسخ معامله نيز بوسيله اظهارنامه به اطلاع وی رسيده است فلذا صدور حكم به تنفيذ فسخ قرارداد استنادی و استرداد وجوه پرداختی به ميزان…………….  ریال مستنداً به ماده ۳۹۹ قانون مدنی و ۱۹۸ قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدني به انضمام كليه خسارات و هزينه دادرسی در حق اينجانب مورد استدعاست. بدواً وفق ماده ۱۰۸ قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمين خواسته و اجرای فوری آن حسب ماده ۱۱۷ همين قانون تقاضا میشود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up