قانون یک سوم پول پیش مستاجر

با سلام.
کاربر گرامی لطفاً برای بهره مندی از خدمات وکالت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از ساعت 8 صبح تا 8 شب با شماره 09125453894 تماس بگیرید.

قانون یک سوم پول پیش مستاجر و بازگرداندن آن

قانون پول پیش مستاجر

قانون یک سوم پول پیش به مستاجر چیست؟

در مورد دعوای موجر و مستاجر ، برخی کاربران در مورد قانون یک سوم پول پیش مستاجر ، سوالاتی را مطرح میکنند که از اساس اشتباه است. به عنوان مثال سوال میشود آیا وقتی مستاجر بدنبال خانه میرود موجر یا صاحبخانه باید طبق قانون ، یک سوم پول پیش را به او بدهد ؟

از همین ابتدای بحث بهتر است بدانید چیزی تحت عنوان قانون یک سوم پول پیش و یا بازگرداندن یک سوم مبلغ ودیعه مستاجر برای پیدا کردن خانه در هیج کجای قانون نداریم. زیرا تخلیه ملک منوط به پرداخت کل مبلغ ودیعه به مستاجر است و نه یک سوم پول پیش یا ودیعه.

مطلب مفید | تفاوت پول پیش با سرقفلی

پول پیش مستاجر در دست مالک امانت است و مالک نسبت به بازپرداخت آن مسئولیت دارد . در نتیجه عدم پرداخت پول پیش یا تاخیر در پرداخت آن ، برای مالک دردسرساز می‌شود .

بر اساس ماده 466 قانون مدنی : اجاره ، به قراردادی گفته می شود که به موجب آن ، مستاجر ، مالک منافع مال اجاره ای می شود . بنابراین ، در طول مدت زمانی که عقد اجاره منعقد می شود ، مستاجر ، می تواند از منافع ملک ، استفاده نماید ؛ البته به شرط پرداخت اجاره بها در قرارداد اجاره .

مطلب مفید | حکم تخلیه مستاجر فوری

معمولاً بهترین کار آن است که در هنگام تنظیم قرارداد ، مالک و مستاجر ، در مورد نحوه بازگرداندن پول پیش یا همان مبلغ ودیعه توافق کنند تا بر همان اساس عمل شود. در این صورت ، هنگام تخلیه ملک ، هم مالک میداند چگونه باید پول پیش را پس بدهد و هم مستاجر میداند چه وقت و چگونه باید پول پیش را دریافت نماید.

قانون یک سوم پول پیش و نحوه برگرداندن مبلغ ودیعه به مستاجر

پس دانستیم در هیچ کجای قانون موضوعی تحت عنوان قانون یک سوم پول پیش نداریم و این موضوعی است که بیشتر در نقل قول ها مطرح میشود و بنیان قانونی ندارد.

موجر و مستاجر در هنگام تخلیه ملک ، باید بر اساس آنچه در قرارداد اجاره آمده است عمل کنند. یعنی موجر در تاریخ و زمانی که در قرارداد اجاره تعیین شده‌ است ، مبلغ یا پول پیش مستاجر را به وی بازگرداند . در این مورد بهتر است موجر از مستاجر بابت بازگرداندن پول پیش ، رسید بگیرد . مخصوصاً زمانی که تخلیه مستاجر زودتر از موعد مقرر در اجاره نامه اتفاق می افتد . باید توجه داشت در متن رسید حتماً مشخصات مالک و مستاجر و موضوع و مبلغ عودت پول پیش به مستاجر ، باید بطور دقیق ذکر شود .

زمان پرداخت پول پیش به مستاجر

امروزه ، مرسوم است که هنگام عقد اجاره ، مستاجر به موجر ، پول پیش بدهد . پول پیش در اجاره نامه ، معمولاً به عنوان قرض الحسنه یا امانت ، به موجر داده می شود . و موجر ، در قرارداد رهن خانه ، پس از پایان مدت اجاره نامه ، موظف است پول پیش مستاجر را بازگرداند. در غیر این صورت ، عواقب ناشی از آن را باید پذیرا باشد.

مطلب مفید | وکیل دستور و حکم تخلیه

قانون مبلغ ودیعه

اما همانطور که گفتیم ، در قانون ، شیوه دقیقی در مورد نحوه بازگرداندن پول پیش مستاجر ذکر نشده است. شیوه بازگرداندن پول پیش مستاجر بهتر است در قرارداد آنهم در همان ابتدای تنظیم قرارداد اجاره ، ذکر شود.  تا هر گاه قرارداد اجاره به پایان ‌رسید ، طرفین دچار ابهام نشوند و تکلیف خود را بدانند.

فسخ قرارداد و پول پیش مستاجر

ممکن است در مواردی ، مستاجر اقدام به فسخ قرارداد اجاره نماید . یا اینکه طرفین با توافق یکدیگر ، اقدام به فسخ قرارداد اجاره نمایند . در اینگونه موارد ، زمان بازگرداندن پول پیش مستاجر ، موقعی است که قرارداد اجاره ، خاتمه پیدا می کند .

در این موارد ، پول پیش مستاجر ، زمانی پرداخت میشود که مستاجر به تعهدات خود عمل نموده و ملک اجاره ای را تخلیه نماید .

مبلغ ودیعه و هزینه های پرداخت نشده

پس باید دانست در دو حالت : پایان یافتن مدت قرارداد که معمولاً یک سال است و فسخ قرارداد ، موجر و مستاجر ، می بایست به تعهدات قانونی خود عمل نمایند . یعنی موجر ، باید پول پیش مستاجر را به وی بدهد. مستاجر نیز برای دریافت پول پیش باید ملک اجاره ای را تخلیه نماید.

اما اگر مستاجر ، تکالیف قانونی خود را در خصوص پرداخت اجاره انجام ندهد و هزینه های قبض آب ، برق ، گاز و شارژ ساختمان را پرداخت ننماید ، یا اینکه خساراتی به ملک اجاره ای وارد کند ، موجر میتواند از محل پول پیش تعیین شده ، طلب خود را وصول نماید . برای انجام بی دردسر این کار بهتر است مراتب در هنگام تنظیم قرارداد اجاره در متن قرارداد ذکر شود.

مطلب مفید | حکم تخلیه مستاجر

لذا در صورتی که مستاجر ، بدهی ای از بابت موارد ذکر شده به موجر داشته باشد ، بازگردان پول پیش مستاجر ، با احتساب مبالغ یاد شده ، به عمل می آید و در واقع ، موجر می تواند قسمتی از پول پیش مستاجر را در ازای بدهی های مذکور ، کسر کرده و مابقی آن را به مستاجر پرداخت کند .

مبلغ ودیعه را فقط به مستاجر بدهید

در هنگام بازگرداندن مبلغ ودیعه یا پول پیش مستاجر ، بهتر است انجام این کار در پشت قرارداد قید شود و موجر و مستاجر و دو نفر شاهد آن را امضاء کنند. و رسید دریافت پول پیش نیز دریافت شود.

نکته دیگر آنکه نباید موجر ، پول پیش را به جز خود مستاجر ، به شخص دیگری پرداخت کند.

تامین دلیل ، هنگام تحویل نگرفتن محل اجاره

ممکن است مستاجر به منظور دریافت پول پیش خود ، ملک اجاره ای را تخلیه کند اما موجر حاضر به تحویل ملک خود و بازگرداندن پول پیش مستاجر نباشد . در این موارد مستاجر برای دریافت پول پیش خود ، باید اقدام به تامین دلیل کند . یعنی مراتب تخلیه ملک اجاره ای را با مراجعه به شورای حل اختلاف ، گواهی کند .

مطلب مفید | قانون جدید تخلیه مستاجران

سپس اظهارنامه ای به طرفیت موجر ، برای وی ارسال و خواستار دریافت پول پیش خود شود. در صورتی که موجر ، به تعهد خود عمل نکرد ، دادخواست مطالبه ودیعه را از طریق دفاتر خدمات قضایی ، تقدیم دادگاه کند . چنانچهدر صورتی که دادگاه ، حکم قطعی ، مبنی بر بازپرداخت پول پیش صادر نمود ، حکم از طریق واحد اجرای احکام ، قابل اجرا خواهد بود .

در این مرحله به موجر سی روز فرصت داده می شود تا در مورد بازگرداندن پول پیش اقدام و یا دادخواست اعسار خود را تقدیم کند . در غیر این صورت ، می توان با در نظر داشتن مستثنیات دین ، اقدام به توقیف ملک موجر بابت عدم استرداد ودیعه نموده و از محل فروش آن ، پول پیش مستاجر را به وی بازگرداند . همچنین ، بنا به درخواست مستاجر ، می توان بابت عدم پرداخت پول پیش ، حکم جلب موجر را نیز صادر کرد .

خسارت تاخیر تادیه

مستاجر همچنین می تواند خسارت تاخیر تادیه یا خسارت تاخیر در پرداخت پول پیش را نیز مطالبه کند . به این صورت که مستاجر ، ضمن دادخواست مطالبه مبلغ ودیعه ، می تواند خسارت تاخیر در پرداخت را از زمان مطالبه ( طرح دعوی ) تا زمان پرداخت مبلغ ودیعه ، درخواست کند .

بهتر است در زمان تنظیم قرارداد اجاره ، وجه التزام را تعیین کرد ؛ به گونه ای که نیاز به طی تشریفات قضایی نباشد . به این صورت که در ضمن قرارداد اجاره ، قید شود که اگر موجر ، در زمان مقرر ، پول پیش مستاجر را پرداخت نکرد ، به ازای هر روز تاخیر در پرداخت آن ، مبلغ مشخصی را به مستاجر پرداخت کند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.