قانون یک سوم پول پیش مستاجر

با سلام.
کاربر گرامی لطفاً برای بهره مندی از خدمات وکالت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از ساعت 9 صبح تا 8 شب با شماره 09306977305 تماس بگیرید.

قانون یک سوم پول پیش مستاجر و بازگرداندن آن

قانون پول پیش مستاجر

قانون یک سوم پول پیش به مستاجر چیست؟

در مورد دعوای موجر و مستاجر ، برخی کاربران در مورد قانون یک سوم پول پیش مستاجر ، سوالاتی را مطرح میکنند که از اساس اشتباه است. به عنوان مثال سوال میشود آیا وقتی مستاجر بدنبال خانه میرود موجر یا صاحبخانه باید طبق قانون ، یک سوم پول پیش را به او بدهد ؟

از همین ابتدای بحث بهتر است بدانید چیزی تحت عنوان قانون یک سوم پول پیش و یا بازگرداندن یک سوم مبلغ ودیعه مستاجر برای پیدا کردن خانه در هیج کجای قانون نداریم. زیرا تخلیه ملک منوط به پرداخت کل مبلغ ودیعه به مستاجر است و نه یک سوم پول پیش یا ودیعه.

مطلب مفید | تفاوت پول پیش با سرقفلی

پول پیش مستاجر در دست مالک امانت است و مالک نسبت به بازپرداخت آن مسئولیت دارد . در نتیجه عدم پرداخت پول پیش یا تاخیر در پرداخت آن ، برای مالک دردسرساز می‌شود .

بر اساس ماده 466 قانون مدنی : اجاره ، به قراردادی گفته می شود که به موجب آن ، مستاجر ، مالک منافع مال اجاره ای می شود . بنابراین ، در طول مدت زمانی که عقد اجاره منعقد می شود ، مستاجر ، می تواند از منافع ملک ، استفاده نماید ؛ البته به شرط پرداخت اجاره بها در قرارداد اجاره .

مطلب مفید | حکم تخلیه مستاجر فوری

معمولاً بهترین کار آن است که در هنگام تنظیم قرارداد ، مالک و مستاجر ، در مورد نحوه بازگرداندن پول پیش یا همان مبلغ ودیعه توافق کنند تا بر همان اساس عمل شود. در این صورت ، هنگام تخلیه ملک ، هم مالک میداند چگونه باید پول پیش را پس بدهد و هم مستاجر میداند چه وقت و چگونه باید پول پیش را دریافت نماید.

قانون یک سوم پول پیش و نحوه برگرداندن مبلغ ودیعه به مستاجر

پس دانستیم در هیچ کجای قانون موضوعی تحت عنوان قانون یک سوم پول پیش نداریم و این موضوعی است که بیشتر در نقل قول ها مطرح میشود و بنیان قانونی ندارد.

موجر و مستاجر در هنگام تخلیه ملک ، باید بر اساس آنچه در قرارداد اجاره آمده است عمل کنند. یعنی موجر در تاریخ و زمانی که در قرارداد اجاره تعیین شده‌ است ، مبلغ یا پول پیش مستاجر را به وی بازگرداند . در این مورد بهتر است موجر از مستاجر بابت بازگرداندن پول پیش ، رسید بگیرد . مخصوصاً زمانی که تخلیه مستاجر زودتر از موعد مقرر در اجاره نامه اتفاق می افتد . باید توجه داشت در متن رسید حتماً مشخصات مالک و مستاجر و موضوع و مبلغ عودت پول پیش به مستاجر ، باید بطور دقیق ذکر شود .

زمان پرداخت پول پیش به مستاجر

امروزه ، مرسوم است که هنگام عقد اجاره ، مستاجر به موجر ، پول پیش بدهد . پول پیش در اجاره نامه ، معمولاً به عنوان قرض الحسنه یا امانت ، به موجر داده می شود . و موجر ، در قرارداد رهن خانه ، پس از پایان مدت اجاره نامه ، موظف است پول پیش مستاجر را بازگرداند. در غیر این صورت ، عواقب ناشی از آن را باید پذیرا باشد.

مطلب مفید | وکیل دستور و حکم تخلیه

قانون مبلغ ودیعه

اما همانطور که گفتیم ، در قانون ، شیوه دقیقی در مورد نحوه بازگرداندن پول پیش مستاجر ذکر نشده است. شیوه بازگرداندن پول پیش مستاجر بهتر است در قرارداد آنهم در همان ابتدای تنظیم قرارداد اجاره ، ذکر شود.  تا هر گاه قرارداد اجاره به پایان ‌رسید ، طرفین دچار ابهام نشوند و تکلیف خود را بدانند.

فسخ قرارداد و پول پیش مستاجر

ممکن است در مواردی ، مستاجر اقدام به فسخ قرارداد اجاره نماید . یا اینکه طرفین با توافق یکدیگر ، اقدام به فسخ قرارداد اجاره نمایند . در اینگونه موارد ، زمان بازگرداندن پول پیش مستاجر ، موقعی است که قرارداد اجاره ، خاتمه پیدا می کند .

در این موارد ، پول پیش مستاجر ، زمانی پرداخت میشود که مستاجر به تعهدات خود عمل نموده و ملک اجاره ای را تخلیه نماید .

مبلغ ودیعه و هزینه های پرداخت نشده

پس باید دانست در دو حالت : پایان یافتن مدت قرارداد که معمولاً یک سال است و فسخ قرارداد ، موجر و مستاجر ، می بایست به تعهدات قانونی خود عمل نمایند . یعنی موجر ، باید پول پیش مستاجر را به وی بدهد. مستاجر نیز برای دریافت پول پیش باید ملک اجاره ای را تخلیه نماید.

اما اگر مستاجر ، تکالیف قانونی خود را در خصوص پرداخت اجاره انجام ندهد و هزینه های قبض آب ، برق ، گاز و شارژ ساختمان را پرداخت ننماید ، یا اینکه خساراتی به ملک اجاره ای وارد کند ، موجر میتواند از محل پول پیش تعیین شده ، طلب خود را وصول نماید . برای انجام بی دردسر این کار بهتر است مراتب در هنگام تنظیم قرارداد اجاره در متن قرارداد ذکر شود.

مطلب مفید | حکم تخلیه مستاجر

لذا در صورتی که مستاجر ، بدهی ای از بابت موارد ذکر شده به موجر داشته باشد ، بازگردان پول پیش مستاجر ، با احتساب مبالغ یاد شده ، به عمل می آید و در واقع ، موجر می تواند قسمتی از پول پیش مستاجر را در ازای بدهی های مذکور ، کسر کرده و مابقی آن را به مستاجر پرداخت کند .

مبلغ ودیعه را فقط به مستاجر بدهید

در هنگام بازگرداندن مبلغ ودیعه یا پول پیش مستاجر ، بهتر است انجام این کار در پشت قرارداد قید شود و موجر و مستاجر و دو نفر شاهد آن را امضاء کنند. و رسید دریافت پول پیش نیز دریافت شود.

نکته دیگر آنکه نباید موجر ، پول پیش را به جز خود مستاجر ، به شخص دیگری پرداخت کند.

تامین دلیل ، هنگام تحویل نگرفتن محل اجاره

ممکن است مستاجر به منظور دریافت پول پیش خود ، ملک اجاره ای را تخلیه کند اما موجر حاضر به تحویل ملک خود و بازگرداندن پول پیش مستاجر نباشد . در این موارد مستاجر برای دریافت پول پیش خود ، باید اقدام به تامین دلیل کند . یعنی مراتب تخلیه ملک اجاره ای را با مراجعه به شورای حل اختلاف ، گواهی کند .

مطلب مفید | قانون جدید تخلیه مستاجران

سپس اظهارنامه ای به طرفیت موجر ، برای وی ارسال و خواستار دریافت پول پیش خود شود. در صورتی که موجر ، به تعهد خود عمل نکرد ، دادخواست مطالبه ودیعه را از طریق دفاتر خدمات قضایی ، تقدیم دادگاه کند . چنانچهدر صورتی که دادگاه ، حکم قطعی ، مبنی بر بازپرداخت پول پیش صادر نمود ، حکم از طریق واحد اجرای احکام ، قابل اجرا خواهد بود .

در این مرحله به موجر سی روز فرصت داده می شود تا در مورد بازگرداندن پول پیش اقدام و یا دادخواست اعسار خود را تقدیم کند . در غیر این صورت ، می توان با در نظر داشتن مستثنیات دین ، اقدام به توقیف ملک موجر بابت عدم استرداد ودیعه نموده و از محل فروش آن ، پول پیش مستاجر را به وی بازگرداند . همچنین ، بنا به درخواست مستاجر ، می توان بابت عدم پرداخت پول پیش ، حکم جلب موجر را نیز صادر کرد .

خسارت تاخیر تادیه

مستاجر همچنین می تواند خسارت تاخیر تادیه یا خسارت تاخیر در پرداخت پول پیش را نیز مطالبه کند . به این صورت که مستاجر ، ضمن دادخواست مطالبه مبلغ ودیعه ، می تواند خسارت تاخیر در پرداخت را از زمان مطالبه ( طرح دعوی ) تا زمان پرداخت مبلغ ودیعه ، درخواست کند .

بهتر است در زمان تنظیم قرارداد اجاره ، وجه التزام را تعیین کرد ؛ به گونه ای که نیاز به طی تشریفات قضایی نباشد . به این صورت که در ضمن قرارداد اجاره ، قید شود که اگر موجر ، در زمان مقرر ، پول پیش مستاجر را پرداخت نکرد ، به ازای هر روز تاخیر در پرداخت آن ، مبلغ مشخصی را به مستاجر پرداخت کند .

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • رایان رحمانزاده
    11 آوریل 2024 17:46

    سلام اگر مستاجربرایه موجراظهارنامه بفرستدبعدشکایت مطالبه خسارت تنظیم کندودادگاه حکم برمحکومیت موجربدهدشاخص بانک ملی ومستاجرملک راتخلیه نکرده باشدخسارت به مستاجرتعلق میگیردمستنداتم پیامک واضهارنامه وحکم شورابرایه تخلیه که موجردرخواست کرده که ردشدمنوط به پول ودیعه بود….تشکربرایه راهنمای

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up