وکیل دریافت خسارت قراردادی

با سلام.
کاربر گرامی لطفاً برای بهره مندی از خدمات وکالت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از ساعت 9 صبح تا 8 شب با شماره 09306977305 تماس بگیرید.

وکیل دریافت و مطالبه خسارت قراردادی

وکیل دریافت خسارت قراردادآشنایی با دریافت خسارت قراردادی و نقش وکیل در آن

همیشه و در همه جا ، یکی از نگرانی های طرفین یک قرارداد ، تنظیم درست قرارداد و پیش بینی برخی احتمالات و آماده ساختن خود برای رویارویی مناسب با پیشامدهای احتمالی در قرارداد است.

در همین رابطه بسیاری از افراد ترجیح میدهند قرارداد خود را از طریق مشاوره با افراد خبره و وکلای با تجربه تنظیم نمایند.

از جمله دغدغه ها و نگرانی های منعقدکنندگان قراردادها ، پیش بینی خسارتهای قراردادی و نحوه مطالبه وجه التزام است . اگر به هر دلیل ، قرارداد آنگونه که میخواهیم پیش نمیرود و نمیتوانیم مطالبات خود را زنده کنیم ، بهترین کار آن است که بدنبال وکیل دریافت خسارت قراردادی باشیم.

بطور قطع اگر قرارداد بگونه ای تنظیم شده باشد که یکی از طرفین قرارداد به تنهایی نتواند آنچه را که هر دو طرف بر آن توافق نموده اند ، تغییر دهد ، نیازی به طرح دعوی در مرجع قضایی و یا مراجعه به داور و حکم نیز نخواهد بود.

مطلب مفید | وکالت دعاوی قرارداد

اما با وجود همه تلاشها و دقت نظری که ممکن است طرفین قرارداد اعمال کنند باز هم در بسیاری موارد ، احتمال عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهد از سوی یکی از اطراف قرارداد وجود دارد . ممکن است در قرارداد پیش بینی تعیین خسارت عدم یا تأخیر در اجرای مفاد قرارداد شده باشد. اما در صورت استنکاف طرف مقابل ، شما بطور قطع باید تلاش زیادی بکنید تا به حق خود برسید. در این شرایط ، کار اصولی آن است که بدنبال مشاوره و یا استفاده از خدمات وکیل دریافت خسارت قراردادی باشید .

قراردادها چگونه تنظیم میشوند؟

همانطور که احتمالاً میدانید مراد از قرارداد ، همان عقد در زبان عربی است. با این تفاوت که قرارداد مفهوم وسیع تری نسبت به عقد دارد.

بر اساس ماده 10 قانون مدنی همه افراد مخیر هستند هر طور که مایلند میان خود قرارداد منعقد نمایند. البته لازمه انعقاد هر قرارداد آن است که طرفین در زمان انعقاد قرارداد ، از اهلیت برخوردار باشند.

مطلب مفید | ابطال و اجرای رای داور

وقتی موضوع قرارداد معلوم باشد و ممنوعیت قانونی در مورد معامله وجود نداشته باشد ، طرفین میتوانند قرارداد مورد نظرشان را که میتواند بیع ، صلح ، اجاره و …. باشد را تنظیم و بر اساس مفاد آن عمل کنند.

مطلب مفید | مطالبه خسارت قهری و قراردادی

بدیهی است برای آنکه قرارداد بطور صحیح منعقد گردد ، بهتر است قرارداد توسط افراد آگاه تنظیم شود . ضمن آنکه شروط قرارداد و تعهدات طرفین و نحوه پرداخت یا دریافت ثمن معامله و تحویل موضوع قرارداد و خسارتهای احتمالی در قرارداد باید به صورت دقیق ذکر شود.

خسارت قراردادی یا وجه التزام چیست؟

یکی از شروط اساسی در قراردادها که در مواردی منجر به بروز اختلاف و کشیده شدن دامنه اختلاف به محاکم قضایی میشود، موضوع خسارت قراردادی یا وجه التزام است.
اهمیت پیش بینی این موضوع چنان است که بر اساس قانون، قضات دادگاهها نیز هیج حقی برای ایجاد تغییر در مبلغ و یا میزان وجه التزام مندرج در قرارداد ندارند.

در این رابطه ، ماده ۲۳۰‌ قانون مدنی ، قضات را از هرگونه تعدیل و تغییر در وجه التزام منع می نماید .

اگر در قراردادها برای دریافت خسارت قراردادی ، شرط شده باشد و آن شرط محقق شود ، برابر قانون طرفی که الزام به پرداخت خسارت دارد باید آن را بپردازد و دریافت کننده خسارت نیازی به این ندارد که اثبات نماید از طریق قرارداد متحمل خسارت و ضرر و زیان شده است.

ماده ۲۳۰ قانون مدنی در اینجا به مثابه حکم قانونی است و مانع جلوگیری از دخالت قاضی در ارزیابی ضرر و یا عدم اثبات ضرر است.

مطلب مفید | دعوای مطالبه وجه چک

پس در هنگام تنظیم قرارداد  ، برای آنکه بعدها نیازی به وکیل دریافت خسارت قراردادی پیدا نکنید بهتر است از همان ابتدا قرارداد را توسط یک وکیل خبره تنظیم نمایید.

وکیل برای خسارت قراردادیضرورت اثبات تقصیر متعهد

با وجود آنکه برای دریافت خسارت قراردادی که از آن به وجه التزام یاد میشود ، نیازی به اثبات ضرر و زیان به طلبکار نیست. با این حال طلبکار باید در هنگام طرح دعوی و حضور در دادگاه ، اثبات نماید خوانده دعوی و کسی که باید خسارت قراردادی را بپردازد ، اقدامات لازم را انجام نداده و مرتکب قصور در انجام تعهدات خود شده است. یعنی بی احتیاطی و بی مبالاتی موجب شده وی نتواند به ایفای تعهدات و مسئولیت خود بپردازد.

دادگاه صالح

جدای از آنکه قرارداد چه نوع قراردادی است و موضوع آن چیست ، دعوی مطالبه خسارت قراردادی را میتوان مستند به مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی باید در دادگاههای حقوقی مطرح نمود.

دادگاه صالح میتواند یکی از دادگاههای حقوقی در محل اقامت خوانده ، محل وقوع قرارداد و یا محل ایفای تعهد به انتخاب خواهان میباشد.

منظور از مطالبه خسارت قراردادی چیست؟

مطالبه خسارت قراردادی به این مفهوم است که یکی از طرفین قرارداد که از رهگذر بی تنفاوتی و یا بی مسئولیتی طرف دیگر خساراتی بر او وارد آمده و یا در هر صورت طرف مقابل او نتوانسته به مسئولیت هایی که برابر قرارداد ملتزم به انجام آن بوده عمل نکند ، میتواند برابر مفاد قرارداد (چنانچه در قرارداد بر وجه التزام یا خسارات قراردادی تاکید و یا شرط شده باشد) ، برای مطالبه خسارت به دادگاه مراجعه و از دادگاه ، خواستار مطالبه وجه التزام و یا خسارت قراردادی شود.

خسارت می تواند ناشی از قرارداد باشد. مفهوم مسئولیت قراردادی ، نیز تعهدی است كه در نتیجۀ تخلف از مفاد قرارداد ، برای اشخاص ایجاد می شود . در این دعوا یکی از نکات مهم ، اثبات این امر است که عدم اجرای درست قرارداد موجب ایراد خسارت شده است.

نقش وکیل در مطالبه خسارت قردادی

باید بدانید موفقیت در طرح دعوی در دادگاه و مطالبه خسارت قراردادی به راحتی امکان پذیر نیست. از اینرو لازم است در هنگام بروز اختلاف ، ابتدا با وکیل خسارت قراردادی مشورت نمایید.

پیمودن مسیر دادگاه و توفیق در آن بسادگی میسر نیست و باید بتواند ادله کافی برای اثبات ادعاهای خود را به دادگاه ارائه دهیم.

با این فرض که شما به عنوان فرد متضرر در یک قرارداد ، آن را بدرستی تنظیم کرده اید و حال قصد دارید از طرف مقابل خود ، خسارت قراردادی یا همان وجه التزام را مطالبه نمایید. لازم است حتماً با وکیل مطالبه خسارت قراردادی مشورت نمایید. وکیل خسارت قراردادی با توجه به تجربه و تخصص خود ، مفاد قرارداد را مطالعه و احتمال موفقیت در طرح دعوی را بررسی میکند. سپس شانس شما برای پیروزی در دعوی را مورد ارزیابی قرار میدهد.

در هر صورت وی به شما خواهد گفت مسیر پیش رو مسیر حقوقی درستی است یا خیر.

انواع خسارات قراردادی

تعهدات ناشی از قراردادها و خسارات قراردادی مرتبط با آنها میتواند شامل چند نوع مختلف باشد. معمولاً دریافت خسارت قراردادی ناشی از یکی از علل زیر می باشد:
1. عدم انجام تعهد
2. تأخیر در انجام تعهد
3. نقص در انجام تعهد
ممکن است طرفین برای مطالبه خسارت ، آن را در قالب یک مبلغ معین مشخص نمایند. و یا به ازای هر روز عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهد مبلغ مشخص قرار دهند. در مورد مبلغ توافق شده ، قاضی حق دخالت و یا کمی زیاد کرد آن را ندارد. در صورت اثبات عدم انجام تعهد ، باید مبلغ مورد نظر پرداخت شود.

خواسته خسارات قراردادی باید از تاریخ نقض (عدم انجام)متعهد، لغایت صدور حکم و اجرای حکم باشد. چرا که دین ناشی از تخلف از تعهدات قراردادی از تاریخ نقض و عدم انجام تعهد بنابر توافقاتی که ضمن قرارداد داشته اند بر عهده متعهد است.

جز در مورد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که خسارت تأخیر تأدیه را منوط به مطالبه از سوی طلبکار نموده است و همچنین در مواردی که تعیین زمان اجرا بر عهده طلبکار گذاشته شده است، در سایر موارد متعهد نباید انجام تعهدش را منوط به مطالبه از سوی طلبکار نماید.

مطلبه خسارت غیر قراردادی

علاوه بر خسارت قراردادی که در باره آن در متن قرارداد بوضوح شرایط آن قید گردیده است. ممکن است خسارات دیگری متوجه طرفین قرارداد شود. که خارج از قرارداد باشد. این خسارت ، از ناحیه یکی از طرفین قرارداد به دیگری وارد می آید. و در مورد آن در قرارداد مطلبی نیامده است.

در این موارد باید دعوای خسارت غیر قراردادی در دادگاه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مطرح شودو که از طرف دادگاه انتخاب میشود نظر خواهد داد.

مطالبه وجه التزام و خسارات قراردادی

معمولاً در قراردادها ، مبلغ «خسارت قراردادی» و «وجه التزام» یکی هستند. لذا در صورتی میتوان وجه التزام را علاوه بر خسارات قراردادی مطالبه نمود که وجه التزام ماهیتی غیر از خسارت داشته باشد. در این مورد باید به وجه التزام ماهیت شرط کیفری یا تنبیهی داده شود.

اما اگر بر «خسارت قراردادی» ، خسارت مقطوع صدق کند ، نمی توان هر دو را با هم مطالبه نمود. در صورت وجود «وجه التزام» در قرارداد ، امکان مطالبه خسارات قراردادی وجود ندارد. و معمولاً دادگاه برای هر دو حکم نمی دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up