تخلیه فوری از طریق اجاره نامه رسمی

با سلام.
کاربر گرامی لطفاً برای بهره مندی از خدمات وکالت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از ساعت 9 صبح تا 8 شب با شماره 09306977305 تماس بگیرید.

تخلیه فوری از طریق اجاره نامه رسمی

تخلیه فوری و سریع مستاجر

روش تخلیه فوری مستاجر با اجاره نامه رسمی

روش تنظیم اجارنامه برای تخلیه فوری بسیار با اهمیت است. اگر محل استیجاری (مسکونی ، تجاری  ،اداری  و غیره) با سند ر سمی و محضری که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده است ، اجاره داده  شود و مدت ان به اتمام رسیده باشد در صورت تقاضای موجر ، محل فوق باید ظرف 7 روز توسط دایره اجرای ثبت تخلیه شود. برای آنکه امکان تخلیه فوری مستاجر از اماکن استیجاری فراهم شود اقداماتی باید انجام گیرد. در ادامه در این مورد توصیحاتی ارائه خواهیم نمود.

اقدامات مالک برای تخلیه فوری مستاجر

درخواست صدور اجراییه

در مورد اجاره نامه رسمی درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه فوری و سریع مستاجر از محل استیجاری، از دفترخانه تنظیم کننده سند به عمل خواهد آمد. موجر باید فرم تقاضای صدور اجراییه را که در دفترخانه اسناد رسمی موجود است تهیه و آن را تکمیل نماید. سپس به همراه اجاره نامه رسمی که در همان دفترخانه قبلاً تنظیم شده است تحویل آن دفترخانه بدهد.

صدور اجراییه برای تخلیه فوری مستاجر

سردفتر ابتدا اسناد و مدارک را بررسی و احراز هویت درخواست کننده را انجام میدهد. ممکن است موجر و یا وکیل یا نماینده قانونی اومساله را پیگیری کند. در این صورت سردفتر اوراق اجراییه را ظرف  24  ساعت در سه نسخه با قید تخلیه مستاجر از محل عین مستاجره(محل اجاره شده) که در اجاره نامه درج شده است، تهیه کرده و ممهور به مهر ویژه اجرا مینماید و آن را به دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت محل ارسال میکند.

ابلاغ اجراییه

دایره اجرای ثبت موظف است بعد از دریافت اوراق اجراییه از دفترخانه، ظرف حداکثر 24 ساعت به تشکیل پرونده و صدور دستور ابلاغ و تخلیه به مامور اقدام کند. مامور ابلاغ مکلف است ظرف 72 ساعت اوراق اجرایییه را ابلاغ کند. یعنی طبق قسمت آخر ماده 7 و 8 آیین نامه اجراییه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 عمل نماید.

مامور ابلاغ باید اجرایییه را ظرف 24 ساعت به شخص مستاجر ملک ابلاغ و در نسخه دوم رسید و امضا از وی دریافت کند. اگر مستاجر یا نماینده او از دادن رسید و امضاء خودداری و امتناع کند ، این موضوع توسط مامور در نسخه دوم ابلاغ نامه قید میشود. و ظرف 3 روز پس از آن باید نسبت به اجرای مفاد دستور که همان تخلیه محل استیجاری است با هماهنگی کلانتری محل اقدام کند.

ممکن است مستاجر در زمان ابلاغ اجراییه در محل نباشد. در این حالت مفاد دستور تخلیه مستاجر به یکی از بستگان و خدمه او که دارای اهلیت قانونی و شایستگی و صلاحیت ظاهری و سنی دارد ابلاغ میشود. اگر موجر و مستاجر در اجاره نامه محل دیگری را برای انجام کلیه ابلاغیه ها شرط کرده باشند ، در این صورت اوراق قضاییه یا اوراق اجراییه نیز در آن محل ابلاغ میشود.

ممکن است موجر و مستاجر یا نزدیکان و بستگان و یا خدمه آنها در محل ابلاغ حضور نداشته باشند. یا از دریافت ابلاغیه خودداری کنند و امکان ابلاغ به آنها نباشد. در این صورت این موضوع در نسخه اول و دوم قید و نسخه اول در آن محل الصاق و چسبانده میشود. و عملاً ممکن است برای جلوگیری از کنده شدن و از بین رفتن آن را به طریق مقتضی داخل آن محل و یا حیاط آنجا می اندازند.

مطلب مفید | وکیل ابطال اجراییه ثبتی

توضیح بیشتر

در ابلاغیه ای که به آن محل الصاق میشود قید میشود که مامور اجرا به آن محل مراجعه کرده است. به واسطه عدم حضور مستاجر یا سایر اشخاص حاضر در آن محل از دریافت آن امتناع نموده است. اگر ظرف 3 روز مستاجر اقدام به تخلیه محل استیجاری و تحویل آن به موجر یا وکیل یا نماینده قانونی وی و یا دایره اجرا ننماید، عملیات تخلیه در روز و ساعت معین توسط مامور اجرا انجام میپذیرد.

همیشه توجه به مهلت های ذکر شده در آیین نامه اجرایی قانون سال 1376 قابل ذکر است که مجموع مهلت دفترخانه و دایره اجرا و مامور اجرا برای صدور اجراییه و تشکیل پرونده و ابلاغ اجراییه ، معادل 96 ساعت یعنی 4 روز است.

بنابراین اگر 3 روز مقرر در قسمت آخر ماده 6 یا 3 روز مندرج در تبصره ماده 8 آیین ماه ارا هم به آن اضافه میکنیم. کل زمان تخلیه از 7 روز مورد نظر قانونگذار که در ماده 3 قانون اجرای سال 1376 اشاره گردید، فراتر نخواهد رفت.

اگر موجر هستید حتما دقت کنید که همه آنچه که در خصوص نحوه ابلاغ اوراق تخلیه گفته شد رعایت شود. و مشخصات دقیق و کامل مستاجر یا بستگان او که در محل حاضر هستند در ابلاغیه قید شود. در غیر این صورت ممکن است دایره اجرا یا سایر متولیان تخلیه از سر دلسوزی یا مهلت دادن به مستاجر، ایرادات موجود در ابلاغیه را دستاویز و مستمسک قرار داده و باعث عدم تخلیه فوری شوند.

تخلیه ملک از مستاجر

در خصوص عملیات فیزیکی تخلیه مستاجر، در آیین نامه اجرایی قانون اجاره سال 1376 هیچگونه اشاره ای نشده است. اما ممکن است مستاجر بخواهد مقاومت کند و ملک را تخلیه ننماید. یا آنجا را قفل کند و در محل استیجاری حضور نداشته باشد. یا با وجود ابلاغ تخلیه و گذشتن مهلت های قانونی اسباب و اثاثیه خود را از آن محل انتقال ندهد. اگر سند اجاره، رسمی باشد مبنای تخلیه و سپردن اثاثیه مستاجر به امین و حافظ اموال مطابق آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا خواهد بود. اما اگر سند اجرا عادی باشد، با توجه به قانون اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.

تذکر

برای تخلیه از قبل با کلانتری محل وقع ملک استیجاری هماهنگی و نامه نگاری لازم توسط دایره اجرا صورت میگیرد. در موعد مقرر مامور کلانتری در محل تخلیه حاضر میشوند. تا اگر مقاومت و اقدامی جهت جلوگیری از عملیات تخلیه توسط مستاجر یا سایرین صورت گیرد، اقدامات تامینی و انتظامی را به موقع انجام دهند. و در صورت نیاز، از کمک بیشتر مامورین انتظامی بهره مند شوند.

مستاجرین هم باید دقت کنند که اگر کلیه اقدامات مربوط به تخلیه برابر مقررات و ضوابط قانونی انجام شده است، از مقاومت در برابر عملیات تخلیه خودداری کنند. چون در نهایت تخلیه ملک و تحویل آن به موجر انجام خواهد شد. اما ممکن است مقاومت در برابر عملیات تخلیه بواسطه درگیری ، توهین به ضررشان تمام شود. زیرا علی رغم تخلیه، درگیر تعقیب کیفری  از طریق دادسرا قرار خواهند گرفت.

پس از تخلیه و تحویل ملک به موجر یا وکیل یا نماینده قانونی وی، باید دایره اجرا موضوع را به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کنننده اجاره نامه اعلام کند. تا مراتب تخلیه محل استیجاری و قطع شدن رابطه استیجاری را ، در ستون توضیحات، دفتر ثبت اسناد ، درج کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up