حضانت از فرزند

حضانت از فرزند

حضانت از فرزند ، حضانت دختر ، حضانت پسر ، قانون حضانت ، سلب حضانت

حضانت از فرزند به چه معنا است؟ حضانت دختر با چه کسی است؟ حضانت پسر با کیست؟ قانون حضانت در این مورد چه می گوید؟ این سؤالات و برخی نکات دیگر را در این مقاله مورد اشاره قرار خواهیم داد. در انتها دو نمونه دادخواست حضانت و سلب حضانت را برای ملاحظه علاقه مندان ذکر خواهیم نمود.

با وجود اهمیت حضانت فرزند، در قانون تعریف مشخصی از آن ذکر نشده است. اما با مراجعه به کتب حقوقی میتوان حضانت را مترادف تربیت و مراقبت و نگهداری از فرزندان قلمداد کرد.

برخی نیز حضانت را ولایت و سرپرستی فرزندان دانسته و آن را ناشی از اقتداری می دانند که قانون به والدین داده است. برخی نظریات حقوقی بر حق بودن و برخی نیز بر تکلیف بودن حضانت اشاره کرده اند. در مجموع اعتقاد بر آن است که حضانت بر مادر اجباری نیست. اما بر پدر اجباری است. بدین معنا که اگر مادر نخواهد حضانت از فرزند خود را بپذیرد نمی توان به حکم قانون او را مجبور به این کار کرد. اما در مورد پدر چنین نیست و قانون می تواند حتی در صورت امتناع، او را مجبور به حضانت از فرزند خود بنماید.

در موارد انحلال نکاح و عقد ازدواج و یا طلاق توافقی ، اختلافات زیادی ممکن است میان والدین ایجاد شود. یکی از این موضوعات حضانت از فرزند است که در این مقاله در این مورد بطور اجمال نکاتی را مطرح خواهیم نمود. در صورتی که شما در این رابطه مشکلی داشتید می توانید با وکیل خانواده مشاوره نمایید.

حضانت دختر

حضانت دختر ، حضانت پسر ، قانون حضانت

حضانت دختر تا هفت سالگی بر عهده مادر است. بعد از آن تا سن 9 سالگی بر عهده پدر خواهد بود. بعد از 9 سالگی نیز بر اساس تصمیم دختر عمل می شود. یعنی اگر اختلافی در این مورد بین والدین وجود داشت. دادگاه از خود دختر سؤال خواهد کرد که دوست دارد نزد کدامیک بماند. مگر آنکه یکی از طرفین بتواند ثابت کند که طرف دیگر صلاحیت نگاهداری یا حضانت فرزند را ندارد.

حضانت پسر

حضانت پسر ، حضانت دختر ، قانون حضانت ، سلب حضانت

حضانت پسر تا هفت سالگی بر عهده مادر می باشد. بعد از آن تا سن 15 سالگی بر عهده پدر خواهد بود. بعد از آن خود پسر تصمیم خواهد گرفت که با چه کسی می تواند زندگی کند . در صورت اختلاف نظر ، دادگاه تصمیم خواهد گرفت که حضانت را به چه کسی بسپارد. زیرا ممکن است یک یا هر دو والدین صلاحیت حضانت را از دست داده باشند.

قانون حضانت

در مورد حضانت از فرزندان قانون مدنی از مواد 1168 تا 1179 در مواردی راجع به این موضوع بحث نموده است. برخی از این موارد را به اجمال در این مقاله مورد اشاره قرار خواهیم داد. همچنین فصل پنجم از قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از مواد 40 تا 48 به موضوع حضانت و نگهداری اطفال و نفقه اشاره کرده است. علاوه بر این در خصوص ضمانت اجراهای قانونی، مواد 53 و 54 همین قانون در خصوص عدم پرداخت نفقه و نیز خودداری از انجام وظایف حضانت، مجازات هایی را که هم شامل جزای نقدی و هم شامل حبس می شود در نظر گرفته است.

شرایط حضانت از فرزند

کسی که مسئولیت حضانت از فرزند را بر عهده دارد باید دارای شرایط زیر برای این مسئولیت باشد:

  • دارای سلامت عقلانی باشد.
  • خود به بلوغ رسیده باشد. این امر در مواردی مطرح می شود که پدر و مادر در قید حیات نیستند. و طفل دارای عمه یا خاله ای است که خودشان هنوز به بلوغ نرسیده اند.
  • آزاد بودن . بدین معنا که پدر و مادر در بند یا اسیر نباشند. تا امکان نگهداری و حضانت از فرزند را از دست ندهند.
  • قدرت لازم برای نگهداری از فرزند. به عنوان مثال فرد سالخورده و ناتوان از نظر سنی قادر به حضانت از فرزند نخواهد بود.
  • عدم بیماری و جنون
  • شایستگی اخلاقی
  • تغییر نکردن محل سکونت و جابجایی
  • عدم ازدواج مادر

سن و مدت حضانت از فرزند

برابر ماده 1169 قانون مدنی برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زتذگی می کنند. مادر تا سن هفت سالگی الویت دارد و پس از آن با پدر است.

در تبصره همین ماده تاکید شده است که بعد از هفت سالگی در صورت اختلاف بین پدر و مادر ، حضانت از فرزند با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه خواهد بود. یعنی این دادگاه خواهد بود که تشخیص می دهد حضانت دختر یا حضانت پسر را به چه کسی واگذار نماید.

اگر والدین در مورد حضانت از فرزند توافق نداشته باشند. بعد از هفت سالگی، حضانت از فرزند دختر تا 9 سالگی و فرزند پسر تا 15 سالگی بر عهده پدر خواهد بود. مگر آنکه مادر بتواند به دادگاه اثبات نماید پدر صلاحیت لازم برای حضانت از فرزند خود را ندارد. به عنوان مثال اعتیاد پدر می تواند چنین شرایطی را برای تغییر حضانت از فرزند حتی بعد از هفت سالگی فراهم نماید.

سلب حضانت

همانطورکه گفته شد در مواردی که پدر دارای شرایط قانونی برای حضانت از فرزند خود نباشد این صلاحیت از وی سلب خواهد شد. اما ممکن است همزمان مادر نیز شرایط نگهداری و مراقبت از فرزند خود را نداشته باشد. مانند آنکه پدر و مادر هر دو معتاد و یا دارای جنون باشند. در این صورت به تشخیص دادگاه حضانت از هر دو نفر سلب خواهد شد. در چنین شرایطی دادگاه تصمیم خواهد گرفت که حضانت دختر یا حضانت پسر را به چه کسی واگذار نماید.

حق ملاقات فرزند قبل و بعد از متارکه والدین

حضانت از فرزند ، حضانت دختر ، حضانت پسر ، قانون حضانت

ممکن است پدر و مادر به دلیل اختلافات شدید، قبل از طلاق جدا از یکدیگر زندگی کنند. در این صورت اگر در مورد ملاقات فرزند توافقی با یکدیگر نداشته باشند می توانند با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده از مقام قضایی خواستار ترتیب ملاقات با فرزند خود شوند.

بعد از طلاق ، دادگاه در مورد حضانت از فرزند (حضانت دختر یا حضانت پسر ) و نگهداری آنان و نحوه ملاقات با آنان تصمیم گیری خواهد نمود.

نفقه فرزند و ضمانت اجراهای قانونی

در ماده 1204 قانون مدنی نفقه را  مسکن، لباس، غذا و اثاث خانه دانسته است که با توجه به توان و قدرت مالی کسی که نفقه بر عهده اوست مشخص می شود.

در مورد کودک، نفقه بر عهده پدر می باشد. اگر پدر توان پرداخت نفقه را نداشته باشد یا اصولاً در قید حیات نباشد پرداخت نفقه بر عهده پدر بزرگ(جد پدری) می باشد.

در صورت فوت و یا ناتوانی جد پدری در پرداخت نفقه ، پرداخت نفقه با مادر خواهد بود. در هر صورت پرداخت نفقه کودک در صورت ناتوانی هر یک از اقارب اعم از پدر و مادر و سایر نزدیکان، پرداخت نفقه بر عهده نزدیک ترین فرد به کودک است که توان انجام این کار را داشته باشد. دادگاه در این مورد تصمیم گیری خواهد نمود.

اگر نفقه داده نشود

اگر پرداخت نفقه فرزند بر عهده پدر باشد و وی از پرداخت آن امتناع نماید. در صورت شکایت مادر، دادگاه بر اساس ماده 53 قانون حمایت خانواده وی را از شش ماه تا دو سال به زندان محکوم خواهد نمود.

نمونه دادخواست صدور حکم حضانت از فرزند

ریاست محترم مجتمع قضایی …………….

با سلام و احترام به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده به موجب عقدنامه شماره …………………… مورخ …………………………… ثبت شده در دفترخانه شماره …………………….. عقد ازدواج دائم منعقد کرده ایم. حاصل این ازدواج تعداد …………… فرزند پسر/ دختر به اسامی …………………… می باشد. نظر به اینکه وقوع متارکه و طلاق فی مابین اینجانبان در دفترخانه شماره …………… طی سند طلاق شماره ………………………. مورخ ……………………. وتعیین تکلیف نشدن حضانت فرزندان وفق اصلاحیه مورخ 8/9/1382 ماده 1169 قانون مدنی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام صدور حکم حضانت به نام اینجانب نسبت به فرزند/فرزندان به اسم/اسامی به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب/اینجانبه مورد استدعاست.

نمونه دادخواست سلب حضانت از فرزند

ریاست محترم مجتمع قضایی …………

با سلام و احترام به استحضار می رساند:

به موجب سند رسمی ازدواج شماره ……………………. دفترخانه شماره ……………………… با خوانده به نام ……………… ازدواج نمودم و در طول مدت …………….. سال زندگی مشترک صاحب ………………. فرزند به نام ………………… ساله شده ایم. متعاقب بروز اختلاف و صدور گواهی عدم امکان سازش طی شماره ……………. از شعبه ……………….. دادگاه عمومی شهرستان ………… در دفترخانه …………….. صیغه طلاق جاری و با همدیگر متارکه کردیم. نظر به اینکه به جهت ……………….. خوانده و عدم صلاحیت / عدم مواظبت/ انحطاط اخلاقی/ اطفال در معرض خطر قرار دارند فلذا به استناد مواد 1173 و 1175 قانون مدنی صدور حکم بر سلب حضانت خوانده و اعطاء حق حضانت به اینجانب به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب / اینجانبه مورد استدعاست.

بیشتر مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
Call Now Button
ارسال پیام