مزاحمت ملکی چیست؟ نگاه به قانون

با سلام.
کاربر گرامی لطفاً برای بهره مندی از خدمات وکالت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از ساعت 9 صبح تا 8 شب با شماره 09306977305 تماس بگیرید.

مزاحمت ملکی چیست؟ نگاه به قانون

در مورد مزاحمت ملکی بیشتر بدانید

در مورد مزاحمت ملکی بیشتر بدانید

مزاحمت ملکی یعنی چه

آیا میدانید مزاحمت ملکی چیست؟ یکی از موضوعات پرتنش و دعاوی بسیار پرکاربرد در محاکم قضایی ، دعوای الزام به رفع مزاحمت ملکی  است. در این دعوا فردی بدون تصرف در مال غیر منقول دیگری مزاحم استفاده متصرف از مال غیر منقول مورد تصرف او میشود. برای مثال فردی در جلوی پارگینگ دیگری مصالح ساختمانی بریزد و مانع استفاده متصرف پارکینگ و ورود و خروج خودروی او شود. مزاحمت ملکی یکی از دعاوی سه گانه تصرف محسوب می­شود.

مطلب مفید | تصرف عدوانی و خلع ید

جنبه حقوقی و کیفری مزاحمت ملکی

اگر مزاحم ملکی از روی سهو و بدون قصد و غرض قبلی و بدون سوء نیت مرتکب مزاحمت ملکی شده باشد ، عمل وی جنبه حقوقی پیدا می کند. رسیدگی به این نوع مزاحمت از طریق دادگاه حقوقی انجام می گیرد. فرد مزاحم در صورت اثبات جرم، به پرداخت خسارت محکوم خواهد شد.

چنانچه مزاحم ملکی با قصد و نیت قبلی و با نیت تعرض و مزاحمت ملکی به حقوق دیگران تجاوز نماید، عمل وی مجرمانه بوده و جنبه کیفری خواهد داشت. فرد مزاحم در صورت اثبات سوء نیت ، علاوه بر پرداخت خسارت، به مجازات حبس نیز محکوم خواهد شد.

مزاحمت در ملک

آیا مزاحمت در امور ملکی جرم است؟

برای اینکه بدانیم مزاحمت ملکی چیست؟ باید به قانون مراجعه کنیم. ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی، مزاحمت را تعریف کرده و آن را دعوایی معرفی می کند که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می­کند که نسبت به متصرفات او مزاحم شده است؛ بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

مطلب مفید | وکیل در دعاوی تصرف عدوانی

قانون ، مزاحمت ملکی را جرم می داند. ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به موضوع هتک حرمت منازل و املاک غیر اختصاص دارد. ماده مذکور این نوع از مزاحمت را جرم دانسته و برای آن مجازات یک ماه تا یکسال حبس تعیین کرده است.

 چه کسی می­تواند دعوارا طرح کند؟

در دعوای کیفری، مالکی که دارای سند مالکیت است با تنظیم شکواییه می تواند علیه مزاحم ملکی طرح دعوا کند. در دعوای  حقوقی، فردی که در ملک ساکن است و یا آن را در تصرف خود دارد با اسناد عادی ملک میتواند علیه مزاحم ملکی دادخواست حقوقی بدهد.

برای طرح دعوا به کجا مراجعه کنیم؟

آیا تا اینجا دانستید مزاحمت ملکی چیست؟ خوب اگر تا حدودی با این دعوا آشنا شدید خوب است بدانیم باید برای طرح دعوای حقوقی و شکایت از جنبه کیفری مزاحمت ملکی به دفتر خدمات قضایی مراجعه می­کنیم. رسیدگی به جنبه­ حقوقی دعوای مزاحمت در دادگاه عمومی حقوقی و در مورد جنبه کیفری در دادگاه کیفری صورت می گیرد.

چون دعوای مزاحمت ملکی دعوای غیر منقول است از نظر محلی در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

مطلب مفید | وکیل کیفری غرب تهران

هزینه دادرسی دعوای مزاحمت چقدر است؟

دعوای مزاحمت دعوای غیر مالی اعتباری است و در هر یک از مراحل بدوی و تجدید نظر هزینه دادرسی آن ثابت است.

در جرم مزاحمت چه چیزی را باید اثبات کنیم؟

در دعوای مزاحمت ملکی خواهان باید ثابت کند:

 • ملک مورد مزاحمت ملکی قبل از ایجاد مزاحمت مزاحم در تصرف یا مورد استفاده او بوده است.
 • مزاحمت ملکی اتفاق افتاده است.
 • مزاحم به صورت قهری و بدون رضایت متصرف در ملک مزاحمت ایجاد کرده است.

اعتراض به رأی دادگاه 

دعوای مزاحمت ملکی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی دادگاه بدوی قابل تجدیدنظر خواهی است. اگر حکم غیابی باشد، ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی دادگاه ، قابل واخواهی است اما قابل فرجام خواهی نیست.

 اجرای حکم رفع مزاحمت 

حکم دادگاه بدوی در مورد رفع مزاحمت ملکی فوراً اجرا می­شود و نیازی به قطعی شدن ندارد. اگر حکم غیابی باشد؛ با گرفتن تضمین از خواهان حکم اجرا می­شود.

نمونه متن دادخواست مزاحمت ملکی

تعیین خواسته : الزام به رفع مزاحمت به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات: کپی مصدق سند مالکیت، معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری

ریاست محترم …………………..

با سلام؛ احتراماً به استحضار می­رساند؛

نظر به اینکه اقدامات خوانده/ خواندگان در ملک مسکونی/ تجاری خود به نشانی…………..واقع در پلاک هم جوار و همسایگی ملک اینجانب به نشانی جزء پلاک ثبتی …… / ….. بخش ………دایر بر …………موجب مزاحمت می­باشد؛ فلذا با تقدیم این دادخواست صدور حکم به رفع مزاحمت از طریق………. مستنداً به ماده 160 قانون آیین دادرسی  دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست. عندالاقتضاء برای اثبات ادعای خود به معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می­نماید.

محل مهر و امضا

مستندات قانونی دعوای مزاحمت 

ماده 690  قانون مجازات اسلامی

هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل :پی‌کنی‌، دیوارکشی‌، تغییر حد فاصل‌، امحای مرز، کرت‌بندی‌، نهرکشی‌، حفر چاه‌، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی‌، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده‌، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب‌، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌‌های ملی‌، تاسیسات کشاورزی، دامداری و دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت ‌یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی، املاک، موقوفات، محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص ‌یافته است یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق‌ معرفی کردن خود یا دیگری‌، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان ‌حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام‌ به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس ‌محکوم می‌شود.دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع‌ مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند.

تبصره یک:

رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل‌ می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن ‌عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره دو :

در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر بوده و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد. مدعی می‌تواند خلع ید، قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را تقاضا کند.بر اساس این ماده 690، دادگاه پس از رسیدگی علاوه بر اعمال مجازات، متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و بازگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می‌کند.

وکیل با تجربه

اگر شما در مورد دعوای مزاحمت ، تصرف عدوانی ، ممانعت از حق ، فروش مال غیر و … خواهان اعطای وکالت به وکیل باشید . در این مورد و در گروه ما ، وکیل در دعوای تصرف عدوانی آماده قبول وکالت شما خواهد بود. با ما تماس بگیرید.

8 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام .سبق تصرف خواهان در مزاحمت ملاک است .بنده صاحب نسق و سند مشاع دارم از سال ۵۰ و خواهان هستم درحال که خوانده یک مبایع نامه عادی سال ۶۴ از شخص دیگری دارد در ضمن ملک مورد نظر از سال ۵۰ در تصرف من بوده وهست و کشتورز هستم.حالا خوانده ادعای مالکبت میکنه ودرقسمتی از مین برای من مزاحمت ایجاد کرده

  پاسخ
  • سلام.
   باید مدارک تان توسط وکیل مورد بررسی قرار بگیرد. در صورت تمایل ، پس از هماهنگی با وکیل و پرداخت هزینه ، مشاوره حقوقی دریافت نمایید.
   موفق باشید.

   پاسخ
 • با سلام بنده ملک قدیمی در شهر دارم که دیوار همسایه که فرسوده و کهنه و در طرح تفصیلی در تعریض است جلوی درب منزل ما میباشد الان که میخوام عملیات عمرانی کنم در ملکم دیوار همسایه نمیگذارد (سند خانه ما قدیم تر هست ولی زمان ساخت دو خانه دقیقا مشخص نیست) آیا مزاحمت ملکی محسوب میشود؟

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر،بنده از شخصی بدلیل باز کردن درب در ملک بنده و تصرف یک متر از ملک بنده شاکی می باشم و همچنین این شخص با دونفر دیگر مدعی راه و کوچه بین ملک بنده می باشند بدون هیچ گونه سندی و نقشه هوایی سال 1340 وجود کوچه و… را رد می کند،متاسفانه علی رغم صحبت با آنها نتیجه ای نگرفتم بلکه تهدید کردند که اگر دیوار برای ملکم بکشم آن را تخریب و بنده را ضرب جرح قرار میدهند،بنده طبق چه ماده قانونی می توانم درخواست وثیقه یا طلب غرامت بدلیل اخلال در کارم را از دادگاه بخواهم چون مدت زمان شکایت حداقل شش ماه طول می‌کشد تا رای صادر شود این مدت باعث ضرر به من میشود

  پاسخ
  • وکیل املاک
   12 سپتامبر 2022 21:29

   سلام.
   اگر ملک شما در روستا قرار دارد بهتر است مشکل خود را از طریق دهیاری و شورا حل کنید.
   در غیر این صورت چون هنوز آنها عملا کار خاصی نکرده اند شما نمی توانید دادخواستی را مطرح نمایید.
   مگر آنکه موضوع تهدید را مطرح نمایید که بدلیل عدم وجود شاهد این مسئله نیز چندان منطقی بنظر نمیرسد.
   لذا بهترین کار مراجعه به دهیاری و تنظیم صورتجلسه در این ارتباط است. البته ممکن است آنها حق ارتفاق از ملک شما داشته باشند که در این صورت شما محکوم خواهید شد.
   سپاس.

   پاسخ
 • سلام ‌سه سال در یک آپارتمان خودم وخانواده ام زیر شکنجه های روحی و روانی یک خانواده قرار گرفتیم .چندین خانواده بعد از چند ماه مجبور به تخلیه و کوچ اجباری از آن ساختمان شدن .من شکایت کردم .وهمسایگان قبلی که کوچ کردن برای دعوی من شهادت دادن .البته من هم مجبور به کوچ شدم والان مستاجرم .آیا با توجه به شهادت همسایگان میتونم اونها رو محکوم کنم .؟

  پاسخ
  • وکیل املاک
   1 آگوست 2022 22:33

   سلام .
   شکنجه های روحی و روانی که شما اشاره کرده اید دقیقا معلوم نیست چه مصادیقی برای شما داشته که دادگاه بتواند آن را بپذیرد. در این موارد اگر استدلال قوی نداشته باشید یا اینکه آثاری از جرم روشن نباشد بعید است که بتوانید حکم مناسب بگیرید. در هر حال نمیتوان بر اساس آنچه بصورت خلاصه بیان کرده اید نظر قطعی داد.
   سپاس و با آرزوی موفقیت شما.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up