مزاحمت ملکی چیست؟

جرم مزاحمت ملکی و نظر قانون در باره آن

مزاحمت ملکی چیست

مزاحمت ملکی ، رفع مراحمت  ، انواع مزاحمت ، شرایط اثبات مزاحمت ، نمونه دادخواست مزاحمت 

تماس برای مذاکره با وکیل : 02144096954

ارتباط آنلاین با کلیک دکمه واتساپ صفحه

مزاحمت ملکی به این معنا است که فردی بدون تصرف در مال غیر منقول دیگری مزاحم استفاده متصرف از مال غیر منقول مورد تصرف او شود. برای مثال فردی در جلوی پارگینگ دیگری مصالح ساختمانی بریزد و مانع استفاده متصرف پارکینگ و ورود و خروج خودروی او شود. مزاحمت ملکی یکی از دعاوی سه گانه تصرف محسوب می­شود.

مطلب مفید | تصرف عدوانی و خلع ید

انواع مزاحمت در ملک

الف) جنبه حقوقی مزاحمت : اگر مزاحم ملکی از روی سهو و بدون قصد و غرض قبلی و بدون سوء نیت مرتکب مزاحمت شده باشد ، عمل وی جنبه حقوقی پیدا می کند. رسیدگی به این نوع مزاحمت از طریق دادگاه حقوقی انجام می گیرد. فرد مزاحم در صورت اثبات جرم، به پرداخت خسارت محکوم خواهد شد.

ب) جنبه کیفری مزاحمت : اگر مزاحم با قصد و نیت قبلی و با نیت تعرض و مزاحمت برای ملک دیگری به حقوق دیگران تجاوز نماید، عمل وی مجرمانه بوده و جنبه کیفری خواهد داشت. فرد مزاحم در صورت اثبات سوء نیت ، علاوه بر پرداخت خسارت، به مجازات حبس نیز محکوم خواهد شد.

مطلب مفید | دعوای الزام به رفع مزاحمت ملکی

مزاحمت در ملک
مزاحمت در ملک

قانون مزاحمت ملکی

ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی، مزاحمت را تعریف کرده و آن را دعوایی معرفی می کند که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می­کند که نسبت به متصرفات او مزاحم شده است؛ بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

آیا مزاحمت در امور ملکی جرم است؟

قانون ، مزاحمت ملکی را جرم می داند. ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به موضوع هتک حرمت منازل و املاک غیر اختصاص دارد. ماده مذکور این نوع از مزاحمت را جرم دانسته و برای آن مجازات یک ماه تا یکسال حبس تعیین کرده است.

 چه کسی می­تواند دعوای مزاحمت را طرح کند؟

در دعوای کیفری، مالکی که دارای سند مالکیت است با تنظیم شکواییه می تواند علیه مزاحم ملکی طرح دعوا کند. در دعوای  حقوقی، فردی که در ملک ساکن است و یا آن را در تصرف خود دارد با اسناد عادی ملک میتواند علیه مزاحم ملکی دادخواست حقوقی بدهد.

برای طرح دعوای مزاحمت به کجا مراجعه کنیم؟

برای طرح دعوای حقوقی و شکایت از جنبه کیفری مزاحمت به دفتر خدمات قضایی مراجعه می­کنیم. رسیدگی به جنبه­ حقوقی دعوای مزاحمت در دادگاه عمومی حقوقی و در مورد جنبه کیفری در دادگاه کیفری صورت می گیرد.

چون دعوای مزاحمت ملکی دعوای غیر منقول است از نظر محلی در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

هزینه دادرسی دعوای مزاحمت چقدر است؟

دعوای مزاحمت دعوای غیر مالی اعتباری است و در هر یک از مراحل بدوی و تجدید نظر هزینه دادرسی آن ثابت است.

در جرم مزاحمت چه چیزی را باید اثبات کنیم؟

در دعوای مزاحمت خواهان باید ثابت کند:

  • ملک مورد مزاحمت قبل از ایجاد مزاحمت مزاحم در تصرف یا مورد استفاده او بوده است.
  • مزاحمت ملکی اتفاق افتاده است.
  • مزاحم به صورت قهری و بدون رضایت متصرف در ملک مزاحمت ایجاد کرده است.

اعتراض به رأی دادگاه 

دعوای مزاحمت ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی دادگاه بدوی قابل تجدیدنظر خواهی است. اگر حکم غیابی باشد، ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی دادگاه ، قابل واخواهی است اما قابل فرجام خواهی نیست.

 اجرای حکم رفع مزاحمت 

حکم دادگاه بدوی در مورد رفع مزاحمت ملکی فوراً اجرا می­شود و نیازی به قطعی شدن ندارد. اگر حکم غیابی باشد؛ با گرفتن تضمین از خواهان حکم اجرا می­شود.

نمونه متن دادخواست مزاحمت ملکی

تعیین خواسته : الزام به رفع مزاحمت به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات: کپی مصدق سند مالکیت، معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری

ریاست محترم …………………..

با سلام؛ احتراماً به استحضار می­رساند؛

نظر به اینکه اقدامات خوانده/ خواندگان در ملک مسکونی/ تجاری خود به نشانی…………..واقع در پلاک هم جوار و همسایگی ملک اینجانب به نشانی جزء پلاک ثبتی …… / ….. بخش ………دایر بر …………موجب مزاحمت می­باشد؛ فلذا با تقدیم این دادخواست صدور حکم به رفع مزاحمت از طریق………. مستنداً به ماده 160 قانون آیین دادرسی  دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست. عندالاقتضاء برای اثبات ادعای خود به معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می­نماید.

محل مهر و امضا

مستندات قانونی

ماده 690  قانون مجازات اسلامی

هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل :پی‌کنی‌، دیوارکشی‌، تغییر حد فاصل‌، امحای مرز، کرت‌بندی‌، نهرکشی‌، حفر چاه‌، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی‌، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده‌، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب‌، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌‌های ملی‌، تاسیسات کشاورزی، دامداری و دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت ‌یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی، املاک، موقوفات، محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص ‌یافته است یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق‌ معرفی کردن خود یا دیگری‌، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان ‌حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام‌ به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس ‌محکوم می‌شود.دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع‌ مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند.

تبصره یک:

رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل‌ می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن ‌عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره دو :

در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر بوده و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد. مدعی می‌تواند خلع ید، قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را تقاضا کند.بر اساس این ماده 690، دادگاه پس از رسیدگی علاوه بر اعمال مجازات، متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و بازگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می‌کند.

وکیل دعاوی کیفری

اگر شما در مورد دعوای مزاحمت ، تصرف عدوانی ، ممانعت از حق ، فروش مال غیر و … خواهان اعطای وکالت به وکیل باشید . در این مورد و در گروه ما ، وکیل در دعوای تصرف عدوانی آماده قبول وکالت شما خواهد بود. با ما با شماره 02144096954 تماس بگیرید.

بیشتر مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
Call Now Button
ارسال پیام
مشاوره رایگان