وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

با سلام.
کاربر گرامی لطفاً برای بهره مندی از خدمات وکالت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از ساعت 9 صبح تا 8 شب با شماره 09306977305 تماس بگیرید.

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ، وکیل دعوای الزام به سندوکیل الزام به تنظیم سند رسمی

وکیل برای الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند رسمی ملک از آن دسته موضوعات مهم ملکی است که عموماً محل اختلاف میان افراد است. بخشی از مراجعات مردم در خصوص مشکلات ملکی به مراجع قضایی را طرح دعوای الزام به تنظیم سند تشکیل می دهد. از این رو وکیل الزام به تنظیم سند رسمی می تواند گره گشای این دست از مراجعه کنندگان به مراجع قضایی باشد. اگر شما خریدار ملکی هستید که فروشنده به هر دلیل حاضر به تنظیم سند در دفترخانه نیست بهتر است با وکیل الزام به تنظیم سند همراه شوید و کار خود را به وا واگذار نمایید. اکر ملک شما مشاع باشد شما مجبور به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع خواهید بود. برای این کار نیز وکیل میتواند به شما کمک شایان توجهی نماید.

مطلب مرتبط | نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

الزام به تنظیم سند رسمی یعنی چه؟

قبل از اینکه بدانیم وکیل الزام به تنظیم سند رسمی چه می کند خوب است کمی بیشتر راجع به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بدانیم. این دعوا از آن جا ناشی می شود که:

گاهی افراد قبل از انعقاد قرارداد رسمی، میان خود مبایعه نامه یا قولنامه ای را بدون مراجعه به مراکز رسمی تنظیم می کنند. و خود را متعهد می کنند که در اولین فرصت، نقل و انتقال مورد معامله یا به عنوان مثال همان ملک را به صورت رسمی میان خود تنظیم نمایند. اما با رسیدن موعد انجام تعهد، طرف فروشنده به دلیل مختلف از انجام این کار خودداری می نماید. این موضوع سبب می شود خریدار دعوای الزام به تنظیم سند را مطرح کند.

مطلب مفید | الزام وراث به تنظیم سند 

تا فروشنده ملزم شود در زمانی که دادگاه تعیین می کند مورد معامله را طی سند رسمی را به نام خریدار منتقل نماید.

دعوای الزام به تنظیم سند کجا مطرح می شود؟

با شروع دعوا، وکیل متخصص در امر دعوای الزام به تنظیم سند است که می تواند راهنمای موکل خود برای تنظیم دادخواست باشد.

اولین راهنمایی آن است که کجا باید دعوا مطرح شود؟

در دعوای الزام به تنظیم سند اگر مال منقول باشد، دادگاه صالح، اقامتگاه خوانده است.

اگر مال، غیرمنقول یا مثلاً ملک باشد، دادگاه صالح، محل وقوع ملک خواهد بود.

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

ممکن ایت حتی با حضور وکیل الزام به تنظیم سند رسمی نیز فروشنده ملک به دلایل مختلف از حضور در دفترخانه طفره برود. او  حتی گاهی کار انتقال سند را به تعویق می اندازند. در این شرایط عملیاه حقوقی و تخصصی وکیل آغاز می شود. وی می تواند نسبت به تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اقدام نماید. بدین ترتیب پس از اخذ حکم و قطعیت و اجرای آن، نام موکل وی در دفتر املاک جایگزین نفر قبل می گردد.

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی به موکل خود چه نکاتی را یادآور می شود؟ در این مورد وکیل به موکل خود خواهد گفت که: فروشنده طبق عرف و عادت و با توجه به مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، ملزم به تنظیم سند رسمی است. قید نشدن این موضوع در سند اولیه موجب برائت فروشنده نخواهد بود. در قراردادهایی که عرفاً و قانوناً باید برای مبیع سند رسمی تنظیم می شود، چه این مطلب در قرارداد ذکر شده و چه ذکر نشده باشد، فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی می‌شود.

ممکن است در قرارداد چنین آمده باشد که: در صورت انصراف فروشنده از مراجعه برای تنظیم سند رسمی، مبلغی را باید به عنوان جریمه دیرکرد یا همان وجه التزام بپردازد. در این صورت وکیل می تواند وجه التزام را نیز درخواست می نماید.

نحوه تنظیم دادخواست

خواهان  فقط در صورتی می تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند، که برای خواسته خود دلیل کتبی و عینی و ملموس داشته باشد. کسی که مبایعه نامه کتبی ندارد در این دعوا موفق نیست. به عبارت دیگر بسیاری از محاکم، دعوی الزام به تنظیم سند و اثبات به مالکیت را قابل جمع نمی دانند. ممکن است انتقال دهنده ملک، همان شخصی باشد که نامش در دفتر املاک به ثبت رسیده است. در این صورت تنها همین شخص طرف دعوا قرار می گیرد.

ممکن است سلسه انتقالات متعدد باشد. بطوری که مالک رسمی، ملک را به شخصی منتقل کرده باشد، آن شخص نیز به شخص دیگر منتقل کرده باشد، و آن شخص نیز به شخص دیگر منتقل کرده باشد، و به همین ترتیب بین مالک رسمی و آخرین مالک چندین نفر نیز وجود داشته باشند. ولی هنوز نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نگردیده باشد،

در این مورد لازم است ضمن اثبات سلسه ایادی در دادگاه، مالک رسمی نیز طرف دعوا قرار گیرد تا دعوا با قرار مواجه نگردد. همچنین اگر مالک رسمی فوت کرده باشد، لازم است تمامی وراث متوفی، علاوه بر انتقال دهنده مستقیم، طرف دعوا قرار گیرند.

هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل ارزش منطقه ای ملک است.

شرایط لازم برای اقدام به طرح دعوا

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی برخی شرایط لازم برای طرح دعوا را برای موکل خود به شرح زیر بازگو می کند:

  • وجود قراردادی که به صراحت تعهد انتقال مال غیر منقول مورد معامله را جزء تعهدات فروشنده آورده باشد.
  • گواهی عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی از دفتر خانه اخذ شده باشد. توجه داشته باشید که اخذ گواهی عدم حضور مربوط به مطالبه خسارات و ضرر و زیان می باشد نه تنظیم سند رسمی.
  • از قبل می باید اظهارنامه ای برای حضور در دفتر اسناد رسمی به وسیله خریدار به فروشنده ابلاغ شده باشد.
  • تعهد صریح فروشنده در قرارداد به حضور در تاریخ معین در دفتراسناد رسمی جهت امضای سند انتقال.
  • قبل از اقامه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک اطمینان حاصل شود که ملک مورد معامله دارای پایان کار و گواهی عدم خلاف از شهرداری است.

نکات بیشتر

  • گر بیم آن می رود که فروشنده ملک را به دیگری انتقال نماید، خریدار باید اقدام به دستور موقت جهت ممانعت از فروش ملک بنماید.
  • گر فروشنده ملک را به شخص دیگری منتقل نماید انتقال مال غیر محسوب می شود و امکان ابطال معامله دوم وجود دارد.
  • چنانچه برای تأخیر در تنظیم سند رسمی از سوی فروشنده مبلغی به عنوان تأخیر در انجام تعهد ملک مقرر شده باشد،
  • خریدار می تواند مبلغی را که به عنوان خسارت دیر کرد ( وجه التزام ) مشخص شده باشد را مطالبه کند.
  • نکته حائز اهمیت آن است که گاهی مورد معامله آپارتمانی است که هنوز پایان کار ساختمان از شهرداری آن صادر نگردیده است. در این صورت صرف درخواست الزام به سند رسمی فایده ای برای خواهان نخواهد داشت. زیرا اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی مقدم بر تنظیم سند رسمی و جزء تشریفات و مقدمات انتقال سند رسمی است. بنابراین، این خواسته ها را باید به خواسته اصلی اضافه کرد.

در این موارد بهتر است خواهان هم زمان با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خواسته های تکمیلی دیگر خود را هم مطرح کند. مثل اینکه در خصوص سند آپارتمان، الزام خوانده به تنظیم اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار و اخذ مفاصا حساب مالیاتی را مطالبه و درخواست کنند.

نحوه اجرای حکم صادره در صورت امتناع فروشنده

پس از صدور رای قطعی، خریدار باید اجرای حکم را از واحد اجرای احکام درخواست کند.

در مرحله اجرا، دادورز اجرای احکام به جای انتقال دهنده در دفتر اسناد رسمی حاضر می گردد.

او نسبت به تنظیم سند به نام محکوم له اقدام می کند.

ماده  145  قانون اجرای احکام مدنی نیز صراحتاً بر همین امر دلالت دارد:

« هر گاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می کند.»

لازم به ذکر است که مامور اجرا صرفا به مندرجات حکم عمل می کند.

و در مورد موضوعات خارج از آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

برای مثال تسلیم مبیع بعد از صدور حکم الزام به تنظیم، دعوایی جداگانه محسوب می شود که از آثار حکم الزام به تنظیم سند نیست.

 وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

گروه حقوقی تخصصی ملکی اداری در مورد انواع دعاوی ملکی و از جمله الزام به تنظیم سند رسمی می تواند مشاور امین شما باشد.

در صورت تمایل با ما در ارتباط باشید.

 مطالب مرتبط:

وکیل ملکی

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up