وکیل برای ابطال سند رسمی

با سلام.
کاربر گرامی لطفاً برای بهره مندی از خدمات وکالت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از ساعت 9 صبح تا 8 شب با شماره 09306977305 تماس بگیرید.

وکیل برای ابطال سند رسمی

وکیل برای ابطال سند رسمی

وکیل برای ابطال سند رسمی

آشنایی با حوزه خدمات حقوقی وکیل برای ابطال سند رسمی

پیش از بحث در مورد دعوای ابطال سند رسمی باید گفت در مورد اموال غیرمنقولی که در اداره ثبت اسناد به ثبت می رسند سند رسمی صادر میگردد. از آن پس شخصی که نامش در اداره ثبت اسناد به نام مالک به ثبت رسیده از نظر دولت و مراجع رسمی مالک تلقی میگرد. در ادامه به بیان شرایط و ضوابط ابطال سند رسمی توسط اداره ثبت میپردازیم. سپس تاکید خواهیم نمود وکیل برای ابطال سند رسمی از آن جهت ضروری است که طرح این دعوا مشکلات خود را دارد و به تخصص وکیل نیازمند است.

اسنادی که براساس مقررات قانونی به ثبت برسند رسمی هستند. باید دانست ابطال سند رسمی براحتی میسر نیست. بطور کلی اسناد به دو دسته عادی و رسمی تقسیم میشوند. برای آنکه سندی رسمی باشد باید شرایطی داشته باشد. این شرایط عبارتند از:

– توسط مامورین یا کارمندان دولتی تنظیم گردد .

– آن مامور یا کارمند صلاحیت تنظیم سند را داشته باشد .

– تنظیم سند در براساس قوانین مربوطه و در حدود آن قوانین باشد .

به سندی که بر اساس ضوابط فوق تنظیم گردد سند رسمی گفته میشود .

الزام به تنظیم سند رسمی یکی از دعاوی رایج در مورد معامله هایی است که با قولنامه منعقد می شود.

اسناد رسمی قابل انکار و تردید نیستند

تفاوتهایی بین اسناد رسمی و عادی وجود دارد.  همین امر موجب میشود ابطال سند رسمی به سختی و با دشواریهایی همراه باشد. سند عادی قابل انکار و تردید است و میتوان در مورد آن ادعای جعل را مطرح نمود. اما اسنادی که رسمی هستند به هیچ عنوان نمیتوان در مورد آنها اظهار انکار و تردید کرد . تنها خدشه ای که میتوان به آنها وارد نمود ادعای جعل نسبت به سند رسمی است. این امر نیز تنها از طرف وکیل برای ابطال سند رسمی بلید دنبال گردد.

تقدم ادعای جعل نسبت به اظهار انکار و تردید

در مورد سند رسمی اظهار انکار و تردید منتفی است. اما  در مورد سند عادی اگر ادعای جعل مطرح شود دیگر اظهار انکار و تردید پذیرفته نیست. همچنانکه ادعای جعل همزمان با اظهار انکار و تردید طرح گردد.

مطلب مفید | جعل سند ملک

جعل سند

جعل سند

اسناد رسمی در مقابل اشخاص ثالث قابلیت استناد دارند

تاریخی که در اسناد رسمی قید میگردد در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد دارد. اما چنین وضعی در مورد اسناد عادی برقرار نیست.

اگر بخواهیم بصورت موردی ویژگیهای اسناد رسمی را نام ببریم عبارتند از:

– قابلیت استناد نسبت به اشخاص ثالث

– لازم الاجرا بودن اسناد رسمی. (البته باید گفت تمام اسناد رسمی لزوماً لازم الاجرا نیستند).

– اظهار انکار و تردید  نسبت به این اسناد رسمی ممکن نیست.

مشاوره با وکیل برای ابطال سند رسمی جهت عدم پرداخت هزینه های گزاف

نکته حائز اهمیت آنکه دعاوی اسناد رسمی طرح شده در محاکم دادگستری از جمله دعوای ابطال سند رسمی ، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی میباشد. از آنجا که اسناد رسمی در مورد اموال غیرمنقول ثبت شده ( زمین ) مطرح میگردد بنابراین براساس قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادرسی این دعاوی براساس قیمت منطقه ای ملک محاسبه میگردد. وکیل برای ابطال سند رسمی در این موارد میتواند با اقدامات مناسب و به موقع خود از وارد آمدن هزینه های گزاف به موکل خود جلوگیری نماید.

دعوای ابطال سند رسمی غیرمالی است

دعاوی حقوقی به دو دسته مالی وغیرمالی تقسیم میشوند. دعوای ابطال سند رسمی براساس قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی جزو دعاوی غیرمالی تلقی میگردد.

مطلب مفید | ابطال سند ستاد اجرایی فرمان امام

عدم لزوم تعیین بهای خواسته در دعوای  بطلان سند رسمی

همانطور که بیان شد دعوای ابطال سند رسمی جزء دعاوی غیرمالی است. از همین رو تعیین بهای خواسته در مورد دعوای ابطال سند رسمی موضوعیت ندارد.

ابطال سند رسمی قابل تجدید نظرخواهی است

به استناد قوانین آیین دادرسی مدنی دعوای ابطال سند رسمی قابل تجدید نظر خواهی میباشد. اما در مورد فرجام خواهی باید گفت چون این دعاوی غیرمالی هستند و بهای خواسته در آنها موضوعیت ندارد براساس قانون نمیتوان دعوای بطلان سند رسمی را قابل فرجام دانست. وکیل برای ابطال سند رسمی میداند این دعوا را چکونه مطرح نماید که در دادگاه تجدید نظر احتمال توفیق پیدا نماید.

شرایط دعوای ابطال دادخواست اسناد رسمی

اسناد رسمی مورد حمایت قانونگذار میباشد. به جهت حفظ منافع عمومی اسناد رسمی بسیار معتبر و قابل اتکا است. از آنجا که ابطال آن اثرات متعددی خواهد داشت بنابراین ابطال این اسناد براحتی امکان پذیر نیست. لذا باید ادله و امارات محکم و قابل اتکایی به دادگاه ارائه داد.

مواردیکه وکیل برای ابطال سند رسمی میتواند به استناد آن درخواست اسناد رسمی را مطرح کند :

صوری بودن معامله

همانطور که میدانید براساس ماده 190قانون مدنی در انجام هر معامله باید قصد وجود داشته باشد. اما گاهی  شخص برای فرار از دین اقدام به انجام معامله میکند. به این نوع معامله ، معامله به قصد فرار از دین گویند. اگر منتقل الیه براساس چنین معامله ای سند رسمی دریافت کند میتوان دادخواست ابطال آنرا مطرح نمود. وکیل برای ابطال سند رسمی در این موارد میتواند دادخواست خود را مطرح و بر نکات قابل استناد تاکید نماید.

جعلی بودن اسناد معاملاتی

در انجام هر معامله باید اسناد و مدارک ارائه شده به طرفین از صحت و اعتبار برخوردار باشد. اگر چنانچه اسنادی که ابراز میگردد جعلی باشد و منتقل الیه براساس معامله مستند به سند جعلی ، سند رسمی دریافت کند میتوان آن سندرسمی را ابطال کرد.

معامله معارض

معامله اموال غیر منقول ثبت شده باید به صورت رسمی ثبت گردد. بنابراین اگر شخصی یک مال را به صورت رسمی به دیگری انتقال دهد سپس همان مال را دوباره با سند رسمی به دیگری منتقل نماید معامله معارض محقق گردیده است.  لذا میتوان سند رسمی را که در نتیجه معامله موخر صادر گردیده باطل نمود .

معامله فضولی

طرفین هر معامله باید اهلیت معامله و تصرف داشته باشند. برای مثال فروشنده باید مالک باشد. اگر چنانچه شخصی مالک نباشد یا بدون نمایندگی از طرف مالک اقدام به معامله نماید معامله فضولی موضوع ماده 247 قانون مدنی محسوب میگردد. اگر مالک اصلی ، آن معامله را تایید نکند معامله باطل است.  و سند رسمی که در راستای آن صادر شده نیز قابل ابطال خواهد بود

 معامله اکراهی

براساس قانون مدنی از شرایط صحت معاملات وجود رضا در طرفین است . اگر یکی از طرفین معامله رضایت نداشته باشد یا رضای ناشی از اجبار یا اکراه داشته باشد چنین معامله ای غیر نافذ است. درصورت تایید نکردن مکره ، معامله باطل است. لذا سند رسمی که در نتیجه چنین معامله ای تنظیم شده باشد قابل ابطال میباشد.

دادگاه صالح ابطال سند رسمی دادگاه محل وقوع ملک است

دادگاه صالح ابطال سند رسمی

دادگاه صالح ابطال سند رسمی

از آنجا که دعاوی ابطال اسناد رسمی در مورد اموال غیرمنقول ثبت شده ( زمین) مطرح می گردد بنابراین دعاوی غیر منقول محسوب میگردد.  بر اساس مواد مرتبط در مورد صلاحیت محاکم در قانون آیین دادرسی مدنی باید گفت که دادگاه صالح در دعوای ابطال سند رسمی دادگاه محل وقوع ملک است.

نتیجه

آنچه بیان گردید مواردی مختصر در مورد شرایط و ضوابط سند رسمی و ابطال آن بود. در این مقاله به نحو اجمال نکاتی مطرح شد. توصیه میگردد در مورد اینگونه دعاوی از متخصصین و وکلای خبره مشاوره دریافت نمایید.

در صورت تمایل در خصوص این دعوا و یا انواع دعاوی ملکی و بمنظور دریافت مشاوره و یا اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری ، با ما در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up