آموزش تصویری ثبت اجرای احکام اداره کار

آموزش تصویری ثبت اجرای احکام اداره کار در سامانه جامع روابط کار

درخواست صدور اجرائیه رای اداره کار

در دعاوی کار ، اولین قدم جهت اجرای احکام حکم صادره ، ثبت درخواست در سامانه جامع روابط کار می باشد. در ویدئوی آموزشی بالا بصورت کامل نحوه ثبت اجرای احکام الکترونیکی در سامانه روابط کار توضیح داده شد.

مطلب مفید | ورود به سامانه جامع روابط کار

توضیح اینکه طبق ماده 159 قانون کار رای هیات تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم‌الاجرا می‌گردد. در صورتیکه ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباً به هیات حل اختلاف تقدیم می‌نماید .رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا‌  بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری اجرا می گردد.

در صورت نیاز به مشاوره تخصصی و گرفتن وکیل دعوای کار و بیمه، با وکیل اداره کار در گروه ملکی اداری در ارتباط باشید.

ثبت اجرای احکام اداره کار

ثبت اجرای احکام اداره کار

مهلت اجرای حکم اداره کار

چنانچه رای صادره بر بازگشت کارگر به محل کار باشد، کارفرما موظف است ظرف ۱۰ روز آن را اجرا نماید.

مطلب مفید | نحوه انتخاب نماینده در سامانه اداره کار 

اگر رای صادره مبنی بر محکومیت کارفرما به پرداخت مطالبات کارگر باشد، کارفرما موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه، اقدام به پرداخت نماید. در غیر اینصورت کارگر می تواند جهت وصول مطالبات خود، اقدام به معرفی و توقیف اموال کارفرما نماید.

مطلب مفید | سامانه شکایت از کارفرما

اگر رای صادره در خصوص بیمه کردن کارگر توسط کارفرما باشد، لازم است که اجرای احکام مراتب اجرای حکم را به کارفرما اعلام نماید. در این صورت از تاریخ قید شده در رای، کارگر بیمه بوده و سازمان تامین اجتماعی موظف است مزایای بیمه کارگر را بر عهده بگیرد و حق بیمه کارگر را از کارفرما دریافت نماید.

مطلب مفید | وکیل دعاوی کار

چنانچه کارفرما ظرف مهلت مقرراقدام به پرداخت ننماید، بر اساس ماده 159 قانون کار به پرداخت جریمه ( با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر) محکوم خواهد شد.

پرسش های متداول


آیا پیگیری روند اجرای احکام توسط نماینده امکان پذیر است ؟

بله ، با ثبت مشخصات نماینده در سامانه جامع روابط کار ، پیگیری توسط وی امکان پذیر است.


آیا برای ثبت اجرای احکام نیاز به عضویت در سامانه ثنا می باشد ؟

بله ، عضویت در سامانه ثنا جهت پیگیری و ثبت اجرای احکام الزامی است.


آیا پس از ثبت الکترونیکی اجرای احکام در سامانه روابط کار ، مراجعه حضوری به اداره کار الزامی می باشد ؟

بله ، 48 ساعت پس از ثبت الکترونیکی می بایست به اداره کار مراجعه نمایید.


آدرس سامانه جامع روابط کار چیست ؟

https://prkar.mcls.gov.ir/Login