بهترین وکیل اداره کار کیست؟

بهترین وکیل اداره کار

آشنایی با بهترین وکیل کار

آشنایی با بهترین وکیل کار

مشاوره با بهترین وکیل اداره کار

امروزه بررسی مسائل مربوط به کارگر و کارفرما از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به علت افزایش حجم کارهای تولیدی و ازدیاد جمعیت از مسائل مهم و پرکاربرد تلقی می شود و بدیهی است که این ارتباطات اختلافاتی را در محیط کار ایجاد می کند که گاهی حل این اختلافات به مراجع حل اختلاف کار واگذار می شود و پیگیری این دعاوی نیازمند بهترین وکیل اداره کار است که آشنا به قانون کار باشد تا بتواند در کمترین زمان نتیجه مطلوب را حاصل کند.

مطلب مرتبط | وکالت اداره کار

ویژگی های بهترین وکیل اداره کار

  • با هزینه بسیار کم در کوتاه‌ترین زمان پرونده را به نتیجه برساند.
  • دارای سابقه کار بالایی باشد تا بتوانند مشکلات شما را به خوبی حل کند.
  • در کار خود نیز منصف باشد.
  • دارای وجدان کار بالایی باشد.

مرجع صالح رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما

طبق ماده 157 قانون کار “هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار ، قرارداد کاراموزی ، موافقت نامه های کار گاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن ها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در کارگاهی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.”

 

رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در هیات تشخیص

هیات تشخیص اولین مرجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما می باشد که از نفرات زیر تشکیل شده است :

  • یک نفر نماینده وزارت کار و اجتماعی؛
  • همچنین یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلا‌می‌ کار استان؛
  • یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌ های صنفی کارفرمایان استان.

جلسات هیات تشخیص با حضور هر سه عضو برگزار می گردد که ریاست این جلسات را نماینده واحد کار و امور اجتماعی برعهده دارد و تصمیم نهایی نیز به اتفاق یا اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.

بهترین وکیل اداره کار

بهترین وکیل اداره کار

رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما در هیات حل اختلاف

چنانچه در مرحله بدوی (هیات تشخیص) اختلاف کارگر و کارفرما حل نگردد،اختلاف مذبور به مرحله تجدیدنظر که هیات حل اختلاف نام دارد، کشیده می شود.

اعضای تشکیل دهنده این هیات عبارتند از :

  • سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران.
  • همچنین سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه.
  • سه نفر نماینده دولت ( مدیر کل کار و امور اجتماعی ، فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها )

آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته می شود.

مطالب مفید| بهترین وکیل اداره کار کرج

آیا می توان اختلاف کارگر و کارفرما را در مرجعی غیر از اداره کار طرح و اقامه دعوی نمود؟

اصل این است که افراد می بایست دعاوی خود را در مرجعی که قانون مشخص و تعیین می‌کند تسلیم و اقامه کنند و این حق برای اشخاص نیست که جهت طرح دعوی به هر دادگاهی که خود می خواهند مراجعه نمایند و در این زمینه‌ باید اقامه شکایت با توجه به صلاحیت ذاتی مراجع که قانون برای آنها تعیین نموده صورت گیرد و به همین جهت ماده 3 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص وحل  اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مقرر می دارد که رسیدگی در مراجع حل اختلاف منوط به تسلیم دادخواست از سوی ذینفع یا نماینده قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی محل می باشد ضمن اینکه دادخواست باید کتبی و به زبان فارسی بوده و حتی‌الامکان بر روی برگهای مخصوص نوشته شود.

پرسش های متداول


آیا آراء سازشی صادره از هیأت تشخیص نیز قابل اعتراض و ارجاع  به هیأت حل اختلاف می باشد؟

کلیه آراء و تصمیمات متخذه هیأت تشخیص ظرف مواعد مقرر در قانون کار قابل اعتراض و ارجاع به هیأت حل اختلاف بوده و آراء سازشی یا توافقی صادره نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.


جلسات هیأت تشخیص با چند نفر رسمیت می یابد؟

این جلسات در هیات تشخیص با حضور 2 نفر از اعضاء که الزاماً یکی از آنها نماینده واحد کار و اموراجتماعی است رسمیت  می یابد.


جلسات هیأت حل اختلاف با چند نفر عضو رسمیت می یابد؟

در جلسات هیئت حل اختلاف حضور حداقل 7 نفر از اعضاء الزامی است تا رسمیت پیدا کند.