سند صلح سرقفلی

با سلام.
کاربر گرامی لطفاً برای بهره مندی از خدمات وکالت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از ساعت 9 صبح تا 8 شب با شماره 09306977305 تماس بگیرید.

سند صلح سرقفلی ، نمونه سند

تنظیم سند صلح سرقفلیمنظور از سند صلح سرقفلی چیست؟

سرقفلی یکی از حقوق مهم در فضای کسب و کار و تجارت است. سرقفلی حقی است که از تداوم حیات اقتصادی یک مغازه یا ملک تجاری حاصل میشود . بنابراین مالک یا موجر در هنگام اجاره دادن ملک ، این حق را از مستاجر دریافت میکند.

در مورد سرقفلی مقرراتی وجود دارد که باید در هنگام اجاره ملک تجاری به آن توجه کرد. قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 و آیین نامه مرتبط با آن ، مقرراتی را در مورد سرقفلی وضع نموده اند. این مقررات در زمان بروز اختلاف میان مالک و مستاجر ملک تجاری ، ملاک عمل دادگاههای حقوقی خواهد بود.

مطلب مفید | تفاوت قیمت سرقفلی با مالکیت

اگرچه در عرف غالب ، سرقفلی در قالب اجاره منتقل میشود ، اما گاه ممکن است حقوق سرقفلی در قالب صلح به دیگری منتقل شود. خوب است که آن دسته از کاربران محترم که در فضای کسب و کار فعالیت میکنند ، در این مورد اطلاعات اولیه را داشته باشند.

مطلب مفید | بررسی یک نمونه رای تنفیذ صلح نامه

در این مقاله در مورد سرقفلی و سند صلح سرقفلی نکاتی را مطرح نموده ایم که توجه کاربران محترم را به مطالعه دقیق آن جلب مینماییم.

سرقفلی در قانون سال 1376

پیش از ورود به بحث سند صلح سرقفلی ، بهتر است مکث کوتاهی در مورد قانون حاکم بر سرقفلی داشته باشیم.

قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 ناظر بر روابط مالک ملک تجاری به عنوان موجر و مستاجر وی می باشد. در ماده 6 این قانون ، به سرقفلی اشاره شده و آن را حقی دانسته که مالک به عنوان اجاره ملک تجاری خود میتواند از مستاجر دریافت نماید.

در این ماده ، چنین مقرر شده است که هر گاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید . همچنین‌ مستاجر می‌تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند ، مگر آنکه در ضمن عقد ‌اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.

با توجه به روح قانون میتوان گفت سرقفلی یک نوع حق مالکانه است. بنابراین اگر مالک ، از مستاجر سرقفلی نگیرد اما مستاجر با دریافت سرقفلی ، ملک را به دیگری واگذار نماید ، پس از پایان مدت اجاره ، مستاجر اخیر‌ حق ندارد از مالک ، سرقفلی مطالبه کند.

مطلب مفید | هبه نامه و صلح نامه

‌در صورتیکه موجر ، سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید ، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت روز را دارد.

هرگاه هنگام اجاره یک مغازه شرط شود ، تا زمانیکه مغازه در تصرف مستاجر باشد ، مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه مستاجر را‌ نداشته باشد و موجر متعهد شود که هر ساله مغازه را به همان مبلغ به او واگذار نماید در اینصورت مستاجر می‌تواند در زمان انتقال مالکیت مغازه به مالک جدید و یا انتقال مغازه به مستاجر جدید ، مبلغی بعنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.

مادام که مستاجر سرقفلی را به مالک نپرداخته باشد نمیتواند در پایان مدت اجاره از موجر سرقفلی مطالبه کند.

مطلب مفید | نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه

چگونه میتوان سرقفلی را صلح کرد؟

آیا تنظیم سند صلح سرقفلی ، امری قانونی است؟ با توجه به اینکه حقوق مالی قابلیت انتقال دارند لذا حق سرقفلی میتواند در قالب عقودی همچون اجاره ، صلح ، هبه و … به دیگری انتقال یابد.

عقد صلح یکی از انواع عقود است که مورد حمایت قانون قرار دارد. با تنظیم سند صلح سرقفلی ، میتوان حق سرقفلی را به دیگری منتقل نمود.

منظور از سند صلح سرقفلی ، یعنی واگذاری حق سرقفلی به دیگری که میتواند بدون معوض و یا با معوض باشد.

تنظیم سند صلح نامه سرقفلی میان مالک و شخص دیگری که دریافت کننده حق سرقفلی است ، تنظیم میشود . در این صورت مالک را مصالح و گیرنده سرقفلی را متصالح می گویند. از نظر قانون روابط موجر و مستاجر ، حق سرقفلی یک حقوق مالی است که اعتبار آن محدود به شخص خاصی نیست.

مطلب مفید | حق عمری و صلح عمری

صلح سرقفلی ممکن است به شکل عادی یا رسمی باشد. برای تنظیم صلح سرقفلی به صورت رسمی باید به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه نمود.

صلح نامه ممکن است به صورت عمری انعقاد یابد. هنگامی که در ضمن صلح نامه شرط شود حق استفاده از منافع ملک تا فوت مالک برای وی محفوظ باشد، صلح نامه اصطلاحاً به صورت عمری (یعنی تا پایان عمر مالک) انعقاد یافته است.

با صلح سرقفلی کلیه حقوق مربوط به کسب و پیشه ملک تجاری به متصالح واگذار می گردد. در نتیجه مستاجری که ملک را اجاره می کند ، می بایست سرقفلی را به صاحب صلح نامه پرداخت کند.

فسخ و ابطال صلح سرقفلی

عقد صلح در زمره عقود لازم است . بنابراین پس از انعقاد صلح نامه ، هیچ کدام از طرفین نمیتوانند آن را فسخ یا ابطال نمایند. هر کدام از طرفین که نسبت به شرایط صحت عقد صلح و اعتبار صلح نامه اعتراضی داشته باشند ، می توانند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست ، دعوای ابطال عقد صلح سرقفلی را طرح نمایند.

انعقاد صلح در شرایط اجبار و اکراه بر خلاف ماده 190 قانون مدنی و برخورداری از شرایط عمومی صحت معاملات است و اگر چنین امری اثبات شود ، دادگاه میتواند حکم ابطال سند صلح سرقفلی را صادر نماید.

مطلب مفید | جلسات صلح و سازش خارج از دادگستری

سرقفلی و تنظیم سند صلحمدارک لازم جهت تنظیم حق سرقفلی

 1. مدارک شناسایی و کارت ملی معتبر از طرفین معامله
 2. اصل سند مالکیت در خصوص انتقال مغازه و یا اصل اجاره نامه موضوع انتقال حق سرقفلی
 3. استعلام از دفترخانه صادر کننده اجاره نامه ملک دارای سرقفلی
 4. اخذ استعلام از اداره ثبت محل وقوع ملک (مغازه) در مواردی که موضوع انتقال ملکیت و سرقفلی است.(اگر انتقال فقط در خصوص سرقفلی بدون مالکیت باشد نیازی به اخذ استعلام از اداره ثبت محل نیست).
 5. گواهی مفاصاحساب مالیاتی از اداره دارایی
 6. اخذ گواهی مالیات مشاغل
 7. مفاصاحساب از سازمان بیمه تامین اجتماعی مبنی بر عدم بدهی و بلامانع بودن معامله
 8. اخذ مفاصاحساب از اتحادیه صنف مربوطه در خصوص عدم بدهی به اتحادیه و اعلام عدم ممانعت در تنظیم سند
 9. اخذ مفاصاحساب عوارض نوسازی از خدمات الکترونیک شهر
 10. تنظیم اجاره نامه جدید بین مستاجرجدید با مالک و ابطال سند اجاره نامه قبلی
 11. در صورت وکالتی بودن معامله ، اخذ وکالتنامه و استعلام از دفترخانه صادر کننده آن(در مواردی که انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه بر اساس انتقال اجرایی و رای دادگاه میباشد دفترخانه باید اقدام به ارسال اخطاریه به شخص یا اشخاصی که موظف به حضور در دفترخانه و امضای اسناد میباشند نماید .در صورتی که پس از ده روز از تاریخ ارسال اخطاریه طرف در دفترخانه حاضر نشود، دفترخانه از دادگاه درخواست اعزام نماینده جهت امضاء اسناد مینماید).

نمونه سند صلح سرقفلی

مصالح: خانم / آقای فرزند آقای دارای شماره شناسنامه صادره از متولد ساکن:

متصالح: خانم / آقای فرزند آقای دارای شماره شناسنامه صادره از متولد ساکن:

مورد مصالحه:

کلیه حقوق عینی، حقیقی، واقعی، فرضی، عرفی، شرعی، قانونی، تصوری و احتمالی مصالح نسبت به حق کسب، پیشه یا تجارت و سر قفلی در شش دانگ یک باب مغازه جدید الاحداث جز ساختمان پلاک فرعی از اصلی واقع در اراضی بخش ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره مورخ صفحه جلد صادره به نام مصالح با قید اینکه سند اجاره آن مغازه به نام متصالح بین طرفین در همین تاریخ و در این دفتر خانه ذیل ثبت شماره تنظیم و امضا گردیده است به نحوی که پس از این، دیگر هیچ گونه حقی از حقوق مزبوره، ناشی از حق کسب و پیشه و مغازه فوق الذکر برای مصالح باقی نمانده و همه آن حقوق در مورد مصالحه متعلق به متصالح است که متصالح اقرار به تصرف می‌نماید.

مال الصلح:

 مبلغ ریال رایج می‌باشد که باقراره تماماً و نقداً تسلیم مصالح گردید.

کلیه شرایط صحت صلح قطعی اعم از قبض و اقباض و صیغه و غیره به اظهاره اجرا شده و به سائقه احتیاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هر چند فاحش از طرفین اسقاط گردید.

تذکاریه:

۱- متصالح با عنایت به سند اجاره شماره مورخ تنظیمی این دفتر خانه حقوق ناشیه از حق انتقال یا منتج به انتقال حق کسب و پیشه یا تجارت و سرقفلی مورد اجاره آن سند را به هیچ صورت ولو به عنوان نمایندگی، وکالت، صلح حقوق و غیره مشاعاً یا مفروزاً، جزئاً یا کلاً ندارد.

۲- تعهدات متصالح به عنوان مستاجر درباره روابط موجر و مستاجر نسبت به مغازه مزبور طبق سند اجاره فوق الذکر است.

۳- ضمان درک از حال الی ده ۱۰ سال شمسی بعهده مصالح است.

۴- بخش نامه شماره ۱۳۰/۱۰-۱۴/۱/۵۸ ثبت کل به متصالح تذکر داده شده و مع الوصف مسئول شناسایی مصالح گردید.

سایر مستندات:

۱- گواهی مالیاتی شماره سرممیزی تهران

۲-گواهی بیمه شماره سازمان تامین اجتماعی شعبه تهران

۳- مفاصای عوارض کسب شماره شهرداری مزبور

۴-موافقت نامه شماره اتحادیه صنف تهران

تاریخ

محل امضاء

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up