مهلت لایحه استرداد دادخواست و شرایط آن

با سلام.
کاربر گرامی لطفاً برای بهره مندی از خدمات وکالت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از ساعت 9 صبح تا 8 شب با شماره 09306977305 تماس بگیرید.

مهلت لایحه استرداد دادخواست و شرایط آن

لایحه استرداد دادخواستلایحه استرداد دادخواست و مهلت آن

دادخواست همان برگه درخواست خواهان برای طرح یک دعاوی حقوقی در دادگاه است. همانطور که میدانید شروع رسیدگی به یک دعوای حقوقی از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی توسط خواهان صورت میگیرد.

به عبارتی هیچ دادگاهی حق ندارد بدون ارائه دادخواست از طرف خواهان رسیدگی به یک دعوای حقوقی را آغاز نماید.

مطلب مفید | استرداد ثمن معامله

گاه ممکن است بدلایلی خواهان تصمیم بگیرد دادخواست ارائه شده به دادگاه را استرداد کند. برای این کار باید مهلت لایحه استرداد دادخواست و شرایط استرداد را بداند. مهلت لایحه استرداد دادخواست طولانی نیست و بطور قطع باید در زمان مقرر انجام پذیرد.

استرداد دادخواست از سوی خواهان ممکن است به این دلیل به دادگاه ارائه شود که خواهان از اقامه دعوا منصرف شود یا با توجه به شواهد و قرائن موجود، امکان حکم گرفتن از دادگاه منتفی باشد. در این صورت خواهان با استرداد دادخواست ، سعی خواهد نمود احتمالاً دعوا را در زمان و شرایط مناسبتری مجدداً اقامه کند.

استرداد دادخواست از جمله راههای خاتمه فرایند دادرسی است. پس از ارائه لایحه استرداد دادخواست، دادگاه از رسیدگی و صدور حکم معاف میشود. بعد از استرداد دادخواست که با اراده خواهان صورت میگیرد، ضرورتی به اقدام قاضی و صدور حکم در پرونده پیش رو نخواهد بود.

قانونگذار شرایط و مهلت لایحه استرداد دادخواست را پیش بینی کرده است. بگونه ای که در صورت انقضای مهلت ، امکان لایحه استرداد دادخواست میسر نخواهد بود.

در این مقاله قصد داریم در مورد مهلت لایحه استرداد دادخواست و شرایط و نحوه انجام آن نکاتی را مورد توجه قرار دهیم. پس تا انتهای مقاله ما را دنبال نمایید.

مطلب مفید | دعوی استرداد سند

مهلت لایحه استرداد دادخواست و شرایط آن

دادخواست چیست؟

پیش از آنکه بخواهیم در مورد استرداد دادخواست صحبت نماییم برای آندسته از عزیزان که در مورد دادخواست اطلاعات اندک دارند لازم است مختصری توضیح داده شود.

به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی «هیچ دادگاهی نمی‌ تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌ نفع یا وکیل یا قائم‌ مقام یا نماینده قانونی آنان، رسیدگی به‌ دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند».

بنابراین رسیدگی به دعوای حقوقی فقط با ارائه دادخواست امکان پذیر میشود.

مطلب مفید | وکیل تنظیم دادخواست و…

مستند به ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌ باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد‌ است، به‌ دفتر شعبه اول تسلیم می‌ گردد».

بر این اساس ، قاضی برای رسیدگی به یک دعوا، باید منتظر درخواست خواهان در قالب تنظیم و ارائه یک دادخواست به دادگاه باشد. در دعاوی کیفری، این امر به موجب شکوائیه انجام می گیرد.

دادخواست برای اقامه دعاوی حقوقی تنظیم میشود و ارائه دهنده آن باید در دعوی ذینفع باشد. ارائه دادخواست، با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آغاز و اطلاع از روند آن ، از طریق سامانه عدل ایران  یا درگاه خدمات قضایی قابل پیگیری خواهد بود.

مطلب مفید | درخواست استرداد دعوی

مهلت لایحه استرداد دادخواست و شرایط آنلایحه استرداد دادخواست چیست

بعد از ارائه دادخواست به مرجع قضایی ممکن است به هر دلیل خواهان از ادامه دعوی پشیمان شود. لذا در صدد استرداد دادخواست بر آید. حال وی با توجه به مهلت لایحه استرداد دادخواست سعی میکند در موعد مقرر لایحه استرداد دادخواست را تقدیم کند. اما این کار چگونه میسر است؟

وی در حقیقت با پس گرفتن دادخواست خویش ، از رسیدگی به دعوا صرف نظر میکند. قانونگذار، در قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت لایحه استرداد دادخواست را پیش بینی کرده است.

استرداد دادخواست، به معنای اعراض از آثار دادخواست می باشد. بر اساس بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی ، صدور قرار ابطال دادخواست ، از سمت دادگاه ، از آثار استرداد دادخواست می باشد. نکته مهم اینکه ؛ خواهان پس از تقدیم لایحه استرداد دادخواست ، امکان طرح مجدد دعوا و تقاضای رسیدگی به آن را دارد. به بیان روشن تر ، استرداد دادخواست ، اعتبار امر مختومه ندارد.

مطلب مفید | لایحه چیست؟

در ادامه خواهیم دید استرداد دادخواست از چه شرایطی برخوردار است و مهلت لایحه استرداد دادخواست چگونه خواهد بود. برای اطلاع از شرایط و مهلت لایحه استرداد دادخواست با ما همراه باشید.

 مهلت استرداد دادخواست

تا اینجا با مفهوم استرداد دادخواست آشنا شدیم . دانستیم با تقدیم لایحه استرداد دادخواست ، دادگاه اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست خواهد نمود. با توجه به اینکه لایحه استرداد دادخواست در مهلت مشخص صورت میگیرد و در صورتی از سمت دادگاه پذیرفته میشود که در مهلت قانونی و با تقدیم لایحه یا به طور شفاهی در اولین جلسه درخواست شود ، لازم است خواهان پرونده به مهلت استرداد دادخواست توجه نموده و در زمان مناسب ، لایحه استرداد دادخواست را به دادگاه بدهد.

ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص مهلت استرداد دادخواست ، مقرر می دارد : «خواهان می‌ تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌ نماید».

 با توجه به قانون ، مهلت لایحه استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی تعیین شده است. پس خواهان، در دعوای اصلی ، دعوای متقابل ، ورود ثالث ، جلب ثالث ، می تواند پس از اینکه دادخواست خود را به دادگاه ارائه کرد ، تا اولین جلسه دادرسی یا اولین جلسه پس از تقدیم دادخواست ، اقدام به استرداد آن نماید .

 شرایط استرداد دادخواست

آول : در مورد شرایط استرداد دادخواست توجه به مهلت تقدیم لایحه استرداد دادخواست مهم است که در اولین جلسه دادرسی باید تقدیم دادگاه شود.

دوم : خواهان نباید قبل از تقدیم لایحه استرداد دادخواست اظهار نظری در مورد دعوی بکند.

سوم :  اولین اظهار او باید ارائه لایحه استرداد دادخواست در اولین جلسه دادرسی باشد.

چهارم : مشروط بر اینکه خواهان در اولین جلسه دادرسی و تا قبل از اولین اظهار خود ، نسبت به تقدیم لایحه استرداد دادخواست اقدام کند، دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد نمود.

تفاوت استرداد دادخواست با استرداد دعوا

مراد و مقصود از استرداد دعوا چشم پوشی از تمام یا قسمتی از خواسته خواهان در دعوا است. و در هر مرحله از دادرسی و تا قبل از صدور حکم ، امکان پذیر است. اما لایحه استرداد دادخواست فقط باید تا پیش از جلسه اول دادرسی ارائه شود.

مطلب مفید | الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد مقرر میدارد :

«استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:

الف – خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.

ب – خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.

ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد».

نمونه لایحه استرداد دادخواست

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه …..

 احتراما، اینجانب ……. …….. به کد ملی ……….، خواهان دعوا، در پرونده شماره ……………، به شماره بایگانی ………… با موضوع ……………….، مطروحه در شعبه …………. می باشم. با توجه به اینکه تاریخ اولین جلسه رسیدگی به پرونده …../…../….. تعیین گردیده و هنوز، 5 روز تا موعد آن، باقی است و با استناد به ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی، که مقرر می دارد “خواهان می‌ تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند.” بدین وسیله، اراده خود را مبنی بر استرداد دادخواست خویش اعلام می دارم.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۰۰

شماره پرونده: ۹۷-۱۲۷-۲۳۶۱

استعلام:

آیا تجدید نظرخوانده خواهان بدوی می‌تواند به استناد بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست بدوی را مسترد و دادگاه تجدید نظر به استناد آن با نقص رای بدوی قرار رد دعوی خواهان را صادر نماید یا خیر؟ یا اینکه می بایست به استناد بند ج ماده ۱۰۷ قرار سقوط دعوی صادر شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی شکلاً یا ماهیتاً رد شده است و استرداد دعوای مردود غیر ممکن است، از این رو در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواه می­تواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۵۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۵۶۱

شماره پرونده: ۶۹-۷۲۱/۱-۷۲۴

استعلام:

۱- اگر قبل از جلسه دادرسی خواهان از دعوی خود به کلی صرف نظر کند در این صورت محکمه باید قرار ابطال دادخواست صادر نماید؟ یا قرار سقوط دعوی؟
اگر بعد از جلسه اول دادرسی و قبل از اتمام دادرسی و پیش از ختم مذاکرات اصحاب عوی خواهان از دعوی خود به کلی صرف نظر کند در این صورت محکمه باید قرار رد دعوی صادر کند؟ یا قرار سقوط دعوی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقنن در ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ در خصوص موارد استرداد دادخواست یا دعوا یا انصراف کلی ار آن مقاطع زمانی و قرارهای مربوط به هر یک،تعیین تکلیف کرده و در بند ج این ماده قرار سقوط دعوا را ناظز زماانی دانسته که مذاکرات اصحاب دعوا ختم شده باشد. وقتی خواهان دعوای خود را قبل از جلسه اول یا بعد از آن و قبل از ختم مذاکرات مسترد نموده است از شمول بند ج یادشده و موارد سقوط دعوا خارج.است. ضمنا انصراف کلی از دعوا نیز نوعی استرداد دعوا در معنای اعم آن است

منبع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استرداد دادخواست به نحو مشروط

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۴/۰۴/۰۸

شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۸۲۶۶۰۵۰۰۷۳۱

پیام: اگر خواهان در ظهر صفحه مندرج در پرونده درج کند «در صورت عدم حضور در جلسه دادگاه، خواسته مسترد تلقی شود»;، با تحقق شرط قرار ابطال دادخواست به علت استرداد صادر می‌شود.

رأی دادگاه بدوی

قرار دادگاه

در خصوص دادخواست خانم س. ح. بطرفیت آقای ف. ض. بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش نظر باینکه خواهان در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ بیان داشته در صورت عدم حضور در جلسات دادرسی پرونده مسترد شده تلقی می‌گردد و خواهان در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ حاضر نگردیده است لهذا دادگاه باستناد بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.قرار صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی …..

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. ح. بطرفیت اقای ف. ض. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۳۲ مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان ملارد که به موجب آن مستندا به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر شده است،

دعوی طلاق با عنایت به اینکه خود تجدیدنظرخواه اعلام کرده در ظهر صفحه مندرج در پرونده در صورت عدم حضور در جلسه دادگاه خواسته مسترد تلقی شود و لذا با اصلاح قرار رد به قرار ابطال دادخواست باستناد بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی باتوجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد.

لذا باستناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می‌شود. این رأی پس از ابلاغ بمدت ۲۰ روز قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور است.

شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رییس و مستشار

عبدالغفار آل حبیب – علی محمد علیخانی

منبع: سامانه ملی آراء قضایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up