وکیل دعاوی اشتباهات ثبتی و نقش وی در رفع اختلافات

با سلام.
کاربر گرامی لطفاً برای بهره مندی از خدمات وکالت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از ساعت 8 صبح تا 8 شب با شماره 09125453894 تماس بگیرید.

وکیل دعاوی اشتباهات ثبتی

وکیل رفع اشتباعات ثبتی

آشنایی با حیطه کار وکیل دعاوی اشتباهات ثبتی

اشتباهات و خطاهایی که در هنگام تنظیم و صدور سند در ادارات ثبت پیش می آید میتواند گاهی منشاء دعاوی حقوقی قرار گیرد. وکیل دعاوی اشتباهات ثبتی در اینگونه دعاوی میتواند نقش اساسی ایفا کند.

مطلب مفید | رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی

برخی شهروندان در ارتباط با پرونده های ثبتی خود بسیار نگران بوده و معمولاً بدنبال وکیل آشنا به امور دعاوی اشتباهات و اختلافات ثبتی هستند.

در اینجا برای آشنا ساختن این عزیزان با موضوع مورد بحث در چند عنوان به بررسی موضوع میپردازیم .

نقش هیئت نظارت در حل اشتباهات ثبتی

بر اساس قانون ثبت ، امورات مربوط به رفع اشتباهات ثبتی به ساختاری تحت عنوان هیئت نظارت سپرده شده است. تاریخ تشکیل این هیئت به سال 1310 باز میگردد. بنابراین ساختار مورد نظر ، از قدیمی ترین تشکیلات در این اداره می باشد.

مطلب مفید | نکات کلیدی در مورد اصلاح سند رسمی

در قانون ثبت و در ماده 6 آن ، هیئت نظارت برای حل اشتباهات و اختلافات ثبتی در هر استان تشکیل میگردد.

وظیفه این هیئت رسیدگی به تمام اشتباهات ثبتی در حوزه قضایی استان می باشد.

هیئت نظارت و اعضای آن

اعضای هیئت نظارت شامل افراد زیر می باشد :

 • رئیس سازمان ثبت استان یا معاون وی
 • شخص از قاضی های دادگاه تجدیدنظر استان منتخب رئیس قوه قضائیه
 • عضو علی البدل قوه قضائیه یا کارمندان مرکز استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه

مطلب مفید | وکیل ثبت اسناد و املاک

شروع رسیدگی به اشباهات ثبتی در هیئت نظارت

وقتی فرد مدعی اشتباه ثبتی ، شکایت خود را به اداره ثبت تقدیم میکند ، یا اینکه گزارش ثبتی محل ، مبنی بر وجود اشتباه ثبتی به هیئت نظارت میرسد ، هیئت نظارت بر اختلافات و اشتباهات ثبتی ، فرآیند رسیدگی رسمی به اشتباهات و رفع نواقص را آغاز مینماید.

مطلب مفید | نمونه دادخواست ابطال سند مالکیت معارض

وکیل رفع اختلافات ثبتی

هر گزارشی که از سطح شهرهای یک استان به هیئت نظارت مرکز آن استان میرسد فقط در آن مرکز مورد رسیدگی قرار میگیرد. در مرکز استان این هیئت در هفته دو بار تشکیل جلسه میدهد.

برخی نکات مهم در فرایند رسیدگی به اشتباهات ثبتی

الف) هیئت نظارت معمولاً شرح کاملی از روند اشتباهات و اختلافات ، نحوه رسیدگی و استدلالات قانونی و ثبتی و روند اقدامات را تشریح میکند. در انتهای گزارش مورد نظر ، قید میشود که آیا گزارش هیئت قابل اعتراض خواهد بود یا قطعی است.

ب) مطابق با ماده 25 اصلاحی قانون ثبت ، حدود صلاحیت و وظایف هیأت نظارت میتواند در مواردی مانند : «تضاد در تصرف اشخاص» ، «رخداد اشتباه در تشریفات ثبتی» ، «وقوع اختلاف در اجرای ماده  11 » و «تعارض در تصرف اشخاص» باشد.

پ) هرگاه در زمان ثبت ملک یا ثبت انتقال بعدی ، عامل بی دقتی و عدم توجه صاحب سند یا دفتر املاک موجب اشتباه تایپی در سند شود و یا چنانچه ثبت دفتر املاک مغایر یا در اختلاف با سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه باشد ، هیئت نظارت پس از بررسی و رسیدگی دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر می کند.

ت) حجم زیادی از اشتباهات ثبتی در مورد «نوشتن متراژ ساختمان»، «نوشتن شماره ملک» و موضوعاتی از این قبیل می‌شود.

اشتباهات ثبتی در چه مراحلی اتفاق می افتند؟

وقتی در زمان ثبت سند مأموران اداره ثبت اسناد و مدارک مرتکب خطا یا اشتباه میشوند؛ از این اشتباهات به‌ عنوان اشتباه ثبتی در حوزه ثبت یاد می‌شود.

اشتباه در ثبت اسناد ممکن است در هر یک از مراحل اولیه ، قبول تقاضای ثبت سند ، تفکیک ملک ، ثبت ملک ، صدور سند و… رخ دهد.

مطلب مفید | نمونه رای اصلاح سند

انواع اشتباهات ثبتی و تلاش وکیل رفع اختلافات ثبتی در آنها

برای تشخیص اینکه چه اشتباهی استباه ثبتی تلقی میگردد بهتر است با وکیل دعاوی اشتباهات ثبتی مشورت نمایید. برخی از اشتباهات ثبتی رایج ، عبارتند از :

 • اشتباه در مندرجات سند مالکیت
 • اشتباه در تفکیک ملک
 • اشتباه در پذیرفتن تقاضا برای ثبت سند
 • اشتباه در حقوق ارتفاقی ملک
 • اشتباه در نام صاحب سند ملک
 • اشتباه در نام خانوادگی صاحب سند مالکیت
 • اشتباه در شماره ملک برای ثبت
 • اشتباه در میزان مساحت ملک
 • اشتباه در نام ملک یا زمین
 • اشتباه در نام پدر مالک سند
 • اشتباه در شماره صاحب ملک
 • اشتباه در شماره ملی و شماره شناسنامه
 • اشتباه در عملیات تحدیدی ملک
 • اشتباه در وارد شدن به ملک مجاور

آگاهی وکیل دعاوی اشتباهات ثبتی از دسته بندی اشتباهات رایج ثبتی

وکیل دعاوی اشتباهات ثبتی میداند تمام اشتباهات ثبتی در یک گروه جای نمیگیرند . از جمله دسته بندی های موثر در اشتباهات ثبتی عبارتند از : اشتباه مؤثر در آگهی نوبتی ، اشتباه مؤثر در آگهی غیر نوبتی ، اشتباه مؤثر در آگهی‌های تحدیدی ، اشتباه غیر مؤثر در آگاهی‌های تحدیدی .

مطلب مفید | وکیل ثبتی و خدمات ثبت

نقش وکیل دعاوی اشتباعات ثبتی در مراجع رسیدگی

وکیل دعاوی اشتباهات ثبتی قادر است با شناخت قانون و روند رسیدگی های ثبتی از حقوق ذینفعان دفاع نماید. وکیل میداند برای اینکه بتوانید برای حل اشتباهات و اختلافات ثبتی اقدام کنید ؛ باید با مراجع رسیدگی به اشتباهات ثبتی آشنا شوید . مطابق با قانون ، دو مرجع صالح برای رسیدگی به اشتباهات ثبت اسناد و مدارک وجود دارد که عبارت هستند از:

الف) هیئت نظارت

هیئت نظارت مطابق با ماده شش قانون ثبت از سه عضو اصلی در مقر دادگاه هر استان تشکیل ‌شده است. تمام اشکالات در هر استان توسط هیئت نظارت همان استان بررسی می‌شود.

ب) شورای عالی ثبت

چنانچه قرار باشد به حکم هیئت نظرت اعتراض شود ، باید برای تجدیدنظر به آراء این هیئت ، به شورای عالی ثبت مراجعه شود. شورای عالی ثبت متشکل از دو قاضی دیوان عالی کشور و مدیرکل ثبت اسناد و مالکیت است.

شورای عالی ثبت اسناد و مالکیت تنها یک ‌بار در هفته و در تهران جلسه برگزار می‌کند. در کنار رسیدگی به رأی هیئت نظارت، هرگونه آرایی که توسط هیئت نظارت برای اشتباهات صادرشده باشد؛ اما دارای نقض و خلاف قوانین ثبتی باشد، شورای عالی ثبت به رسیدگی آن می‌پردازد.

ذینفع در یک پرونده که هیئت نظارت رای خود را در مورد آن صادر نموده ، می‌تواند تا 20 روز بعد از دریافت رأی هیئت نظارت ، برای اعتراض به شورای عالی ثبت مراجعه کند. شورای عالی ثبت بعد از رسیدگی و بررسی تجدیدنظرخواهی ، رأی خود را صادر می‌کند. رأی صادرشده توسط شورای عالی ثبت تحت هیچ شرایطی قابلیت اعتراض مجدد ندارد.

معترضین به آراء هیئت نظارت کیستند؟

مستند به قانون ثبت ، حق اعتراض به آراء هیئت نظارت در خصوص اشتباهات در ثبت سند اسناد و مالکیت فقط از سوی افراد زیر قابل انجام است :

 1. ذینفع در اشتباه ثبتی و رأی هیئت نظارت
 2. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک در مواردی که هیئت نظارت رأی خود را متناقض با قوانین ثبت صادر کند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up