اظهارنامه ثبت شرکت و نحوه تنظیم آن

با سلام.
کاربر گرامی برای برقراری ارتباط با مشاور حقوقی در امور دعاوی خانواده ، از ساعت 8 صبح تا 8 عصر با شماره 09125453894 تماس بگیرید.

اظهارنامه ثبت شرکت  و نحوه تنظیم آن 

"<yoastmark

شاید شما در زمره افرادی باشید که اخیراً با همکاری برخی دوستان و همفکران خود به فکر راه اندازی شرکت افتاده اید. باید بدانید که در این مسیر باید تلاش بکنید. این تلاش ها در ابعاد مختلف قابل توجه است. از جمله: اهداف تجاری و راههای رسیدن به آن . موضوع مشارکت و نحوه سرمایه گذاری. جذب نیروی همکار.

یکی از مهمترین موضوعات، مراجعات مکرر به اداره ثبت شرکت ها و تلاش برای قانونی کردن ثبت شرکت از طریق تنظیم فرم های مختلف در سامانه این اداره است. شما ذقطعاً باید در این مسیر با برخی موضوعات آشنا شوید. یکی از این موارد، اظهارنامه ثبت شرکت است. در اینجا قصد داریم در مورد اظهارنامه ثبت شرکت نکاتی را مطرح نماییم. پس با ما همراه شوید.

اظهارنامه برای ثبت شرکت

برای انجام ثبت هر شرکت میباید اظهارنامه تهیه شود. اظهارنامه ثبت شرکت سندی الزام آور است که در هنگام تاسیس شرکت‌های سهامی تکمیل میشود. این اظهارنامه‌ ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه‌ پذیره‌ نویسی سهام که به امضاء کلیه مؤسسین میرسد، خواهد شد. متقاضی ثبت شرکت سهامی عام در تهران این فرم تکمیل شده را به اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان‌ها به دایره ثبت شرکت‌ها تحویل می دهد.

در مناطقی که دایره‌ ثبت شرکت‌ها وجود ندارد متقاضی باید آن را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت نماید(به ماده 6 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مراجعه شود).

اظهارنامه بر اساس قانون تهیه می شود

موسسین شرکت هنگامی که می‌خواهند شرکت سهامی را به ثبت برسانند باید اظهارنامه ثبت شرکت را بر اساس قانون‌ تهیه و تنظیم نماینذ. بعد از تنظیم باید آن را به همراه برخی مدارک دیگر شامل طرح اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی تسلیم نمایند.

اظهارنامه ثبت شرکت در دو نسخه تهیه می شود. سپس تمامی اعضای هیات مدیره به همراه بازرسان اصلی و علی البدل باید آن را امضا نمایند. سپس بعد از طی این مراحل به اداره مربوطه که همان اداره ثبت شرکت‌ها است تحویل دهند.

برابر ماده  5 قانون تجارت مصوب 1311 نسخه دوم اظهارنامه بعد از طی همه مراحل ثبت شرکت، به شکل کاملاً مهر و موم شده (توسط اداره ثبت شرکت‌ها) به متقاضی تحویل داده خواهد شد.

قانون و مقررات مرتبط با اظهارنامه

قانون اظهارنامه ثبت شرکت

قانون اظهارنامه ثبت شرکت

اولین بار ، قانونی که در مورد اظهارنامه مقرراتی را وضع نمود، نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خرداد ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی آن بود. این نظام نامه جزء اولین قوانین حوزه تجارت محسوب می شود. نگاه قانون موصوف عمدتاً متوجه ثبت شرکت های خارجی در ایران بود. زیرا در آن زمان شرکت های ایرانی رونق چندانی نداشتند. در مواد 4 تا 6 این قانون به اظهارنامه ثبت شرکت اشاره شده است.

یکسال بعد از قانون مورد نظر، قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت 1311 به تفصیل در مورد تجارت مقرراتی را وضع نمود. در ماده 44 این قانون آمده است:

اظهارنامه …..باید توسط موسسین شرکت تنظیم شده و با تمامی اسناد دیگر که مربوط به ثبت شرکت است، به مجمع عمومی تسلیم شود. تا درستی آن مورد بررسی قرار گیرد.

در سال 1347 قانون تجارت مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاحاتی در آن به عمل آمد. در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 و در ماده 6 آن بطور خلاصه چنین مقرر شده است:

مطلب مفید | ثبت تغییرات در شرکت   

برای تأسیس شرکت‌های سهامی عام، مؤسسین باید حداقل بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کنند. و حداقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد‌شده را در حساب شرکت تازه تاسیس نزد یکی از بانک‌ها سپرده نمایند.

سپس اظهارنامه‌ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه‌ پذیره‌نویسی سهام که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکت‌ها تسلیم کنند.

در شهرستان‌ها این مدارک به دایره ثبت شرکت‌ها و در نقاطی که دایره‌ثبت شرکت‌ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت می شود.

‌تبصره – هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی‌ حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم نمایند.

برابر قانون تجارت، در هنگام تاسیس شرکت ، موسسین موظفند یک پنجم سرمایه شرکت را تعهد نمایند. سپس به میزان حداقل سی و پنج درصد از مبلغ تعهد شده را در یک حساب نزد یکی از بانک­ها، به نام شرکت تازه تاسیس سپرده نمایند. سپس اظهارنامه تکمیل شده را همراه با اساسنامۀ شرکت و طرح اعلامیۀ پذیره نویسی سهام ، که همۀ مؤسسین آن را امضا کرده باشند به ادارۀ کل ثبت شرکت­ها تسلیم دارند.

‌فرم اظهارنامه

فرم اظهارنامه ثبت شرکت

 

فرم اظهارنامه ثبت شرکت یک فرم چاپی است و برابر ماده 7 قانون اخیرالذکر باید با قید تاریخ به امضاء کلیه مؤسسین رسیده و موضوعات زیر مخصوصاً در آن ذکر شده باشد:

1 – نام شرکت.

2 – هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین.

3 – موضوع شرکت.

4 – مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک.

5 – تعداد سهام با نام و بی‌نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه‌ سهم.

6 – میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده‌اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. در‌ مورد آورده غیر نقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود.

7 – مرکز اصلی شرکت.

8 – مدت شرکت.

استعلام اظهارنامه 

استعلام اظهارنامه ثبت شرکت را از دفترخانه‌های رسمی می‌توان انجام داد. برابر قانون از جمله نظام نامه ثبت شرکت ها مصوب سال 1310 در ماده 26 مقرر نموده است:  مراجعه به دفاتر ثبت شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم مردم آزاد و هر ذینفعی می‌تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند.

چه مواردی در اظهارنامه ثبت شرکت قید می‌شود؟

نام شرکت

نوع شرکت

موضوع شرکت

مرکز اصلی و نشانی صحیح آن

اسامی شرکاء یا موسسین

مبدا تشکیل شرکت و مدت آن

سرمایه شرکت اعم از نقدی و جنسی

میزان سهام هر یک از شرکاء

مدیر یا مدیران شرکت، اشخاصی که حق امضاء دارند

ترتیب تقسیم سود شرکتمواقع رسیدگی به حساب

مطلب مفید| وکیل حقوقی شرکت

فسخ شرکت

محل شعب شرکت

بازرس شرکت

عده سهام ، عده و مقدار سهام نقدی ، عده و مقدار سهام غیر نقدی

اظهارنامه ثبت شرکت چه زمانی تنظیم می شود؟

هنگامی که اساسنامه شرکت کاملاً مشخص شد و مدیران شرکت‌ و بازرسان حساب تعیین شدند اظهارنامه نیز بر اساس ماده 44 قانون تجارت تنظیم می شود.

موارد تنظیم  اظهارنامه، تقاضانامه و شرکتنامه 

موارد تنظیم اظهارنامه ، تقاضانامه و شرکتنامه

موارد تنظیم اظهارنامه ، تقاضانامه و شرکتنامه

اظهارنامه ثبت شرکت یا تقاضانامه ثبت شرکت جزء اوراق بهادار است. همه شرکت های تجاری باید اظهارنامه ثبت شرکت یا تقاضانامه ثبت شرکت را تنظیم کنند. این فرم در دو نسخه تهیه می شود و همه موسسین باید آن را امضا کنند. نسخه اول در بایگانی و سوابق اداره ثبت شرکت نگهداری می شود. نسخه دوم نیز در اختیار شرکت قرار می گیرد. در صورت افزایش سرمایه شرکت، صورتجلسه این افزایش سرمایه در اظهارنامه قید می شود.

شرکتنامه یک سند مهم برای ثبت شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی است. شرکتنامه در اصل یک قرارداد مکتوب میان شرکاء است که باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد. تشابه آن با تقاضانامه در این است که شرکتنامه بخشی از اساسنامه است. این سند برای شرکت‌های تجاری از اهمیت ویژه برخوردار است.

برابر مواد 36 و 97 و 142 قانون تجارت، شرکتنامه سندی است که بین دو یا چند شریک بمنظور تشکیل شرکت تجاری تنظیم شده باشد. بنابراین شرکت ها و موسسات غیر تجاری نیازی به شرکتنامه ندارند. در شرکت نامه نسبت مشارکت هر شریک و سهم الشرکه هر کدام اعم از نقدی یا غیر نقدی که باید تقویم شده باشد قید می گردد.

ضمائم ثبت شرکت های تجاری

در هنگام تاسیس شرکت ها و ثبت آن علاوه بر تکمیل فرمهای تقاضانامه، اظهارنامه ثبت شرکت و شراکتنامه، لازم است در مورد هر شرکت بر مبنای مفاد ماده 196 قانون تجارت، ضمایمی تقدیم اداره ثبت شرکت گردد. این ضمائم در مورد انواع شرکتها متفتاوت و به شرح زیر می باشد.

مطلب مفید| وکیل دعاوی سرکت

 الف) شرکت های سهامی

 1.  یک نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی
 2. نسخه ی طرح اساسنامه شرکت
 3. نوشته ای بیانگر تعهد پرداخت کلیه سرمایه در شرکت های سهامی خاص و بیست درصد در شرکت های سهامی عام
 4. اسامی شرکاء با تعیین نام و نام خانوادگی و عده سهام هر کدام از آن ها
 5. سواد مصدق از تصمیمات مجمع عمومی سهامداران

با مسئولیت محدود

 1. یک نسخه مصدق از شرکتنامه شرکت
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت (در صورت وجود)
 3. اسامی شریک یا شرکایی که جهت اداره شرکت مشخص شده اند
 4. نوشته ای به امضاء مدیر شرکت نمایانگر پرداخت کلیه سرمایه نقدی و ارائه ی کلیه ی سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های نقدی

اظهارنامه ثبت شرکت

ب) شرکت تضامنی

 1. یک نسخه مصدق از شرکتنامه شرکت
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت (در صورت وجود)
 3. نوشته ای به امضاء مدیر شرکت نماینگر پرداخت کلیه سرمایه نقدی و ارائه کلیه سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی
 4. اسامی شریک یا شرکایی که جهت اداره ی شرکت مشخص شده اند

پ) شرکت نسبی

 1. یک نسخه مصدق از شرکتنامه شرکت
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت (در صورت وجود)
 3. اسامی مدیر یا مدیران شرکت
 4. نوشته ای به امضاء مدیر شرکت بیانگر پرداخت تمام سرمایه نقدی و ارائه کلیه سرمایه غیر نقدی با مشخص نمودن قیمت حصه های غیر نقدی

ت) شرکت مختلط سهامی

 1. یک نسخه مصدق از شرکتنامه شرکت
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت
 3. اسامی مدیر یا مدیران شرکت
 4. نوشته ای به امضاء مدیر شرکت بیانگر تعهد پرداخت کلیه سرمایه سهامی و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
 5. سواد مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذبور در مواد ۴۰ و ۴۱ و ۴۴
 6. نوشته ای به امضاء مدیر شرکت بیانگر پرداخت کلیه سرمایه نقدی شرکاء ضامن و ارائه تمام سرمایه غیرنقدی با مشخص نمودن قیمت حصه های غیر نقدی

ث) شرکت مختلط غیر سهامی

 1. یک نسخه مصدق از شرکتنامه شرکت
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت (در صورت وجود)
 3. اسامی شریک یا شرکاء ضامن که دارای پست مدیریت می باشند

ج) شرکت تعاونی

 1. یک نسخه از شرکتنامه شرکت
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت (در صورت وجود)

نمونه فرم

نمونه فرم تقاضانامه ثبت شرکت

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری

تقاضانامه

امضا کنندگان زیر ثبت شرکت را با مشخصات ذیل تقاضا می نمائیم:

۱- نام کامل شرکت و نوع آن: ……(با مسئولیت محدود/تضامنی/نسبی)

۲- موضوع شرکت: ………………

۳- نشانی کامل مرکز اصلی: ……………………

کد پستی: ………………………

نشانی کامل شعبه شرکت (در صورت تعیین مدیر نام مدیران شعبه): ندارد / دارد (با ذکر آدرس و مشخصات)

۴- اسامی شرکاء یا موسسین:

۱. نام و نام خانوادگی: …… به شماره ملی: … نشانی: …… کد پستی: …

۲. نام و نام خانوادگی: …… به شماره ملی: .. نشانی: …د پستی: …

۵- مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ……………

۶- مدت فعالیت شرکت نامحدود / محدود (با ذکر مدت)

۷- سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ … ریال نقدی و مبلغ …. ریال غیر نقدی

مطلب مفید | ثبت شرکت و مؤسسه

۸- میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء:

۱-  آقای / خانم … به شماره ملی … مبلغ … ریال-  آقای / خانم … به شماره ملی … مبلغ … ریال

۹- اسامی کلیه اعضای هیات مدیره با ذکر سمت آنان و دارندگان حق امضاء:

۱. آقای / خانم …… به شماره ملی … به سمت مدیر عامل، عضو هیئت مدیره.

۲. آقای / خانم ……به شماره ملی …به سمت مدیر عامل، عضو هیئت مدیره.

کلیه اوراق عادی و اداری و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادهای اسلامی با امضای …… همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

نکته: برای آشنایی بیشتر با وضعیت‌های گوناگون حق امضا در شرکت بر رو آن کلیک نمایید.

۱۰-  ترتیب تقسیم سود شرکت به نسبت سهم الشرکه می‌باشد.

۱۱- موقع رسیدگی به حساب سالیانه سود شرکت  از اول فروردین ماه هر سال و به بیست و نهم اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس شرکت می‌باشد.

۱۲- انحلال شرکت مطابق ماده ۱۱۴ قانون تجارت خواهد بود.

نمونه فرم اظهارنامه ثبت شرکت

1- نام شرکت……….
2- اطلاعات و محل اقامت موسیسن به تفکیک
نام و نام خانوادگی……… شماره شناسنامه………محل صدور……… تاریخ تولد…….. شماره ملی…… نشانی و کد پستی…….تلفن همراه…. تلفن ثابت……. آدرس سایت یا جیمیل……(در صورتی که شخصیت حقوقی باشد باید تمامی اطلاعات مذکور را با تناسب مربوط به اشخاص حقوقی تکمیل نمود.
3- موضوع شرکت………..

4- سرمایه شرکت
میزان سرمایه نقدی ………….. میزان سرمایه غیر نقد…… تعداد سهام با نام………. تعداد سهام بی نام………
5- اسامی سهامداران و میزان تعهد
نام و نام خانوادگی…….. میزان سهم نقدی……. میزان سهم غیر نقدی ……… تعهد…… مبلغ…………. برای سرمایه شرکت طی رسید ….. در مورخ……… در بانک………. شعبه………پرداخت شده و مبلغ ………. در تعهد سهام داران است.

مطلب مفید | وکیل ثبت موسسه

6- آدرس و کد پستی شرکت……
7- مدت شرکت از تاریخ……. به مدت…..
8- مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضاء دارند
مشخص کردن اعضای هیئت مدیره، رئیس هیئت، نایب رئیس و مدیر عامل
مشخص کردن افرادی که حق امضاء معتبر دارند
9- مشخصات مدیر عامل و اختیارات ایشان
10- مشخصات بازرسان
11- امضاء تمامی اعضاء شامل نام و نام خانوادگی و امضاء

نمونه فرم شرکتنامه

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری

شراکتنامه

۱- نام کامل شرکت و نوع آن: شرکت … (با مسئولیت محدود/تضامنی/نسبی)

۲- موضوع شرکت: ………..

۳- نشانی کامل مرکز اصلی: ………. کد پستی: ……… نشانی کامل شعبه شرکت (در صورت تعیین مدیر نام مدیران شعبه): ندارد / دارد (با ذکر مشخصات دقیق مدیران شعبه و آدرس شعبه)

۴- اسامی شرکاء یا موسسین:

۱. نام و نام خانوادگی: ……………………. با شماره ملی …………………….. نشانی: ……………………… کد پستی: ……………………

۲. نام و نام خانوادگی: ……………………. با شماره ملی …………………….. نشانی: ……………………… کد پستی: ……………………

۳. نام و نام خانوادگی: ……………………. با شماره ملی ………………انی: ……………………… کد پستی: ……………………

۵- مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ………………….

مدت فعالیت شرکت نامحدود / محدود (با ذکر تاریخ).

وکیل ثبت شرکت

۶- سرمایه شرکت عبارت است از:

مبلغ ………………… ریال نقدی و مبلغ ۰ ریال غیر نقدی.

۷- میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء:

۱-۷ آقای / خانم ………………………. به شماره ملی …………………..  مبلغ ……………….. ریال.

۲-۷ آقای / خانم ………………………. به شماره ملی …………………..  مبلغ ……………….. ریال.

۳-۷ آقای / خانم ………………………. به شماره ملی …………………..  مبلغ ……………….. ریال.

۸- اسامی کلیه اعضای هیات مدیره با ذکر سمت آنان و دارندگان حق امضاء:

۱-۸ آقای / خانم ………………………….. به شماره ملی ……………………………… به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره.

۲-۸ آقای / خانم ………………………….. به شماره ملی ……………………………… به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره.

۳-۸ آقای / خانم ………………………….. به شماره ملی ……………………………… به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره.

کلیه اوراق عادی و اداری و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادهای اسلامی با امضای ……………….. همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اساسنامه شرکت

حال که اندکی در باره اظهارنامه ثبت شرکت مطالبی را آموختیم، خوب است بدانیم اساسنامه یک شرکت، سند هویت بخش آن است. اساسنامه نشان می دهد این شرکت چگونه شرکتی است. مدیران آن کیستند. برای چه اهدافی آن را تاسیس نموده اند. چگونه می خواهند آن را مدیریت نمایند . سرمایه خود را چکونه بدست آورده اند. نحوه تقسیم سود و مدیریت شرکت با چه کسانی است. حدود اختیارات مدیران به چه صورت است. و…

با توجه به ماده 8 قانون لایحه اصلاحی 24/ 12 / 48 در اساسنامه، موارد زیر ذکر می شود:

1-نام شرکت

2-موضوع شرکت که به شکل واضح بیان شده است.

3-زمان تاسیس شرکت

4-مکان اصلی شرکت و اگر شرکت دارای شعبه است نام و آدرس شعبه

5-هر آنچه که به عنوان سرمایه نقدی و غیر نقدی وجود دارد.

6-تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن‌ها و هرگاه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد، خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام.

7-مشخص کردن پولی که پرداخت شده برای هر سهم و نحوه مطالبه آن

 8-چگونگی انتقال سهام با نام

اظهارنامه ثبت شرکت

وکیل ثبت موسسه حلال مشکلات شما

9-روش تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بر عکس.

10- صدور اوراق قرضه و شرایط آن در صورتی که پیش بینی شده باشند.  صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن‌ها

11-چگونگی کاهش و افزایش سرمایه ارائه می‌شود.

12-زمان برای دعوت مجامع مشخص می‌شود.

13-قوانینی وجود دارد که حد نصاب برای تشکیل مجمع‌های عمومی مشخص می‌کند.

14-تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت نموده و یا استعفاء می‌کنند یا به جهات قانون محجور، معزول و یا ممنوع می‌گردند.

15-مدیران دارای چه وظیفه ای هستند.

16- سهامی که به شکل تضمینی هستند باید هزینه آنها توسط مدیران به صندوق پرداخت شود.

17-باید مشخص باشد که هر شرکت دارای چند بازرس است و مدت زمانی که برای ماموریت های تعیین می‌شود نیز مشخص باشد.

18- آغاز و پایان هر سال مالی در یک اساسنامه باید تعیین شود و سود و ضرر مشخص شده و این موارد در مجمع عمومی سالانه انجام می‌شود.

19-انحلال یک شرکت به صورت اختیاری چگونه صورا می‌گیرد و ترتیب کار به چه شکل انجام می‌شود.

20-چگونه اساسنامه تغییر می‌کند.

 وکیل ثبت شرکت در گروه حقوقی تخصصی ملکی اداری

برای پیگیری حقوقی اظهارنامه ثبت شرکمت و نیز دعاوی مربوط به شرکت، از مرحله ثبت شرکت تا انواع دعاوی مرتبط با ثبت برند و مالکیت فکری می توانید با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up