اعتراض به حکم مهریه

با سلام.
کاربر گرامی برای برقراری ارتباط با مشاور حقوقی در امور دعاوی خانواده ، از ساعت 8 صبح تا 8 عصر با شماره 09125453894 تماس بگیرید.

اعتراض به حکم مهریه

اعتراض به حکم مهریه توسط مردآشنایی با اعتراض به حکم مهریه

مطالبه مهریه به عنوان یک حق مالی و قانونی برای زنان به رسمیت شناخته شده است. زنان بعد از جاری شدن صیغه عقد مالک مهریه میشوند و میتوانند در صورت لزوم از طری مجاری قانونی آن را مطالبه و دریافت نمایند.

برای مطالبه و اجرای مهریه میتوان از طریق دادگاه و یا اداره ثبت اقدام نمود.

وقتی رای دادگاه صادر و قطعی میشود ، زوج باید مهریه را بپردازد . اما ممکن است رای صادره مورد اعتراض واقع شود. برای اعتراض به حکم مهریه میتوان از چند روش اقدام به اعتراض و پیگیری نمود.

مطلب مفید | وکیل خانواده

در اینجا قصد داریم در مورد موضوع اعتراض به حکم مهریه و صدور حکم قطعی دادگاه و نیز در مورد پرداخت مهریه برخی نکات مهم را مطرح و پیرامون آن توضیحات لازم را ارائه دهیم. از جمله : نحوه اعتراض به حکم مهریه و روش های مختلف آن ، مدارک لازم برای طرح دعوا و اعتراض ، هزینه در هر روش ، نمونه متن اعتراض به حکم مهریه و نحوه اعتراض زوج به حکم قطعی مهریه، بحث خواهیم نمود.

شیوه های اعتراض به حکم مهریه

مهریه حق زنی است که ازدواج میکند. بنابراین مورد حمایت قانون است. زوجه بعد از عقد ازدواج میتواند در هر زمان مهریه را مطالبه کند.

اما مشکل زمانی آغاز میشود که مردان بیش از توان مالی خود برای زنان خود مهریه را تعیین و یا آن را پذیرفته و متعهد به پرداخت آن شده اند.

بنابراین وقتی به هر دلیل از جمله درخواست طلاق ، زن بدنبال دریافت مهریه خود میرود با مقاومت مرد مواجه میشود و کشمکش ها آغاز میشود.

با مراجعه زوجه به دادگاه یا اداره ثبت برای دریاقت مهریه ممکن است همسر وی با حکم دادگاه مبنی بر پرداخت مهریه مواجه شود. همچنین ممکن است اجرای ثبت برای مهریه زن اجراییه صادر کرده باشد و برگه اجراییه برای مرد ارسال شود.

در چنین مواردی قانون اجازه اعتراض به اجرای ثبت مهریه را داده است. برای اعتراض به اجرای ثبت مهریه میتوان راههای مختلفی را مورد توجه قرار داد. در ادامه این راههای حقوقی را مد نظر قرار خواهیم داد.

تجدیدنظرخواهی

وقتی حکم مهریه به طرفین ابلاغ میشود ممکن است یکی از طرفین پرونده از حکم ناراضی باشد. در این موارد امکان تجدیدنظر خواهی از حکم وجود دارد. برای تجدید نظر خواهی از احکام حقوقی لازم است یکی از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی موجود باشد. جهات قانونی تجدید نظرخواهی عبارتند از :

‌الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی

‌د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای

ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.»

مطلب مفید | بهترین وکیل طلاق

توضیح اینکه اگر در نمونه متن اعتراضی به حکم مهریه ، صرفاً به یکی از این جهات اشاره شده باشد ، در صورتی که جهات دیگر نیز وجود داشته باشد ، دادگاه تجدیدنظر ، به آن جهات نیز رسیدگی خواهد کرد.

واخواهی

اگر دعوای مهریه بدون حضور زوج برگزار و حکم آن صادر شود ، دعوا غیابی محسوب میگردد. حال اگر زای صادره به ضرر زوج باشد امکان واخواهی از رای برای زوج محفوظ خواهد بود.

مطلب مفید | توقیف اموال برای مهریه

حکم مهریه در صورتی نسبت به شوهر غیابی محسوب میشود که ابلاغیه وقت دادرسی به زوج یا وکیل وی ، ابلاغ واقعی نشده باشد ،زوج یا وکیل او در جلسات دادرسی حاضر نشده و لایحه نیز ارسال نکرده باشند و رای صادره هم به هیچکدام از این اشخاص ابلاغ واقعی نشده باشد.

 فرجام خواهی

چنانچه دادگاه بدوی خانواده اقدام به صدور رای درمورد مهریه بنماید و با عدم اعتراض در دادگاه تجدید نظر مواجه نشود ، نحوه اعتراض به حکم مهریه ، به روش فرجام خواهی حقوقی خواهد بود.

در این روش به دلیل عدم استفاده از حق تجدید نظر خواهی ، قانون اجازه اعتراض زوج به حکم قطعی مهریه را در قالب فرجام خواهی به زوج داده است. زوج حق خواهد داشت تا با تنظیم و تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی ، به حکم مهریه اعتراض نماید.

اعاده دادرسی

ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی جهات اعاده دادرسی را روشن نموده است. این جهات عبارتند از :

1-موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

۵- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.

۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

چنانچه رای صادره در مورد مهریه با یکی از جهات مورد نظر همسو باشد ، امکان اعتراض زوج به حکم قطعی مهریه یا اعتراض زوجه به این حکم توسط قانون گذار وجود خواهد داشت.

نظر به اینکه موضوع حکم ، توسط خواهان درخواست نشده یا اینکه حکم به بیشتر از مبلغ خواسته صادر گشته باشد.

مطلب مفید | مهریه در طلاق توافقی

همچنین به منظور اعتراض زوج به حکم قطعی مهریه یا اعتراض زوجه به این حکم ، لازم است تا حکم صادر شده در دعوای مطالبه مهر ، به علت انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی ، قطعی شده باشد.

نحوه اعتراض به حکم مهریهفرایند اعتراض به حکم مهریه

فرد معترض به حکم دادگاه در مورد مهریه باید شماه ثنا داشته باشد . در غیر این صورت باید ابتدا به دفتر خدمات قضایی مراجعه و شماره ثنا دریافت کند.

سپس دادخواست خود را برای ثبت رسمی ، بر اساس یکی از شیوه های اعتراضی مورد اشاره ، تنظیم و ظرف بیشت روز از تاریخ ابلاغ حکم ، فایل آن را به دفتر خدمات قضایی ارائه نماید.

برای اعتراض چه مدارکی لازم است؟

رسید ثبت نام در سامانه ثنا یا همراه داشتن نام کاربری و کلمه عبور(کد ثنا)

کارت ملی و شناسنامه شخص اعتراض کننده به رای

سند نکاحیه یا همان قباله ازدواج

تصویر برابر اصل شده حکم دعوای مهریه و شماره پرونده

هزینه اعتراض

خدمات قضایی ، غالبا دارای هزینه مشخص می باشد. این هزینه ها در هنگام ثبت دادخواست باید به سیستم قضایی پرداخت شود. برای اعتراض به رای مهریه نیز هزینه قانونی آن پرداخت گردد.

هزینه اعتراض به حکم مهریه، یک مبلغ و نرخ ثابت نیست و با توجه به نحوه اعتراض و روش انتخابی ، به شرح زیر می باشد :

واخواهی : 4.5 درصد محکوم به می باشد.

 تجدید نظر خواهی : 4.5 درصد محکوم به است.

 فرجام خواهی : 5.5 درصد محکوم به می باشد.

 اعاده دادرسی : 5.5 درصد محکوم به است.

 نمونه متن اعتراض به حکم مهریه

ریاست محترم دادگاه ……………….

با سلام

احتراما اینجانب ……………….، خوانده پرونده کلاسه ………………. که منجر به صدور دادنامه پرداخت مهریه به نرخ روز، به شماره ……………….، مورخ ………………. گشته است، در اعتراض به دادنامه غیابی مزبور، به استحضار می رساند: با توجه به اینکه همسر اینجانب، خانم ………………. که خواهان دعای مهریه بوده، در تاریخ ………………. با حضور در دفتر اسناد رسمی شماره ……………….، تمام مهریه خود را بذل نموده، حقی برای مطالبه مهریه نداشته است.

لذا، با تقدیم این دادخواست، درخواست نقض حکم صادره، با استناد به سند رسمی بذل مهریه که تصویر آن، ضمیمه دادخواست گردیده، به علاوه کلیه هزینه ها و خسارات دادرسی، مستندا به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی، مورد استدعا می باشد.

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

وصول و تقاضای مطالبه مهریه به دو روش امکان پذیر می باشد. مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت و مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده.

در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت ، زوجه یا وکیل وی باید به همراه داشتن اصل سند ازدواج و مدارک شناسایی، به دفترخانه ای که سند ازدواج در آن تنظیم شده است مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه نسبت به مهریه می نمایند. پس از احراز هویت تقاضا کننده و صلاحیت او برای درخواست اجرا، سردفتر اخطاریه ای را که شامل مورد اجراست تهیه و امضاء و به اداره ثبت ارسال می کند.

برای مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، زوجه باید بدوا در سامانه ثنا ثبت نام نماید و به همراه مدارک خود جهت احراز هویت که ( شامل سند ازدواج ، کارت ملی، شناسنامه ) می باشد به دفترخانه محل وقوع عقد مراجعه نماید.

با مطالبه مهریه زوجه، سردفتر اقدام به صدور برگه اجرائیه می نماید و پرونده را به اداره ثبت ارسال می کند. پس از وصول پرونده در اداره ثبت، اموال معرفی شده از طرف زوجه توقیف و به زوج ابلاغ میشود.

زوج 10 روز از تاریخ ابلاغ مهلت دارد تا نسبت به پرداخت مهریه اقدام نماید. اگر زوج در مهلت 10 روز نسبت به پرداخت مهریه اقدام ننماید ، چنانچه زوجه اموالی توقیف نماید اموال جهت قیمت گذاری به کارشناس ارجاع می شود که پس از ارزیابی و تعیین قیمت پایه اموال به مزایده گذاشته می شود و زوجه از محل فروش آن  می تواند مهریه خود را دریافت نماید.

بخشنامه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

مطابق بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجم ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر دارد: مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرایی می‌شوند. ادارات مذکور مکلف هستند بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند.

چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهد سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند. به منظور اتخاذ رویه واحد و مدیریت صحیح قضائی پرونده‌های مهریه، تمامی واحدهای قضائی زیر مجموعه دادگستری‌های سراسر کشور باید به این ترتیب اقدام کنند:

  • از پذیرش دعاوی مطالبه مهریه قبل از صدور گواهی موضوع بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه خودداری کنند.
  • واحدهای اجرای احکام مدنی ( اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پرونده‌های مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک‌ها و…) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.
  • در خصوص نیابت‌های واصله از خارج استان، وفق بند (ب) قانون مارالذکر اقدام کند و چنانچه نتیجه‌ای حاصل نشد پرونده‌های نیابتی بدون اقدام در خصوص جلب و بازداشت محکومه علیه به مرجع معطی نیابت اعاده شود.
بنابراین :

مطابق بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجم توسعه اگر زوجه ای قصد اجرا گذاشتن مهریه را داشته باشد باید بدوا به محل وقوع عقد مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه نماید. بعد از ارجاع پرونده به اداره پنجم مهریه نسبت به توقیف اموال اقدام نماید اگر زوجه ظرف 2 ماه نسبت به شناسایی و توقیف اموال اقدام نماید باید نسبت به مختومه کردن پرونده اقدام نماید. زوجه بعد از دریافت گواهی از اداره ثبت می تواند نسبت به مطالبه مهریه از طریق دادگاه اقدام نماید. بنابراین کلیه محاکم ایران از پذیرش دادخواست مهریه در ابتدا بدون مراجعه قبلی به اداره ثبت منع شده اند.

نحوه درخواست صدور اجرائیه برای مهریه

درخواست صدور اجرائیه باید روی فرم چاپی مخصوص که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تنظیم شده نوشته شود تا به جریان انداخته شود. همچنین سر دفتر موظف است، پس از صدور اجرائیه مراتب امر را توسط پست پیشتاز به اطلاع زوج برساند. زوجه پس از مراجعه به ثبت تشکیل پرونده می دهد و پس از تشکیل پرونده اجرای ثبت، اجرائیه را به زوج ابلاغ می کند تا ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت مهریه اقدام نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up