توقیف اموال برای مهریه چگونه انجام پذیر است؟

با سلام.
کاربر گرامی برای برقراری ارتباط با مشاور حقوقی در امور دعاوی خانواده ، از ساعت 8 صبح تا 8 عصر با شماره 09125453894 تماس بگیرید.

توقیف اموال برای مهریه

توقیف اموال برای مهریهچگونگی توقیف اموال برای مهریه

بعد از اجرای صیغه عقد ازدواج و آغاز زندگی مشترک میان زوجین ، مهمترین ابزار حقوقی برای مردان ، حق طلاق است. در مقابل ، مطالبه مهریه اصلی ترین حق مالی برای زنان است.

اگر سری به دادگاههای خانواده بزنید خواهید دید بعد از موضوع طلاق ، «مطالبه مهریه» مهمترین موضوع دعاوی خانواده محسوب میشود. از آنجا که استفاده از این ابزار به لحاظ حمایت های قانونی ، میتواند به زنان قدرت بیشتری در طرح دعاوی خانواده بدهد ، از اینرو همه ساله شاهد گشوده شدن انواع پرونده های حقوقی در این مورد باشیم.

وقتی زوجه برای مطالبه مهریه خود به دادگاه مراجعه میکند ، در بیشتر موارد ، مردان به مقاومت در برای پرداخت مهریه میپردازند. نتیجه چنین رویارویی ، گاه به توقیف اموال مرد میرسد.

مطلب مفید | وکیل خانواده

توقیف اموال برای مهریه تحت شرایطی امکان پذیر است . آشنایی با فرایند توقیف اموال برای مهریه موضوع مقاله حاضر است. لطفا با ما همراه شوید تا در این باره بیشتر بدانید.

مهریه چیست؟

بحث در مورد توقیف اموال برای مهریه را با شناخت مهریه و نکات حقوقی مرتبط با آن آغاز میکنیم.

با شروع زندگی مشترک میان زن و مرد ، معمولا مال معینی که معمولاً سکه طلا ، وجه نقد رایج ، ملک و خودرو و … است به عنوان مهریه برای زن تعیین میشود. البته تعیین اختصاص مال معین به عنوان مهریه در ازدواج دائم ، جنبه الزام قانونی ندارد. با این وجود تقریباً در همه ازدواجها شاهد تعیین مهریه و ثبت آن در سند ازدواج هستیم.

با ثبت مهریه در سند ازدواج ، مرد متعهد میشود که از همان لحظه ازدواج ، مهریه را بپردازد. پس مهریه را میتوان مالی دانست که به موجب عقد نکاح دائم یا موقت به مالکیت زن در می آید.توقیف مال جهت مهریه

ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی مقرر میدارد : به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. بنابراین مهریه زن نمی تواند چیزی باشد که مالیت نداشته یا دقیق و معین نیست. زیرا مهریه در اصل یکی از حقوق مالی زن است که به محض انعقاد عقد نکاح نسبت به آن مالکیت پیدا می کند.

مطلب مفید | توقیف اموال 

با انواع مهریه آشنا شوید

اگر دقیقا نمیدانید مهریه به چه نامهایی شناخته میشود و هر کدام چه مفهومی دارد. در ادامه با انواع مهریه آشنا خواهید شد.

مهر المسمی :  

این نوع مهریه توسط طرفین عقد ازدواج یا شخص ثالث به توافق آنها، تعیین می شود. اصطلاحاً مهرالمسمی مهریه ای است که از نوع و میزان آن در عقد نکاح اسم برده شده باشد.  مهرالمسمی در حدود شرعی و قانونی ممکن است هر مالی اعم از عین و منفعت باشد.

مهر المثل :

اگر قبل از تعیین و توافق مهریه ، بین زوجین نزدیکی واقع شود ، زوجه استحقاق دریافت مبلغی به عنوان مهرالمثل را دارد. بنابراین وقتی مهر المسمی تعیین نشده باشد مهرالمثل توسط کارشناس تعیین میشود.

ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی در این رابطه می گوید : اگر در نکاح دائم ، مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد ، مهر را به تراضی معین‌ کنند. و اگر قبل از تراضی بر مهر معین ، بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

مهر المتعه:  

وقتی مهریه تعیین نشده باشد و بعد از عقد و قبل از نزدیکی طلاق بین زوجین اتفاق بیافتد مهریه ای که به زن تعلق میگیرد ، مهرالمتعه نام دارد.

ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی مقرر میدارد: هر گاه مهر ، در عقد ذکر نشده باشد و شوهر، قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه است، و اگر بعد از ‌آن طلاق دهد، مستحق مهر المثل خواهد بود.

تقسیم بندی مهریه بر اساس نحوه پرداخت

مهریه بر اساس نحوه پرداخت به دو نوع مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه تقسیم می شود.

مهریه عندالمطالبه :

به محض مطالبه مهریه از طرف زوجه ، باید پرداخت شود. و عدم پرداخت آن دارای ضمانت حقوقی است و در صورت طرح شکایت بابت مهریه ، برای مرد تبعات حقوقی خواهد داشت.

مهریه عندالاستطاعه :

این نوع مهریه بر مبنای توان مالی مرد قابل پرداخت است. بنابراین کمتر زنی حاضر است مهریه وی در سند ازدواج از نوع عند الاستطاعه باشد. در صورت مطالبه این نوع مهریه ، زن باید توانایی مالی مرد را برای پرداخت آن در دادگاه ثابت کند در غیر این صورت مرد الزامی به پرداخت آن ندارد.

پرداخت مهریه زن تابع چه شرایطی است؟

بعد از عقد ازدواج (دائم یا موقت) ، زوجه مالک مهریه خود میشود. از این زمان به بعد هر وقت زوجه بخواهد میتواند مهریه خود را از همسرش مطالبه کند و مطالبه آن تابع هیچ شرطی نیست. برخی تصورات رایج در مورد مهریه که آن را در صورت عدم تمکین زن و یا رابطه های خلاف شرع ، قابل پرداخت نمیدانند ، از اساس ، نادرست یا باطل است.

اقدام قانونی در توقیف اموال برای مهریه

دانستیم زن میتواند از زمان ثبت مهریه در سند ازدواج ، در هر زمان و مادام که خود تقاضای طلاق نکند ، میتواند مهریه خود را از مرد مطالبه کند. در حقیقت مرد از زمان عقد اردواج و ثبت مهریه در قباله ازدواج از بابت مهریه ، بدهکار یا مدیون خواهد بود. و هیج مفری برای فرار از این دین وجود ندارد.

چنانچه زوجه برای مهریه به دادگاه مراجعه کند و دادخواست مطالبه مهریه را از طریق ثبت دادخواست در دفتر خدمات قضایی تقدیم دادگاه کند ، حکم دادگاه در مورد پرداخت مهریه به زن قطعا صادر خواهد شد.

مطلب مفید | شرایط توقیف اموال منقول

خوب در این صورت ممکن است دو حالت رخ دهد. اول آنکه مرد از حکم دادگاه تبعیت نموده و مهریه را میپردازد. دوم آنکه مرد مقاومت به خرج دهد و حاضر به پرداخت مهریه نباشد.

در صورت عدم پرداخت مهریه توسط مرد ، زن میتواند با معرفی اموال مرد به دادگاه حکم توقیف اموال را بگیرد. حتی اگر مرد باز هم امتناع کند میتواند حکم جلب او را اخذ و او را محکوم به حبس نماید.

توقیف اموال برای مهریه تابع کدام قانون است؟

توقیف اموال برای مهریه مستند به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. این قانون مقرر میدارد : هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود ، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن ، و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه ، و آن را‌ تادیه ننماید ، دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد ، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌ نماید و‌ در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد، تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.

اقدام قانونی مردان در برابر حکم مهریه

ملاحظه نمودید مهریه قابل مطالبه بوده و قانون نیز از مطالبه گری زن برای مهریه حمایت میکند. بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده ، مهریه زن فقط تا 110 سکه و یا معادل آن قابل دریافت و استیفا خواهد بود و بیشتر از آن نه قابل مطالبه قانونی است و نه میتواند بخاطر آن مالی را توقیف و یا مرد را به حبس انداخت. مگر آنکه زن ثابت نماید مرد از تمکن مالی برخوردار است تا بتواند مهریه بیشتر از یکصد و ده سکه را نیز مطالبه و دریافت نماید.

اما اگر مرد از پرداخت مهریه عاجز باشد میتواند بعد از صدور حکم مهریه ، تقاضای اعسار به دادگاه بدهد.

علاوه بر این ، اگر مرد پس از صدور حکم قطعی ، به همان دادگاه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به بدهد ، تا زمانی که اعسار او رد نشده نمی توان او را حبس کرد.

همچنین مرد میتواند اعتراض به حکم مهریه را به به همان دادگاه صادر کننده حکم بدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up