شرایط طلاق توافقی و نحوه اجرای آن

با سلام.
کاربر گرامی برای برقراری ارتباط با مشاور حقوقی در امور دعاوی خانواده ، از ساعت 8 صبح تا 8 عصر با شماره 09125453894 تماس بگیرید.

شرایط طلاق توافقی  ، مدارک لازم برای اجرای طلاق توافقی

شرایط طلاق توافقی

گامهای اجرایی در طلاق توافقی

مهریه در طلاق توافقی

حضانت فرزند و اجرت المثل و جهیزیه

طلاق توافقی در ایام بارداری

نمونه دادخواست طلاق توافقی

مستندات قانونی

در مواردی که زوجین به این نتیجه رسیده باشند که نمی توانند به زندگی مشترک با یکدیگر ادامه دهند، درخواست طلاق شروع کار است. آنان در طلاق توافقی با توافق همدیگر در مورد مسائلی از جمله مهریه، جهیزیه، حضانت فرزند پسر و دختر و… به اشتراک نظر میرسند و مراحل طلاق توافقی را طی مینمایند. طلاق توافقی از نوع طلاق بائن است که در آن هر یک از زوجین از برخی از حقوق خود گذشت می کنند. شرایط طلاق توافقی نیز توسط زوجین تعیین می شود. زمان طلاق توافقی و هزینه آن نیز از نکاتی است که بهتر است زوجین در باره آن بیشتر بدانند.

مطلب مفید | وکیل طلاق توافقی

گامهای اجرایی در طلاق توافقی

 • مراجعه زوجین به مراکز مشاوره خانواده (و تلاش مراکز مشاوره برای سازش بین زوجین).
 • در صورت عدم سازش زوجین، ارجاع پرونده به دادگاه خانواده.
 • بررسی پرونده در دادگاه خانواده و صدور گواهی عدم سازش در صورت عدم سازش زوجین.
 • مراجعه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق حداکثر ظرف مدت 3 ماه از زمان صدور رای، برای اجرای صیغه طلاق.

برای تقدیم دادخواست طلاق توافقی باید به کجا مراجعه کنیم؟

برای تقدیم دادخواست طلاق توافقی هر یک از زوجین می توانند به دفتر خدمات قضایی مراجعه کنند. دادگاه خانواده صالح به رسیدگی است.

مدارک لازم برای تقدیم دادخواست طلاق توافقی

"<yoastmark

 • عقدنامه یا رونوشت آن
 • شناسنامه زوج (مرد)
 • شناسنامه زوجه (زن)
 • کپی کارت ملی زوجین
 • وکالت نامه محضری طلاق (در صورتی که حق طلاق با زن باشد)
 • توافق نامه مبنی بر توافقات زوجین بر سر مهریه، حضانت و …
 • گواهی عدم بارداری زوجه
 • گواهی بکارت از پزشکی قانونی (برای طلاق توافقی در دوران عقد و نامزدی)
 • نظر واحد مشاوره در دادگاه خانواده

مراجعه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق

شرایط طلاق توافقی در مورد اجرای صیغه طلاق بدین ترتیب است که زوجین حداکثر ظرف مهلت 3 ماه باید به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه کنند. در صورت عدم مراجعه زوجین به دفتر ازدواج و طلاق ظرف مهلت مقرر، گواهی عدم امکان سازش از اعتبار ساقط و توافقات ملغی میشود. چنانچه زوجین خواهان طلاق باشند، باید مجدداً دادخواست طلاق طرح کنند.

در صورتی که مرد با در دست داشتن گواهی عدم امکان سازش به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه کند اما زن ظرف یک هفته حاضر نشود، صیغه طلاق جاری نمی شود و نمی توان زن را اجبار به حضور در دفترخانه کرد.

در صورتی که زن با در دست داشتن گواهی عدم امکان سازش در دفتر رسمی ازدواج و طلاق حاضر شود اما مرد ظرف یک هفته برای اجرای صیغه طلاق حاضر نشود، صیغه طلاق جاری نمی شود؛ مگر اینکه زن وکالت بلاعزل از طرف مرد برای طلاق داشته باشد.

مهریه در طلاق توافقی

مهریه حق زن بوده و به محض انعقاد عقد بر عهده مرد قرار می گیرد. با انعقاد عقد نصف مهر بر عهده مرد قرار میگیرد. اما با عمل نزدیکی ، تمام مهر بر عهده مرد خواهد بود. طلاق توافقی منافاتی با دریافت مهریه ندارد. زن هم می تواند مهر خود را مطالبه کند و هم طلاق بگیرد. مگر اینکه در خصوص بخشیدن تمام یا قسمتی از مهر بین زن و شوهر توافقی صورت گرفته باشد.

حضانت فرزند

به هنگام طلاق توافقی ممکن است زن  و شوهر در خصوص حضانت فرزند و مدت آن و نحوه ملاقات فرزند با یکدیگر توافق نمایند. اگر توافقی وجود داشته باشد براساس همان توافق عمل خواهد شد. چنانچه توافقی صورت نگرفته باشد، براساس مقررات، تکلیف حضانت فرزند مشخص خواهد شد.

نفقه همسر و فرزند

چنانچه نفقه گذشته زن پرداخت نشده باشد و براساس قانون در ایام گذشته به زن نفقه تعلق گرفته باشد، زن و شوهر به هنگام طلاق توافقی می توانند در خصوص نفقه نیز توافق کنند. چنانچه توافقی وجود نداشته باشد براساس قانون حکم صادر خواهد شد.

در خصوص نفقه زن در ایام عده باید گفت که نفقه زن در ایام عده طلاق رجعی بر عهده مرد است. اما در عده طلاق بائن زن حق نفقه ندارد. طلاق توافقی چون طلاق بائن است، بنابراین زن در ایام عده حق نفقه ندارد.

زن و  شوهر در خصوص نفقه فرزند در دوران حضانت نیز می توانند با یکدیگر توافق کنند. اگر در خصوص نفقه فرزند توافقی نشده باشد، نفقه فرزند بر عهده پدر است.

طلاق توافقی در زمان بارداری

باردار بودن زوجه مانع از طلاق نیست. بنابراین در زمان بارداری نیز زوجین می توانند اقدام به طلاق توافقی کنند. شرایط طلاق توافقی در این مورد بدین شکل است که مدت عده تا زمان تولد نوزاد خواهد بود.

استرداد جهیزیه

به هنگام طلاق، زوجه می تواند جهیزیه خود را براساس لیستی که در ابتدای آوردن جهیزیه تنظیم شده و به امضای زوجین و شهود رسیده است، مسترد کند. طلاق توافقی نیز خصوصیت خاصی ندارد و مانع از استرداد جهیزیه نیست.

اجرت المثل

در طول زندگی مشترک، چنانچه انجام برخی از امور جزء وظایف شرعی و قانونی زن نباشد اما به درخواست شوهر انجام گیرد، زن می تواند اجرت این کارها را از شوهر مطالبه کند. در زمان طلاق توافقی نیز اجرت المثل قابل مطالبه است. اگر زوجین در مورد میزان اجرت المثل توافق کرده باشند، همان میزان دریافت خواهد شد. چنانچه توافقی بین زوجین نباشد، اجرت المثل براساس مقررات قانونی تعیین میشود.

هزینه دادرسی 

طلاق توافقی دعوای شخصی است و در هر مرحله هزینه ثابتی دارد.

اعتراض به رأی

از جمله شرایط طلاق توافقی این است که رأی راجع به طلاق توافقی همیشه حضوری است. لذا امکان صدور رأی به صورت غیابی وجود ندارد. رأی راجع به طلاق توافقی و گواهی عدم امکان سازش قابل تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی است.

طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور

مطابق ماده 15 قانون حمایت خانواده، هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود. مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضاییه به کنسولگری ها معرفی می شوند امکان پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است. در طلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید. در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه های ایران مراجعه نماید.

دادگاه صالح برای رسیدگی به طلاق زوجین مقیم خارج از کشور 

در مورد ایرانیان مقیم خارج از کشور شرایط مربوط به طلاق توافقی کمی متفاوت و دادگاه صالح به رسیدگی به یکی از صورت های زیر میتواند باشد:

 • در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد: دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد.
 • چنانچه هر دو در خارج کشور اقامت داشته و محل سکونت یکی در ایران باشد ، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران.
 • اگر اقامت زوجین در خارج بوده اما هر دو در ایران محل سکونت داشته باشند:دادگاه محل سکونت موقت زوجه.
 • ممکن است هر دو مقیم خارج باشند و هیچ یک در ایران محل سکونت موقت نداشته باشند در این صورت : دادگاه شهرستان تهران صالح به رسیدگی است مگر اینکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

نمونه دادخواست طلاق توافقی

ریاست محترم مجتمع قضایی

با سلام؛ احتراماً به استحضار می­رساند؛

اینجانب به استناد تصویر مصدق عقدنامه شماره … مورخ … با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه شماره … شهرستان … منعقد نموده ام. حاصل این ازدواج و رابطه زوجیت در خلال مدت ……ماه/ سال فرزندانی با این مشخصات بوده است……………….. به جهت عدم تفاهم در زندگی مشترک، اینجانب و زوج تصمیم به طلاق توافقی گرفته ایم. لذا تقاضای صدور حکم طلاق توافقی (گواهی عدم امکان سازش) و حکم به اجرای توافقات حاصله را دارم.

محل مهر و امضا

مستندات قانونی

ماده 34 قانون حمایت خانواده: مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی  طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است .چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفتر خانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند ،گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است .

تبصره-هر گاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده براساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور برمبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

مطابق ماده 1168 قانون مدنی: نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین است و همچنین مطابق ماده 1169 قانون مدنی برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از هم زندگی میکنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.و مطابق تبصره  همین ماده بعد از هفت سالگی در صورت وجود اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه میباشد.

ماده 1172 قانون مدنی: هیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداری او امتناع کنند در صورت امتناع یکی از والدین حاکم باید به تقاضای دیگری تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی العموم نگهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up