اظهارنامه الزام به تمکین زوجه و تنظیم آن

با سلام.
کاربر گرامی برای برقراری ارتباط با مشاور حقوقی در امور دعاوی خانواده ، از ساعت 8 صبح تا 8 عصر با شماره 09125453894 تماس بگیرید.

اظهارنامه الزام به تمکین زوجه اظهارنامه الزام به تمکین زوجه

در باره اظهارنامه الزام به تمکین بیشتر بدانید

بعد از آنکه زن و شوهر زندگی مشترک را آغاز کردند ، نسبت به یکدیگر تعهداتی پیدا خواهند کرد. عدم انجام تعهدات از سوی هر یک از زوجین (اعم از زن یا شوهر) ، میتواند از نظر قانون ، خودداری از وظایف همسری تلقی شود .

در چنین مواردی ، قانون از زوج یا زوجه ای که خواهان برخورد با شریک غیرمتعهد میشود ، حمایت میکند .

مطلب مفید | اظهارنامه چیست و چکونه تنظیم میشود؟

تمکین از وظایف همسری ، یکی از موارد اختلاف برانگیز در زندگی زناشویی است که غالباً دستمایه ای برای شوهر برای تنظیم دادخواست عدم تمکین زوجه ، فراهم میکند. در این موارد زوج میتواند ابتدا اظهارنامه الزام به تمکین را برای زوجه ارسال نماید. چنانچه پس از تعیین مهلت ، زوجه اقدامی در جهت رفع تمکین نکرد، آنگاه زوج میتواند به دادگاه مراجعه و دادخواست عدم تمکین زوج را مطرح و در صورت لزوم دادخواست طلاق را مطرح نماید.

اظهارنامه الزام به تمکین ، زمانی صادر می شود. که زن از تمکین(اعم از خاص و عام) خودداری نموده و شوهر از طریق مراجع قانونی خواستار الزام به تمکین زن می باشد.

هر گاه مرد خواهان الزام به تمکین زن باشد ، قبل از هر چیز لازم است شرایط تمکین از جمله مسکن ، خوراک و پوشاک مناسب را برای زوجه فراهم آورده باشد. یعنی نفقه زن را داده باشد و سپس برای الزام به تمکین اقدام نماید.

در این مقاله قصد داریم به این نکته بپردازیم که آیا زوج در هر شرایطی میتواند نسبت به ارسال اظهارنامه الزام به تمکین اقدام نماید؟ و آیا ارسال اظهارنامه الزام به تمکین میتواند برای زوجه ، الزامات قانونی به همراه داشته باشد؟ و نهایتاً اینکه قانون در چنین مواردی چه حمایتی از طرفین به عمل می آورد؟

پس تا انتهای این مقاله با ما همراه شوید تا در این زمینه بیشتر بدانیم.

آشنایی با مفهوم الزام به تمکین

زوجه پس از عقد ازدواج و آغاز زندگی مشترک هم از نظر انجام امورات زندگی و داخل منزل در حد متعارف باید وظایف خود را انجام دهد و هم از نظر رابطه زناشویی به وظایف خود عمل کند. البته وظایف همسری محدود به زن نیست و مرد نیز در قبال این اقدامات از طرف زوجه ، وی نیز متقابلاً باید به وظایف خود عمل کند و پشتوانه محکمی برای همسر خود در زندگی باشد.

به وظایف کلی زن در خانه تمکین عام ، و به وظایف ناشی از یک رابطه زناشویی متعارف و رضایتبخش ، تمکین خاص گفته میشود.

مطلب مفید | در دادگاه نفقه چه بگوییم؟

اگر زن این وظایف را انجام ندهد و به اصطلاح از شوهر تمکین نکند ، در حقیقت ناشزه محسوب میگردد. یعنی از تمکین در زندگی زناشویی خودداری کرده است.

در اینگونه موارد قانون به زوج این اختیار را داده است که تحت عنوان عدم تمکین وارد یم دعوای حقوقی شده و همسرش را ملزم به تمکین نماید. به این اقدام الزام به تمکین گفته میشود.

ارسال اظهارنامه الزام به تمکین

فرض کنید در یک زندگی مشترک ، مرد وظایف همسری خود را به جا آورده باشد. یعنی هم به لحاظ اخلاقی و توجه به نیازهای همسر ، محیط خانه را در شان یک زندگی متعارف حفظ نموده و هم مسکن ، خوراک و پوشاک مناسب برای همسرش تدارک دیده باشد.

همچنین فرض کنید زوجه بی توجه به مواردی که بیان شد ، به نیازهای روحی و جنسی مرد بی توجه باشد و پاسخ در حد معقول و متعارف به این نیازها ندهد.

در چنین مواردی مرد میتواند ابتدا با مذاکره و گفتکو زن را مجاب به وظایف همسری خود نماید. چنانچه زن باز هم مسیر خود را طی نمود و به عدم تمکین از همسر خود (عام یا خاص یا هر دو) ادامه داد، زوج میتواند ابتدا برای همسر خود اظهارنامه الزام به تمکین ارسال نماید.

در دعوای عدم تمکین ، زوج باید اثبات نماید که زوجه منزل مشترک را ترک کرده و با وجود پرداخت نفقه و فراهم بودن شرایط مناسب زندگی ، از تمکین خودداری کرده است.

به طور معمول ، آقایان، برای اثبات این مساله، اقدام به ارسال و فرستادن یک اظهارنامه، برای همسر خود کرده و ضمن آن ، با تصریح به اینکه کلیه امکانات زندگی برای زوجه فراهم بوده ، از وی می خواهند تا در مهلت تعیین شده به منزل بازگردد. این اظهارنامه ، که در صورت عدم بازگشت زوجه به منزل و طرح دعوای تمکین ، ضمیمه دادخواست تمکین خواهد شد، اظهارنامه عدم تمکین نام دارد.

برای ارسال اظهارنامه عدم تمکین ، مرد میتواند به نزدیکترین دفتر خدمات قضایی مراجعه کند. در چنین شرایطی اظهارنامه الزام به تمکین برای زن ارسال و مهلت مشخصی برای زن در نظر گرفته می شود.

دادخواست الزام به تمکین

چنانچه اظهارنامه الزام به تمکین تاثیری در وظایف زوجه در قبال همسرش نداشت و زوجه به تمکین از شوهر خود مبادرت نکرد ، شوهر می تواند به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست الزام به تمکین را ارائه دهد. در این مرحله ممکن است با گزینه های متعددی مواجه باشیم. از جمله ، ممکن است پس از شنیدن اظهارات زن و مرد ، زوجه نتواند دلایل محکمه پسند و قانونی برای عدم تمکین ارائه کند. در نتیجه دادگاه حق را به مرد بدهد، که در این صورت دادگاه زن را ناشزه اعلام میکند. در این صورت ، زن از دریافت نفقه محروم میشود .

به استناد ماده 1108 قانون مدنی ، هرگاه زن از وظایف زوجیت در زندگی زناشویی ممانعت ورزد مستحق دریافت نفقه نمی باشد. به این معنا که مرد الزامی برای پرداخت نفقه به زن ندارد و زن نمی تواند قانونا خواستار مطالبه آن گردد.

در چنین شرایطی، زن از حق تنصیف دارایی های مرد پس از طلاق محروم می گردد. همچنین ، امکان ازدواج مجدد برای مرد بوجود می آید.

تمکین در دوران عقد

در دوران عقد که هنوز زندگی مشترک زن و مرد در زیر یک سقف جریان پیدا نکرده است ، اگر مرد درخواست تمکین خاص از زوجه بنماید ، زن میتواند بر اساس قانون ، ابتدا درخواست مهریه از شوهر بنماید و سپس خواسته مرد را برآورده سازد. به چنین حقی که قانون آن را به زن اعطا کرده است ، حق حبس گفته میشود. در نتیجه در چنین مواردی زن ملزم به تمکین از شوهر خود نیست مگر آنکه شوهر درخواست وی را عملی سازد.

هر گاه زوجه در زمان عقد در قبال تمکین ، شرط مطالبه مهریه را مطرح کرده باشد و دادگاه حکم به تقسیط مهریه داده باشد ، باز هم تا زمانی که همه مهریه زن پرداخت نشده ، زوجه می تواند از حق حبس خود استفاده کند و الزامی به تمکین برای او وجود ندارد.

حال اگر زن در دوران عقد خود ، از همسرش تمکین عام کرده باشد حتی در صورت عدم ایفای تمکین خاص ( باکره بودن ) دیگر نمی تواند به حق حبس خود استناد نماید.

پس استفاده از حق حبس مشروط به عدم تمکین عام و خاص تواماً می باشد. و این نکته ای است که ممکن است برخی زوجین به آن بی توجه باشند.

اقدام زوجه در موارد بیرون کردن از منزل

چنانچه مرد ، همسر خود را از خانه بیرون کند، زوجه بلافاصله باید با پلیس تماس گرفته و مراتب را صورتجلسه کند. این صورتجلسه در دعوای الزام به تمکین از جانب زوج ، میتواند برگ برنده برای زوجه باشد. زیرا در پرونده های دعاوی خالنوادگی، گاهی زوج اقدام به بیرون کردن زوجه از منزل نموده و همزمان دعوای الزام به تمکین را عیله او اقامه میکند. بنابراین در این شرایط ، داشتن صورتجلسه پلیس بسیار مهم است.

مشاوره حقوقی با وکیل خانواده

عدم تمکین و توسل به آن یک ابزار مناسب برای زوج در دعاوی خانوادگی است. هر گونه بی توجهی به قانون و تخطی از آن میتواند برای زوجین و بویژه زنان ، آثاز زیانبار در زندگی مشترک فراهم نماید. حتی در مواردی ممکن است آنان از حقوق شان محروم سازد.

در قانون ، در مواردی میتوان به صورت کاملاً قانونی و موجه ، از تمکین خودداری نمود. اما بهتر است در این موارد حتماً با وکیل خانواده مشورت نمایید.

یک مشاوره حقوقی با پرداخت حداقل هزینه میتواند تا حد بسیاری به شما کمک کند تا حقوق خود را بهتر بشناسید . در جریان مشاوره با وکیل نفقه زن و تمکین میتوانید از ابزارهای قانونی به شکل مناسب برای دفاع از حقوق تان بهره ببرید.

نمونه اظهارنامه دعوت به تمکین

سرکار خانم ……………………..

با سلام؛

احتراما مستند به ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مراتب ذیل را رسما به شما اعلام می دارم:

بدین وسیله به وکالت از همسرتان آقای …………………. موارد ذیل را اعلام می دارم:

نظر به اینکه به موجب سند نکاحیه مورخ …………………. شما همسر قانونی موکل می باشید و با عنایت بر این امر که منزل مشترک را بدون عذر موجه ترک نموده اید، به موجب این اظهارنامه از شما درخواست می شود ظرف مدت ده روز به منزل مشترک مراجعت نمایید و نسبت به ایفای وظایف زناشویی خود اقدام کنید. در غیر این صورت ناشزه تلقی شده و وفق ماده 1108 قانون مدنی مستحق نفقه نخواهید بود.

نمونه رای الزام به تمکین

مرجع رسیدگی : شعبه 261 دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده 2 ونک (تهران)

خواسته : الزام به تمکین

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای …….. با وکالت ………… به طرفیت همسرشان خانم ……….. با وکالت ……….. به خواسته تمکین با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک ومستندات ابرازی زوج و با توجه به اظهارات وکیل زوج در جلسه دادرسی نظر به اینکه با وقوع علقه زوجیت هریک از زوجین مکلف به رعایت حقوق و وظایف ناشی از زوجیت در قبال یکدیگر می باشند و یکی از وظایف زوجه تمکین از زوج می باشد و در ما نحن فیه زوجه و وکیل وی در جلسه دادرسی حضور نیافته و در قبال دعوی مطروحه دفاعی از خود به عمل نیاورده اند .

علی هذا نظر به مراتی مذکوره دادگاه دعوی زوج را ثابت تشخیص داده مستندا به مادتین 1114 و 1102 قانون مدنی حکم به تمکین زوجه از زوج صادر می نماید. بر این اساس زوجه خانم ………. مکلف است به منزل زوج آقای ……….. مراجعت نموده از وی تمکین نماید. این رای حضوری بوده ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 261 دادگاه عمومی تهران

مطلب مفید | نمونه اظهارنامه تخلیه ملک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up